1019-P

Документи » Розпорядження міського голови » № 1019-Р від 25.11.2009

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "25" листопада 2009 р № 1019-P-Р

Про отримання марлі медичної з мобілізаційного резерву, виготовлення та розповсюдження серед населення м. Суми марлевих респіраторних масок

З метою запобігання розповсюдження гострих вірусних респіраторних захворювань, а також поширенню пандемічного грипу відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 30.10.09 № 1152 «Про запобігання поширенню грипу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення» (зі змінами від 04.11.09 № 1162), від 02.11.09 № 1158 «Про використання марлі медичної відпущеної з мобілізаційного резерву у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширенню грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04-09 і гострих респіраторних захворювань серед населення» та від 11.11.09 № 1203 «Деякі питання розподілу марлевих респіраторних масок», на виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.11.09 № 606 “Про забезпечення населення області респіраторними масками”, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради (Братушка О.В.): 
  • 1.1. Отримати марлю із фондів державного мобілізаційного резерву в обсязі 106295,97 (сто шість тисяч двісті дев’яносто п’ять метрів 97см.) в Сумському ВП «Стиль» УТОГ для виготовлення марлевих респіраторних масок згідно технічних умов. 
  • 1.2. Організувати відпуск марлі підприємствам, установам всіх форм власності міста за заявками та дорученнями відповідальних осіб для подальшого виготовлення марлевих респіраторних масок. 
  • 1.3. У разі виявлення невідповідності якості та кількості марлі, отриманої з мобілізаційного резерву, складати відповідні акти та інформувати Сумську обласну державну адміністрацію. 
  • 1.4. Укласти угоди з визначеними управлінням соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.) виробничими підприємствами та установами про виготовлення марлевих респіраторних масок з оплатою послуг з виготовлення із розрахунку: 40 копійок за рахунок державного бюджету та 50 копійок за рахунок резервного фонду за одну штуку. 
  • 1.5. Здійснювати облік марлевих респіраторних масок виготовлених виробничими підприємствами та установами, для подальшого забезпечення ними окремих категорій населення згідно заявок структурних підрозділів Сумської міської ради. 
  • 1.6. Надати в термін до 27 листопада 2009 року до управління соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.) узагальнений звіт про видачу марлевих респіраторних масок . 
 2. Управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.) визначити перелік підприємств та установ - виробників марлевих респіраторних масок відповідно до встановлених технічних умов. 
 3. Управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.), управлінню підприємства, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради (Підкуйко О.О.) опрацювати з підприємствами та установами міста механізм виготовлення марлевих респіраторних масок для робітників із отриманої марлі за рахунок власних коштів підприємств та установ. 
 4. Начальникам структурних підрозділів Сумської міської ради в термін до 20 листопада 2009 року: 
  • 4.1. Забезпечити надання до управління охорони здоров’я Сумської міської ради (Братушка О.В.) заявок про необхідну кількість марлевих респіраторних масок в розрізі підпорядкованих підприємств та установ всіх форм власності. 
  • 4.2. Взяти під особисту відповідальність отримання марлі, відпущеної з мобілізаційного резерву, підпорядкованими підприємствами та установами всіх форм власності, організацію виготовлення марлевих респіраторних масок та своєчасне надання звітів про забезпечення ними відповідних категорій населення. 
 5. Для забезпечення інвалідів, ветеранів війни, пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених та інших категорій населення управлінню праці Сумської міської ради (Масік Т.О), управлінням Ковпаківського та Зарічного районних в м. Суми Пенсійного фонду України ( Занченко А.Г., Майковська В.І.), міському центру зайнятості (Кухтик М.Г.) та комунальним підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги: 
  • 5.1. Визначити осіб, відповідальних за видачу марлевих респіраторних масок для забезпечення ними визначених категорій населення. 
  • 5.2. Забезпечити видачу масок відповідальними особами згідно затвердженого списку у розрахунку 2 маски на одну особу під особистий підпис. 
  • 5.3. Подати звіти до управління охорони здоров’я Сумської міської ради (Братушка О.В.) про забезпечення марлевими респіраторними масками інших категорій населення в термін до 25 листопада 2009 року. 
 6.  Керівникам установ та підприємств всіх форм власності м. Суми: 
  • 6.1. Забезпечити безкоштовне отримання в управлінні охорони здоров’я Сумської міської ради (Братушка О.В.) марлі, відпущеної з мобілізаційного резерву. 
  • 6.2. Вжити термінових заходів по виготовленню марлевих респіраторних масок відповідно до визначених Міністерством охорони здоров’я України технічних умов. 
  • 6.3. У разі наявності неякісної марлі, одержаної з мобілізаційного резерву, складати відповідні акти та інформувати управління охорони здоров’я Сумської міської ради. 
  • 6.4. Складати акти про виготовлення марлевих респіраторних масок. 
  • 6.5. Призначити осіб, відповідальних за організацію забезпечення марлевими респіраторними масками працівників відповідних установ та підприємств. 
  • 6.6. Видати марлеві респіраторні маски працівникам згідно списку з розрахунку 2 маски на одну особу під особистий підпис. 
  • 6.7. Надати звіти до управління охорони здоров’я Сумської міської ради (Братушка О.В.) про виготовлення та забезпечення марлевими респіраторними масками працівників установ та підприємств в термін до 25 листопада 2009 року. 
  • 6.8. Щоденно, до 15.00, звітувати управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.) про кількість та розподіл виготовлених марлевих респіраторних масок. 
 7. Управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.) підготувати рішення виконавчого комітету міської ради щодо виділення з резервного фонду міського бюджету управлінню охорони здоров’я міської ради коштів для відшкодування підприємствам - виробникам додаткових 50 копійок витрат на виготовлення марлевих респіраторних масок для забезпечення інших категорій населення. 
 8. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 05.11. 2009 року № 949-Р «Про отримання марлі із фондів державного матеріального резерву, виготовлення та розповсюдження серед населення респіраторних масок управлінням охорони здоров`я Сумської міської ради». 
 9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Панченка С.М. 

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 24-12-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав