378

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 378

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "08" червня 2004 р № 378
м. Суми

Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.10.02 №604 “Про міську комплексну програму “Здоров’я нації“ на 2002-2011рр.”

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002року №14 “Про затвердження міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації “на 2002-2011 роки “ , рішення Сумської обласної ради ХХІV скликання від 25.06.2002 року “Про обласну комплексну програму “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки “ рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.10.2002 №604 затверджена міська комплексна програма “Здоров’я нації “ на 2002-2011 роки. За час дії програми лікувальною мережею м. Суми виконана певна робота. Відмічається покращання забезпечення хворих медикаментами та харчуванням. У І кварталі 2004 року вартість ліжко-дня становить 30грн. 52 коп. проти 26 грн. 42 коп. у І кварталі 2003 року. Хворі з хронічними захворюваннями, які входять до переліку пільгової категорії (ветерани війни, інваліди по загальному захворюванню, діти до 6 років та інші) галуззю охорони здоров’я міста забезпечуються пільговими рецептами на отримання медичних засобів. Медикаментозне забезпечення ветеранів та інвалідів війни з розрахунку на одну особу у І кварталі 2004 року становило 9,56 грн. проти 9,33 грн. у І кварталі 2003 року, витрати на харчування - 34,87 грн. (проти - 45,93 грн. у І кварталі 2003 року). Діти віком до 3-х років , діти чорнобильського контингенту , діти-інваліди та інші - забезпечуються медикаментами безкоштовно у повному об’ємі, а діти віком від 3 до 6 років – згідно чинного законодавства користуються 50% знижкою на придбання медикаментів. Протягом 3 місяців 2004 року на дані цілі охороною здоров’я міста виділено 22,38 тис. грн.

Діти до 2-х років з малозабезпечених сімей забезпечуються без-коштовним харчуванням, яке отримують на дитячій молочній кухні при міській дитячій клінічній лікарні. Дитячою молочною кухнею у І кварталі поточного року виготовлено 354366 порцій дитячого харчування. Протягом 3 місяців 2004 року безкоштовне харчування отримало 628 дітей даного контингенту (2003 рік – 448 чоловік). Питання своєчасного виявлення патології та оздоровлення хворих є одним із основних в роботі лікувальних закладів міста. В усіх лікувальних закладах працюють оглядові кабінети, на базі міської клінічної лікарні №1 проводить мамографічне обстеження жінок. Питома вага онкохворих , виявлених при проведенні періодичних профілактичних оглядів у І кварталі 2004 року у порівнянні з відповідним періодом 2003 року зменшилась на 0,7 % (кількість виявлених онкозахворювань у 2004р. становить 22,8 % , 2003 р.- 23,5% ).

Онкологічна захворюваність населення у звітному періоді становить 78,2 на 100 тис. населення проти 66,4 у 2003 році. Протягом І кварталу 2004 року онкопрофоглядами охоплено 17877 жінок (29,1% , що на 2,8 % вище показника відповідного періоду 2003 р.), передпухлинна патологія виявлена у 1560 жінок (8,7%), онкогінекологічна у 31 жінки (0,1%), рак молочної залози у 17 жінок (0,09%). В 2 рази збільшилась захворюваність на туберкульоз органів дихання і становить 13,1 на 100 тис. населення . В порівнянні з І кварталом 2003 року збільшилась захворюваність на деструктивні і бацилярні форми туберкульозу відповідно у 4 та майже в 3 рази. Смертність від туберкульозу за І квартал 2004 року зменшилась в 3,5 рази і становить 1,4 на 100 тис. нас. Періодичним медичним оглядам у 2004 році підлягає 12431 працівників промислових підприємств з шкідливими і небезпечними умовами праці. Станом на 01.04.04 оглянуто 5419чол. (43,6%). По результатах періодичних медоглядів виявлено 12 випадків професійних захворювань( ВАТ “СНВО ім.. Фрунзе”-10 чол., ВАТ “Насосенергомаш”- 1 чол., ВАТ “Селмі”- 1 чол.) У кожному закладі створені та працюють реабілітаційні комісії, що дало змогу покращити якість реабілітації інвалідів та знизити показники виходу на інвалідність з 13,6 на 10 тис. населення у 2003 році до 12,8 у 2004 році. За 3 місяці 2004 року оглянуто 1358 інвалідів працездатного віку ,оздоровлено стаціонарно – 783 інваліди по загальному захворюванню (57,6% від оглянутих), амбулаторно – 1803 (132% від оглянутих). З метою зниження захворюваності та поширеності хвороб здійснюються заходи по підвищенню якості диспансеризації, продовжується створення реєстру хворих на інфаркт міокарда, інсульти, хвороби крові, створений державний реєстр хворих на цукровий діабет. Медична допомога мешканцям м.Суми в лікувальних закладах надається згідно стандартів якості діагностики та лікування. Онкологічні хворі, хворі на цукровий діабет, бронхіальну астму, туберкульоз повністю безкоштовно забезпечуються медичними засобами, необхідними для лікування. Зубопротезування пільгових верств населення забезпечується за державні кошти. Станом на 01.04.04 черги на зубопротезування інвалідів війни та учасників бойових дій немає. На базі міської клінічної лікарні №5 відкрито та функціонують дві ланки суїцидологічного центру – “Телефон довіри” та кабінет соціально-психологічної допомоги. В поліклініках міста функціонують психотерапевтичні кабінети. Значна увага приділяється питанням репродуктивного здоров’я.

У І кварталі 2004 року міським генетиком оглянуто 137 подружніх пар, 31 вагітна та 19 дітей з вродженими вадами розвитку та спадковою патологією, у центрі планування сім’ї обстежено 170 жінок та вагітних з міста. Міським генетиком створений комп’ютерний реєстр вродженої та спадкової патології, до якого входить 82 дитини. Закладами охорони здоров’я міста приділяється увага зниженню поширеності інфекційних хвороб. За І квартал 2004 року дорослого населення проти дифтерії та правця щеплено на 6,5 % ( недостатнє забезпечення імунобіологічними препаратами лікувально-профілактичні заклади міста). Вакцинація дитячого населення до 1-го року проти дифтерії , коклюшу та правця складає 25,0 %, проти поліомієліту 24,9 %, кору , епідпаротиту , краснухи – 21,1 %, туберкульозу 24,8%.Всі діти підлягаючі ревакцинації щеплені. Станом на 01.04.04року в м. Суми працює 4 відділення загальної практики- сімейної медицини на базах МКЛ №1, МКЛ №4,МКЛ №5 та 2 сімейно- територіальні дільниці на базі міської поліклініки №3.

У зв’язку з відсутністю приміщень до цього часу не вирішеним залишається питання відкриття амбулаторій сімейного лікаря у районах Баранівки та Тополі. Медпрацівниками закладів охорони здоров’я міста широко здійснюється санітарно-освітня робота серед населення з питань пропаганди здорового способу життя через засоби масової інформації та шляхом співбесід з хворими. Протягом 3 міс. 2004 року прочитано 4548 лекцій, проведено 35048 бесід, випущено 414 санбюлетнів, розповсюджено 409 пам’яток, відбулося 10 виступів по міському телебаченню та 7 – по радіо, надруковано 55 статей з питань виховання здорового способу життя та профілактики інфекційних захворювань у газетах “Сумщина”, “Медицина і здоров’я”, “Суми і сумчани”. У 2002 році розпочато створення єдиної системи інформаційного забез-печення. Протягом минулого року закуплена комп’ютерна техніка на суму 115,8 тис.грн., у бюджеті 2004 року на дані цілі коштів не передбачено. На підставі вищевикладеного, на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.10.02 №604 “Про міську комплексну програму “Здоров’я нації “на 2002-2011 роки”, виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію начальника управління охорони здоров’я міської ради Сміянова В.А. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.10.02 №604 “Про міську комплексну програму “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки” прийняти до відома (додається).Роботу продовжити.

Зобов’язати начальника управління охорони здоров’я Сумської міської ради Сміянова В.А.

1.1 Відкрити на базі пологового будинку №1 відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Термін: ІІ півріччя 2004 року.

1.2. З метою покращання якості профілактичних оглядів серед міського населення створити у м. Суми госпрозрахункову консультативно - профілактичну поліклініку .

Термін: ІІ півріччя 2004 року.

2. Сприяти відкриттю амбулаторій сімейного лікаря в районах Баранівка та Тополі.

Термін: протягом 2004 року.

3. Начальникам управлінь і відділів міської ради, керівникам установ забезпечити виконання міської комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 рр.” в межах бюджетних асигнувань, виділених на 2004 рік.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Москаленко Н.П.

Міський голова В. П. Омельченко


Дата публікації: 27-07-2004
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав