687-P

Документи » Розпорядження міського голови » № 687-Р від 21.08.2009

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "21" серпня 2009 р № 687-P-Р

Про підготовку міського бюджету м. Суми на 2010 рік

З метою своєчасного та якісного складання проекту міського бюджету на 2010 рік, відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України та положень Декларації цілей і завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації) схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 151, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

 

 1. Створити робочу групу з питання підготовки проекту міського бюджету на 2010 рік у складі згідно з додатком № 1. 
 2. Управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.): 
  • 2.1. Підготувати та внести на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради проект рішення про основні напрямки формування міського бюджету на 2010 рік. 
  • 2.2. До 15 жовтня надати фінансовому управлінню Сумської міської ради : - прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста на 2010 рік; - розрахунки очікуваного за 2009 рік та прогнозного на 2010 рік обсягу фонду оплати праці та середньої заробітної плати штатного працівника; - розрахунки очікуваного за 2009 рік та прогнозного на 2010 рік обсягу надходжень податку з доходів фізичних осіб. 
 3. Управлінню соціально-економічного розвитку Сумської міської ради (Левенець М.І.), управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради (Масік Т.О.) здійснити розгляд звернень про надання за рахунок міського бюджету пільг юридичним і фізичним особам та фінансової підтримки громадським організаціям, відповідно до вимог та в терміни, визначені рішенням Сумської міської ради «Про Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним і фізичним особам міста Суми» від 28 квітня 2004 року № 768 – МР (з урахуванням змін та доповнень) та рішенням Сумської міської ради «Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям інвалідів і ветеранів, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 01 жовтня 2008 року № 1876-МР. 
 4. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.), керуючись Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими та нормативними документами з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста на 2010 рік до 1 грудня забезпечити перевірку, аналіз та узагальнення поданих розрахунків фінансово-економічних показників. 
 5. Для формування доходної частини міського бюджету на 2010 рік забезпечити подання фінансовому управлінню міської ради розрахунків, аргументованих пояснень та аналізу обсягів надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України повинні містити інформацію щодо бюджетних показників за поточний (очікуване в 2009 році) та наступний бюджетний період – 2010 рік: 
  • 5.1. Структурним підрозділам Сумської міської ради, зазначеним в додатку № 2, в термін до 1 жовтня – розрахунків надходжень, що справляються на території міста, закріплених за ними згідно розпорядження міського голови «Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2009 році» від 11.02.2009 р. № 91 – Р» (вимоги щодо складання розрахунків доводяться фінансовим управлінням додатково). 
  • 5.2. Управлінню земельних ресурсів Сумської міської ради (Скрипка В.В.) - розрахунків очікуваних надходжень у 2009 році та прогнозних обсягів надходжень на 2010 рік коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення разом з переліком ділянок, які планується виставити на продаж до кінця 2009 та в 2010 році, а також надходження коштів від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності. 
  • 5.3. Управлінню майна комунальної власності Сумської міської ради (Щербак В.І.) уточнений перелік об’єктів, що планується приватизувати до кінця 2009 року, а також розгорнутий перелік об’єктів приватизації на 2010 рік з вказанням місця розташування, площі та орієнтовної вартості по кожному об’єкту. 
 6. Фінансовому управлінню в термін до 1 жовтня направити запити: 
  • 6.1 На адресу Державної податкової інспекції в м. Суми щодо: - очікуваних у 2009 році та прогнозних надходжень на 2010 рік податків і зборів, що зараховуються до міського бюджету з аргументованими поясненнями та аналізом основних тенденцій; - очікуваного у 2009 та прогнозного на 2010 рік обсягу заборгованості за податками і зборами, що зараховуються до міського бюджету, а також обсягів податкового боргу, який планується погасити за рахунок вжиття заходів з підвищення платіжної дисципліни платників податків у розрізі видів податків та заходів примусового стягнення. 
  • 6.2. На адресу управлінь Пенсійного фонду України в Ковпаківському та Зарічному районах м. Суми щодо очікуваного в 2009 році та прогнозного на 2010 рік фонду оплати праці по місту 
  • 6.3. На адресу Головного управління статистики в Сумській області щодо чисельності та середньої заробітної плати працюючих за трудовими угодами, зовнішніх сумісників, розмір ефективної ставки оподаткування податком з доходів фізичних осіб за 9 місяців 2009 року, а також розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати за видами економічної діяльності по м. Суми у вересні 2009 року. 
 7. Для формування видаткової частини міського бюджету на 2010 рік, головним розпорядникам коштів міського бюджету, які фінансуються у 2009 році з міського бюджету, забезпечити подання фінансовому управлінню Сумської міської ради: 
  • - в термін до 25 серпня обґрунтованих розрахунків потреби бюджетних асигнувань загального фонду в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, з поясненням по кожному коду та по спеціальному фонду – у розрізі кодів функціональної, економічної класифікації та видів надходжень; 
  • - в термін до 15 листопада – затверджених в установленому порядку лімітів споживання енергоносіїв; 
  • - в термін до 1 грудня – затверджених середньострокових міських бюджетних програм та змін до існуючих бюджетних програм. 
 8. В термін до 15 листопада надати фінансовому управлінню Сумської міської ради : 
  • 8.1. Управлінню житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради (Куц Я.В.) розрахунки потреби коштів на виконання робіт по благоустрою міста (в розрізі підприємств – виконавців та видів робіт), капітальному ремонту житла та перелік об’єктів за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг. 
  • 8.2. Відділу екології та енергозбереження Сумської міської ради (Мартиненко С.О.) проект кошторису видатків використання фонду охорони навколишнього природного середовища. 
  • 8.3. Управлінню реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради (Шилов В.В.) пропозиції щодо переліку об’єктів, будівництво яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг. 
  • 8.4. Управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради (Масік Т.О.) інформацію: - про кількість громадян, що мають право на податкову соціальну пільгу згідно пп.6.1.2 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» для прогнозного розрахунку втрат бюджету від надання податкової соціальної пільги. - про очікуваний в 2009 році та прогнозний на 2010 рік обсяги заборгованості з оплати праці по місту з аналізом та оцінкою основних тенденцій та перспектив. 
 9. Після ухвалення закону про Державний бюджет України в другому читанні та отримання з Міністерства фінансів України розрахункових показників обсягів міжбюджетних трансфертів для м. Суми і текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин, головним розпорядникам коштів, забезпечити складання бюджетних запитів, розрахунків, аргументованих пояснень та аналізу обсягів видатків відповідно до частин 3 - 5 статті 75 Бюджетного кодексу України. При цьому головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих запитів, які в свою чергу мають містити всю інформацію необхідну для аналізу показників проекту бюджету. Фінансовому управлінню Сумської міської ради провести їх аналіз, зведення та включення до проекту міського бюджету. 
 10. Структурним підрозділам Сумської міської ради, опрацювати з урахуванням прийнятих обласних та міських галузевих програм питання щодо передачі субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію наслідків діяльності об’єктів спільного користування, іншої субвенції та надати копії угод фінансовому управлінню в термін до 1 жовтня. 
 11. Робочій групі разом з фінансовим управлінням Сумської міської ради в термін до 10 грудня 2009 року опрацювати розрахунки до проекту міського бюджету на 2010 рік. 
 12. Після офіційного опублікування Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) подати проект міського бюджету на 2010 рік: - в тижневий термін на розгляд виконавчого комітету та планово-бюджетної комісії Сумської міської ради; - в двотижневий термін на затвердження Сумською міською радою. 
 13. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова Г.М.Мінаєв

 

Додатки [17.96 Kb] (cкачувань: 177)Дата публікації: 16-09-2009
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав