673-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 673-Р від 21.08.2010

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "21" серпня 2010 р № 673-Р-Р

Про підготовку проекту міського бюджету м. Суми на 2011 рік

З метою своєчасного та якісного складання проекту міського бюджету на 2011 рік, відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

 1. Створити робочу групу з питання підготовки проекту міського бюджету на 2011 рік та затвердити її персональний склад згідно з додатком № 1.
 2. Робочій групі з підготовки проекту міського бюджету на 2011 рік разом з фінансовим управлінням Сумської міської ради опрацювати розрахунки до проекту міського бюджету на 2011 рік.
 3. Управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.) :
  • 3.1. Підготувати та внести у вересні на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради проект рішення про основні напрямки формування міського бюджету на 2011 рік.
  • 3.2. До 15 жовтня надати фінансовому управлінню Сумської міської ради:  
   • - інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз її розвитку на 2011 рік; 
   • - розрахунки очікуваного у 2010 році та прогнозного на 2011 рік обсягу фонду оплати праці та середньої заробітної плати штатного працівника;
   • - розрахунки очікуваного у 2010 році та прогнозного на 2011 рік обсягу надходжень податку з доходів фізичних осіб. 
 4. Управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.), управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради ( Масік Т.О.) здійснити розгляд звернень про надання за рахунок міського бюджету пільг юридичним і фізичним особам та фінансової підтримки громадським організаціям, відповідно до вимог та в терміни, визначені рішеннями міської ради від 23 червня 2010 року № 3954 – МР "Про затвердження нової редакції Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним особам, фізичним особам – підприємцям і фізичним особам міста Суми".
 5. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.), керуючись Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими та нормативними актами з урахуванням прогнозу плану соціально-економічного розвитку міста на 2011 рік до 01 грудня 2010 року забезпечити перевірку, аналіз та узагальнення поданих розрахунків фінансово-економічних показників.
 6. Для формування доходної частини міського бюджету на 2011 рік забезпечити подання фінансовому управлінню міської ради розрахунків, аргументованих пояснень та аналізу обсягів надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України повинні містити інформацію щодо бюджетних показників за поточний (очікуване в 2010 році) та наступний бюджетний період - 2011 рік:
  • 6.1. Структурним підрозділам Сумської міської ради, зазначеним в додатку № 2 даного розпорядження, в термін до 01 жовтня 2010 року – розрахунків надходжень, що справляються на території міста, закріплених за ними згідно розпорядження міського голови від 27.05.2010 року № 425-Р "Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2010 році" (вимоги щодо складання розрахунків доводяться фінансовим управлінням додатково).
  • 6.2. Управлінню земельних ресурсів Сумської міської ради (Скрипка В.В.) - розрахунків очікуваних надходжень у 2010 році та прогнозних обсягів надходжень на 2011 рік коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення разом з переліком ділянок, які планується виставити на продаж до кінця 2010 та в 2011 році, а також надходження коштів від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності.
  • 6.3. Управлінню майна комунальної власності Сумської міської ради (Щербак В.І.) уточнений перелік об’єктів, що планується приватизувати до кінця 2010 року, а також розгорнутий перелік об’єктів приватизації на 2011 рік з зазначенням місця розташування, площі та орієнтовної вартості по кожному об’єкту. 
 7. Фінансовому управлінню в термін до 01 жовтня 2010 року направити запити:
  • 7.1. На адресу Державної податкової інспекції в м. Суми щодо:
  • - очікуваних у 2010 році та прогнозних надходжень на 2011 рік податків і зборів, що зараховуються до міського бюджету з аргументованими поясненнями та аналізом основних тенденцій;
  • - очікуваного у 2010 році та прогнозного на 2011 рік обсягу заборгованості за податками і зборами, що зараховуються до міського бюджету, а також обсягів податкового боргу, який планується погасити за рахунок вжиття заходів з підвищення платіжної дисципліни платників податків у розрізі видів податків та засобів примусового стягнення. 
  • 7.2. На адресу управлінь Пенсійного фонду України в Ковпаківському та Зарічному районах м. Суми щодо очікуваного в 2010 році та прогнозного на 2011 рік фонду оплати праці по місту.
  • 7.3. На адресу Головного управління статистики в Сумській області щодо чисельності та середньої заробітної плати працюючих за трудовими угодами, зовнішніх сумісників, розмір ефективної ставки оподаткування податком з доходів фізичних осіб за 9 місяців 2010 року, а також розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати за видами економічної діяльності по м. Суми у вересні 2010 року. 
 8. Для формування видаткової частини міського бюджету на 2011 рік, головним розпорядникам коштів міського бюджету, які фінансуються у 2010 році з міського бюджету, забезпечити подання фінансовому управлінню Сумської міської ради:
  • - у термін до 10 вересня 2010 року попередніх обґрунтованих розрахунків потреби бюджетних асигнувань загального фонду в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, з поясненням по кожному коду, та по спеціальному фонду – у розрізі кодів функціональної, економічної класифікації та видів надходжень;
  • - в термін до 15 листопада 2010 року – затверджених в установленому порядку лімітів споживання енергоносіїв;
  • - в термін до 1 грудня 2010 року – затверджених середньострокових міських бюджетних програм та змін до існуючих бюджетних програм. 
 9. В термін до 15 листопада 2010 року надати фінансовому управлінню Сумської міської ради :
  • 9.1. Управлінню житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради (Куц Я.В.) розрахунки потреби коштів на виконання робіт по благоустрою міста (в розрізі підприємств – виконавців та видів робіт), капітальному ремонту житла та переліку об’єктів за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.
  • 9.2. Відділу екології та енергозбереження Сумської міської ради (Мартиненко С.О.) проект кошторису видатків використання фонду охорони навколишнього природного середовища.
  • 9.3. Управлінню реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради (Шилову В.В.) пропозиції щодо переліку об’єктів, будівництво яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.
  • 9.4. Управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради ( Масік Т.О.) інформацію: - про кількість громадян, що мають право на податкову соціальну пільгу згідно пп. 6.1.2 Закону України ,,Про податок з доходів фізичних осіб” для прогнозного розрахунку втрат бюджету від надання податкової соціальної пільги; - про очікувані в 2010 та прогнозний на 2011 роки обсяги заборгованості з оплати праці по місту з аналізом та оцінкою основних тенденцій та перспектив.  
 10. Після ухвалення Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” в другому читанні та отримання з Міністерства фінансів України розрахункових показників обсягів міжбюджетних трансфертів для м. Суми і текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин, головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити складання бюджетних запитів, розрахунків, аргументованих пояснень та аналізу обсягів видатків відповідно до частин 3 - 5 статті 75 Бюджетного кодексу України. При цьому головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих запитів, які в свою чергу мають містити всю інформацію необхідну для аналізу показників проекту бюджету. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) провести їх аналіз, зведення та включення до проекту міського бюджету на 2011 рік.
 11. Структурним підрозділам Сумської міської ради опрацювати, з урахуванням прийнятих обласних та міських галузевих програм, питання щодо передачі субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію наслідків діяльності об’єктів спільного користування, іншої субвенції та надати копії угод фінансовому управлінню в термін до 10 вересня 2010 року.
 12. Після офіційного опублікування Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) подати проект міського бюджету на 2011 рік :
  • - в тижневий термін на розгляд виконавчого комітету та постійної планово-бюджетної комісії Сумської міської ради;
  • - в двотижневий термін на затвердження Сумською міською радою. 
 13. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

В.о. міського голови з виконавчої роботи М.О.Трофименко

 

Додатки [47.5 Kb] (cкачувань: 220) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 26-08-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав