304

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 304

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "06" травня 2004 р № 304
м. Суми

Про підготовку підприємств харчової промисловості та громадського хар-чування до роботи в весняно-літній період 2004 року

Заслухавши інформацію головного державного санітарного лікаря м. Суми Га-лактіонова О.Є. про підготовку підприємств харчової промисловості та громад-ського харчування до роботи у весняно-літній період 2004 року виконавчий ко-мітет міської ради відмічає , що міською санітарно-епідеміологічною станцією здійснюється нагляд за організацією і проведенням санітарних і протиепідеміч-них заходів, реалізацією державної політики з питань профілактики захворю-вань населення, дотриманням санітарного законодавства на підконтрольних підприємствах. В м. Суми станом на 01.05.04 року працюють 43 підприємства харчової проми-словості та 242 підприємства громадського харчування. Розпорядженням міського голови від 15.10.03 р. № 712–Р “Про додатко-ві заходи щодо підтримки місцевих товаровиробників та насичення якісною продукцією, роботами та послугами споживчого ринку міста“ утворено коор-динаційну робочу групу з контролю якості продукції, товарів, робіт і послуг.

За чотири місяці поточного року проведено 280 перевірок. З них майже поло-вина перевірок проводилась комплексно зі спеціалістами управління торгівлі та побуту міської ради, управління з питань захисту справ споживачів, Сумського державного центру стандартизації, метрології та сертифікації. При управлінні торгівлі міського виконавчого комітету створено комісію з питань розміщення літніх майданчиків на території міста.Проблемні питання обговорюються на оперативних нарадах , колегії санітарно-епідеміологічної служби. Розроблені заходи по підвищенню ефективності роботи. Мікробіологічні дослідження харчових продуктів свідчать про стабільність показників безпеки харчових продуктів, що виробляються в місті. Більшість підприємств харчової промисловості та громадського харчування поліпшили санітарно-гігієнічний стан та умови виробництва. Виконані всі за-ходи згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 15.04.03 р. № 208 “Про підготовку підприємств харчової промисловості та громадського харчування до роботи в весняно-літній період 2003 року“.

За порушення санітарно-гігієнічних вимог при виробництві та реалізації хар-чових продуктів у поточному році працівниками міської санітарно-епідеміологічної станції накладено 220 штрафів. Призупинялась робота 53 підприємств з незадовільним санітарним станом. У літній період 2003 року рішенням міськвиконкому від 17.06.03 р № 366 було скасовано дозволи на роботу 10 літніх майданчиків. Разом з тим , на значній частині підприємств треба виконати невідкладні роботи по покращенню санітарно-технічного стану та забезпеченню умов дотримання технологічних режимів. Так, на ВАТ “Сумський молокозавод “ ( Журавська Л.В.) необхідне проведен-ня ремонтних робіт виробничих та побутових приміщень. На ВАТ “Сумський хлібокомбінат” (Соловйов І.С.) не проведені ремонти кон-дитерського цеху, холодильної камери на хлібозаводі № 3, заміна твердого покриття території хлібозаводу № 2. На ВАТ “Сумський мיясокомбінат” (Казарян К.О.) не завершено поточний ремонт частини цехів, мийки автотранспорту. У пекарні ТОВ “Словיяни – 94” (Луньов А.В.) необхідно виконати ремонт приміщень та реконструкцію вентиляційної системи. У рибопереробному цеху АТЗТ АТ “Прогрес-Технологія” ( Скрипка М.О.) не проведено благоустрій прилеглої території. Не проведений ремонт консервного цеху СТОВ “Агрокомбінат “Тепличний” ( Ященко В.Л. ). У незадовільному санітарно-технічному стані знаходяться ковбасний цех КП “Коопзаготпромторг” ( Боярчук Н.С.), макаронний цех приватного підприємця Матвієнко І.Ю. , кафе “Лебідь “ ТОВ “Єрмак “ (Шульженко Н.О. ) , кафе “Казка” ТОВ “Анжеліна Плюс” (Демיянець Н.П), кафе-бар “Слобожанський “ ДП ТОВ “Бета” (Чепуренко С.І. ), робота яких призупинена постановами головного державного санітарного лікаря. Потребують проведення ремонтних робіт їдальня цеху №1 АТ “СМНВО ім. М.В.Фрунзе “ ( Гапченко В.І.) , ресторани “Козацький вал “ ПВКП “Поворот” (Онуфрієнко Л.Ф. ) та “Фортуна” ТОВ “Чус” (Медвєдь О.А), кафе “Сумифудз” ТОВ “Сумифудзхарчування” (Біловол Л.М), кафе “Східна кухня” ( Погула А.М.). З метою попередження спалахів та розповсюдження гострих кишкових інфекційних захворювань серед населення міста та на підставі Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94р., виконавчий комітет Сумської міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Інформацію головного державного санітарного лікаря Галактіонова О.Є. про підготовку підприємств харчової промисловості та громадського харчування до роботи в весняно-літній період 2004 року прийняти до відома ( додаток 1). 
  2. Затвердити заходи щодо приведення підприємств харчової промисловості та громадського харчування в належний санітарний стан до роботи в весняно-літній період 2004 року (додаток 2). 
  3. Головному державному санітарному лікарю м. Суми Галактіонову О.Є., на-чальнику управління торгівлі та побуту міської ради Сохацькому М.П.:
    3.1. Проконтролювати виконання постанов про тимчасову заборону роботи за порушення санітарного законодавства харчовими підприємствами згідно з додатком 3.
    3.2. Зобов’язати керівників відкритого акціонерного товариства ”Сумський мо-локозавод “ ( Журавська Л.В. ) , рибопереробного цеху акціонерного товариства закритого типу агропідприємства “Прогрес-Технологія” ( Скрипка М.О.), від-критого акціонерного товариства “Сумський мיясокомбінат” (Казарян К.О.), на відкритого акціонерного товариства “Сумський хлібокомбінат” (Соловйов І.С.) , консервного цеху сільськогосподарського товариства з обмеженою відповіда-льністю “Агрокомбінат “Тепличний” (Ященко В.Л.), акціонерного товариства “СМНВО ім. Фрунзе” (Гапченко В.І.), ресторанів “Фортуна” товариства з об-меженою відповідальністю “Чус” (Медвєдь О.А. ) та “Козацький вал “ приватного виробничого комерційного підприємства “Поворот” (Онуфрієнко Л.Ф.), кафе “Сумифудз” товариства з обмеженою відповідальністю “Сумифудзхарчування “ (Біловол Л.М.), “Східна кухня” (Погула А.М.), “Лебідь” товариства з обмеженою відповідальністю “Єрмак” (Шульженко Н.О.) забезпечити належну підготовку підприємств до роботи в весняно-літній період. Головному державному санітарному лікарю м. Суми Галактіонову О.Є. надати виконавчому комітету письмові інформації про хід виконання даного рішення станом на 01.07.04 та 01.10.04 . 
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника місько-го голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жукова В.П. 

 

Міський голова В. П. Омельченко


Дата публікації: 21-07-2004
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав