231-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 231-Р від 29.03.2011

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "29" березня 2011 р № 231-Р-Р

Про робочу групу з питань визначення Концепції реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми

Розглянувши службову записку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П. від 29.03.2011, з метою перегляду наявної нормативної основи регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства в місті Суми на предмет відповідності чинному законодавству, напрямам та засадам реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів згідно з вимогами Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, затвердженої Законом України від 24.06.2004 №1869-ІV, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Створити робочу групу з питань визначення Концепції реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми та затвердити її персональний склад згідно з додатком.
  2. Робочій групі опрацювати стан житлово-комунального у місті Суми з урахуванням засад державної політики реформування і розвитку даної галузі, здійснити перегляд рішень виконавчого комітету Сумської міської ради у вказаній сфері регулювання на предмет відповідності чинному законодавству України та підготувати відповідні пропозиції з метою подальшого розгляду та врегулювання порушеного питання в межах повноважень органами місцевого самоврядування у встановленому порядку.
  3. Робочій групі приступити до роботи 29.03.2011 та до 08.04.2011 проінформувати мене про результати роботи у вигляді відповідних проектів рішень.
  4. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи покласти на її секретаря.
  5. Організацію виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 4-04-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав