711

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 711

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "05" жовтня 2004 р № 711
м. Суми

Про затвердження складу комісії з питань приймання-передачі об’єктів права державної та комунальної власності, відомчого житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури

Керуючись Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, частиною 1 статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 “Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій”, від 19 лютого 1996 року № 222 “Про поетапну передачу до комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури, які належать суб’єктам підприємницької діяльності”, від 02 грудня 1996 року № 1443 “Про поетапну передачу до комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури”, виконком Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити склад комісії з питань приймання-передачі об’єктів права державної та комунальної власності, відомчого житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури згідно з додатком до цього рішення. 
 2. Комісії визначати технічний стан об’єктів права державної та комунальної власності, відомчого житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури, об’єктів комунального призначення, що їх обслуговують, відповідно до правил оцінки фізичного зносу, затверджених відповідним законодавством. 
 3. Встановити, що до актів приймання-передачі об’єктів права державної та комунальної власності, відомчого житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури додаються:
  • в разі передачі цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, акцій (частки, паї), що належать державі або суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств - передаточний баланс з усіма їх активами і пасивами, лімітами, фондами, планами фінансово-господарської діяльності тощо, а об’єкти незавершеного будівництва - з проектно-кошторисною документацією;
  • в разі передачі об’єктів житлового фонду та соціально-культурного призначення - передаються разом з майном підприємств, що обслуговували ці об’єкти, у тому числі основними фондами, ремонтно-будівельними базами, майстернями, транспортними засобами, прибиральною технікою;
  • документи, що встановлюють право власності або користування;
  • відповідна технічна документація (інвентарна справа, державний акт прийняття в експлуатацію, затверджений відповідним органом виконавчої влади, план зовнішніх та внутрішньоквартальних інженерних мереж);
  • розрахунки витрат на утримання житлового фонду;
  • акти передачі наявного службового житла;
  • акти передачі договорів найму житлових приміщень;
  • договори оренди нежитлових приміщень;
  • акти передачі зовнішніх інженерних мереж на баланс експлуатуючих підприємств і організацій та інші документи.
 4. Акти приймання-передачі об’єктів права державної та комунальної власності, відомчого житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури складаються у 6-ти примірниках, з яких кожний має однакову юридичну силу, підписуються головою і членами комісії, затверджуються виконавчим комітетом Сумської міської ради і зберігаються у встановленому законодавством порядку. 
 5. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Трошечко В.В.) здійснювати контроль за прийманням-передачією майна і оформленням актів приймання-передачі та готувати відповідні проекти рішень виконавчого комітету Сумської міської ради про затвердження цих актів в установленому законодавством порядку. 
 6. Департаменту комунальної власності міської ради (Архангєліді Г.Г.) здійснювати постановку на облік прийнятого майна до комунальної власності територіальної громади міста Суми, вирішувати питання по його подальшому використанню та готувати відповідні проекти рішень виконавчого комітету або Сумської міської ради по передачі в оренду або користування, або на баланс та подальше обслуговування зазначеного майна, в порядку, встановленому чинним законодавством. 
 7. В зв’язку з прийняттям цього рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.06.2003 року № 407 “Про затвердження складу комісії з питань прийому-передачі об’єктів права державної та комунальної власності, відомчого житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури”. 
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Бондаря А.П. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Глуходіда Ю.О. 

 

Міський голова В. П. Омельченко


Дата публікації: 25-10-2004
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав