618-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 618-Р від 10.08.2011

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "10" серпня 2011 р № 618-Р-Р

Про підготовку проекту міського бюджету м. Суми на 2012 рік

З метою своєчасного та якісного складання проекту міського бюджету на 2012 рік, відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 20 частини третьої статті 42 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” :

 

 1. Створити робочу групу з питання підготовки проекту міського бюджету на 2012 рік та затвердити її склад згідно з додатком № 1.
 2. Робочій групі з підготовки проекту міського бюджету на 2012 рік разом з фінансовим управлінням Сумської міської ради опрацювати розрахунки до проекту міського бюджету на 2012 рік.
 3. Управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.) :
  • 3.1. Підготувати та внести у вересні на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради проект рішення про основні напрямки формування міського бюджету на 2012 рік.
  • 3.2. До 15 жовтня надати фінансовому управлінню Сумської міської ради:
   - інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на 2012 рік;
   - розрахунки очікуваного у 2011 році та прогнозного на 2012 рік обсягу фонду оплати праці та середньої заробітної плати штатного працівника;
   - розрахунки очікуваного у 2011 році та прогнозного на 2012 рік обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб;
   - перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий період та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 4. Управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.), управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради ( Масік Т.О.) здійснити розгляд звернень про надання за рахунок міського бюджету пільг юридичним і фізичним особам та фінансової підтримки громадським організаціям, відповідно до вимог та в терміни, визначені рішеннями міської ради від 23 червня 2010 року № 3954 – МР "Про затвердження нової редакції Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним особам, фізичним особам – підприємцям і фізичним особам міста Суми".
 5. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.), керуючись Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими та нормативними документами з урахуванням прогнозу плану соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік до 1 грудня забезпечити перевірку, аналіз та узагальнення поданих розрахунків фінансово-економічних показників.
 6. Для формування доходної частини міського бюджету на 2012 рік та її прогнозу на 2013 - 2014 роки забезпечити подання фінансовому управлінню Сумської міської ради розрахунків, аргументованих пояснень та аналізу обсягів надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України повинні містити інформацію щодо бюджетних показників за поточний (очікуване в 2011 році), плановий бюджетний період - 2012 рік та наступні два бюджетні періоди - 2013 - 2014 роки.
  • 6.1. Структурним підрозділам Сумської міської ради, зазначеним в додатку № 2, в термін до 1 жовтня – розрахунків надходжень, що справляються на території міста, закріплених за ними згідно розпорядження міського голови від 09.02.2011 року № 94-Р "Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2011 році" (вимоги щодо складання розрахунків доводяться фінансовим управлінням додатково).
  • 6.2. Управлінню земельних ресурсів Сумської міської ради (Скрипка В.В.) - розрахунків очікуваних надходжень у 2011 році та прогнозних обсягів надходжень на 2012-2014 роки коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення; від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності разом з переліком ділянок, які планується виставити на продаж (аукціон) до кінця 2011 та в 2012 році.
  • 6.3. Управлінню майна комунальної власності Сумської міської ради (Щербак В.І.) - розрахунків очікуваних надходжень у 2011 році та прогнозних обсягів надходжень на 2012-2014 роки коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, яке перебуває в комунальній власності, уточнений перелік об’єктів, що планується приватизувати до кінця 2011 року, а також перелік об’єктів приватизації на 2012 рік з зазначенням місця розташування, площі та орієнтовної вартості по кожному об’єкту.
 7. Фінансовому управлінню в термін до 15 жовтня направити запити:
  • 7.1. На адресу Державної податкової інспекції в м. Суми щодо:
   - очікуваних у 2011 році та прогнозних надходжень на 2012-2014 роки податків і зборів, що зараховуються до міського бюджету з аргументованими поясненнями та аналізом основних тенденцій;
   - очікуваного у 2011 році та прогнозного надходження на 2012-2014 роки податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, що зараховується до міського бюджету;
   - очікуваного у 2011 році та прогнозного на 2012 рік обсягу заборгованості за податками і зборами, що зараховуються до міського бюджету, а також обсягів податкового боргу, який планується погасити за рахунок вжиття заходів з підвищення платіжної дисципліни платників податків у розрізі видів податків та засобів примусового стягнення.
  • 7.2. На адресу управлінь Пенсійного фонду України в Ковпаківському та Зарічному районах м. Суми щодо середнього відсотку утримання із заробітної плати єдиного соціального внеску утримань із заробітної плати на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за підсумками 9-ти місяців 2011 року.
  • 7.3. На адресу Головного управління статистики в Сумській області щодо середньооблікової кількості та розміру середньої заробітної плати штатних працівників по місту Суми, розмір ефективної ставки оподаткування податком на доходи фізичних осіб та фонд оплати праці по місту за 6 місяців 2011 року.
 8. Для формування видаткової частини міського бюджету на 2012 рік, головним розпорядникам коштів міського бюджету, які фінансуються у 2011 році з міського бюджету, забезпечити подання фінансовому управлінню Сумської міської ради:
  - у термін до 10 вересня попередніх обґрунтованих розрахунків потреби бюджетних асигнувань загального фонду в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, з поясненням по кожному коду, та по спеціальному фонду – у розрізі кодів класифікації видатків (функціональної і економічної), кредитування та видів надходжень;
  - в термін до 20 жовтня копії угод про передачу субвенцій на проведення видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, субвенцій на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію наслідків діяльності об’єктів спільного користування та іншої субвенції;
  - в термін до 15 листопада – затверджених в установленому порядку лімітів споживання енергоносіїв;
  - в термін до 1 грудня – затверджених середньострокових міських бюджетних програм та змін до існуючих бюджетних програм.
 9. В термін до 15 листопада забезпечити надання фінансовому управлінню Сумської міської ради :
  • 9.1. Управлінням житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради (Куц Я.В.) розрахунків потреби в коштах на виконання робіт по благоустрою міста (в розрізі підприємств – виконавців та видів робіт), капітальному ремонту житла та переліку об’єктів за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.
  • 9.2. Відділом екології та енергозбереження Сумської міської ради (Мартиненко С.О.) - проекту переліку видатків фонду охорони навколишнього природного середовища.
  • 9.3. Управлінням реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради (Шилову В.В.) - пропозицій щодо переліку об’єктів, будівництво яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.
  • 9.4. Управлінням праці та соціального захисту населення Сумської міської ради ( Масік Т.О.) інформацію:
   - про кількість громадян, що мають право на податкову соціальну пільгу, згідно ст.169 Податкового кодексу України, для прогнозного розрахунку втрат бюджету від надання податкової соціальної пільги;
   - про очікувані в 2011 та прогнозний на 2012 роки обсяги заборгованості з оплати праці по місту з аналізом та оцінкою основних тенденцій та перспектив.
 10. Після ухвалення закону про Державний бюджет України в другому читанні та отримання з Міністерства фінансів України розрахункових показників обсягів міжбюджетних трансфертів для м. Суми і текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин, головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити складання бюджетних запитів, розрахунків, аргументованих пояснень та аналізу обсягів видатків відповідно до частин 3 - 5 статті 75 Бюджетного кодексу України. При цьому головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих запитів, які в свою чергу мають містити всю інформацію необхідну для аналізу показників проекту бюджету. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) провести їх аналіз, зведення та включення до проекту міського бюджету на 2012 рік.
 11. Після офіційного опублікування Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) подати проект міського бюджету на 2012 рік :
  - в тижневий термін на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради та постійної комісії з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, обліку та цін Сумської міської ради;
  - в двотижневий термін на затвердження Сумською міською радою.
 12. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Виконуючий обов’язки міського голови з виконавчої роботи М.Г. Войтенко


Дата публікації: 16-08-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав