1005-P

Документи » Розпорядження міського голови » № 1005-Р від 24.11.2009

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "24" листопада 2009 р № 1005-P-Р

Про проведення інвентаризації основ-них засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, гро-шових коштів і документів, розра-хунків, інших статей балансу та забалансових статей

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ, Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України від 30 жовтня 1998 року № 90, згідно наказу Державного казначейства України від 05.10.2005р. № 184 „Про затвердження змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу”, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

  1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, господарчих матеріалів і канцелярських приладів, палива, горючих і мастильних матеріалів, запасних частин до машин і обладнання, інших матеріалів, бланків суворої звітності, грошових коштів і документів, залишків коштів в казначействі, розрахунків з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи, розрахунків із податків та платежів, розрахунків із страхування, розрахунків за іншими операціями і кредиторами, позабалансових рахунків апарату виконавчого комітету, управлінь, відділів міської ради станом на 01.11.2009. 
  2. Для проведення інвентаризації створити комісію, склад якої затвердити згідно з додатком 1. 
  3. Встановити, що інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію згідно з графіком (додаток 2) і передає оформлені належним чином інвентаризаційні описи до відділу бухгалтерського обліку та звітності до 25 грудня 2009 року. 
  4. Організацію виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв

 

Додатки [86 Kb] (cкачувань: 278) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 24-12-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав