937-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 937-P від 15.11.2007

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "15" листопада 2007 р № 937-Р-Р

Про виділення коштів з міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців

На підставі пункту 7 Порядку використання коштів міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 31січня 2007 року № 354-МР “Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців”, керуючись пунктом 20 частини третьої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

 1. Фінансовому управлінню (Липова С.А.) відповідно до поданих заяв депутатів Сумської міської ради внести зміни (з наступним затвердженням міською радою) в додатки № 1, № 2, № 3, № 5 до рішення Сумської міської ради від 10 жовтня 2007 року № 829-МР “Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2007 рік”, а саме : 
  •  1.1. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду , по коду 43010000 “Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)” на суму 10000 гривень. 
  •  1.2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету головним розпорядникам коштів:
   Управлінню реконструкції та капітального будівництва:
   - КФКВ 150101 “Капітальні вкладення” (КЕКВ 2000) на суму 10000 грн. (Шилов В.О.);
   Управлінню житлової політики, комунального господарства та благоустрою:
   - КФКВ 100102 “Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади” (КЕКВ 2000) на суму 62292 грн. (Калінінська Т.С. – 8000 грн., Чайченко О.В. – 10500 грн., Такул О.В. – 6700 грн., Конікова С.А. – 8000 грн., Гончаров В.М. – 10000 грн., Ярова А.Г. – 5092 грн., Ховзун С.В. – 10000 грн., Черняк В.М. – 4000 грн.); - КФКВ 100203 “Благоустрій міст, сіл, селищ” (КЕКВ 1000) на суму 142650 грн. (Вегера О.О. – 7000 грн., Прокопенко О.А. – 2000 грн., Панченко В.М. – 15000 грн., Ховзун С.В. – 4000 грн., Алексанян С.С. – 5200 грн., Байдак О.Г. – 15000 грн., Теліженко О.М. – 14000 грн., Колдовський О.А. – 13000 грн., Сіденко Д.Є. – 15000 грн. Боженко О.О. – 4000 грн., Такул О.В. – 3900 грн., Конікова С.А. – 4000 грн., Кочубей Р.В. – 10000 грн., Малік А.О. – 4000 грн., Кизима В.Е. – 11000 грн., Глазун О.І. – 1000 грн., Веснич О.І. – 5600 грн., Бондаренко Є.В. – 8950 грн.);
   Управлінню освіти і науки:
   - КФКВ 070101 “Дошкільні заклади освіти” на суму 22522,45 грн., в тому числі (КЕКВ 1000) на суму 20001,45 грн. (Ілляшенко С.М. - 6000 грн., Мельник Ю.В. – 2022,45 грн., Яншин М.А. – 11979 грн.); (КЕКВ 2000) на суму 2521грн. (Яншин М.А.);
   - КФКВ 070201 “Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” на суму 26617 грн., в тому числі (КЕКВ 1000) на суму 19012 грн. (Сергєєва О.В. – 11000 грн., Ілляшенко С.М. – 6000 грн., Прохода М.П. – 2000 грн., Козьменко С.М. – 12 грн.); (КЕКВ 2000) на суму 7605 грн. (Алексанян С.С. – 6000 грн., Козьменко С.М. – 1605 грн.);
   - КФКВ 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” (КЕКВ 1000) на суму 3000 грн. (Хвостик Т.В. – 500 грн., Чепік В.І. – 2500 грн.);
   Управлінню охорони здоров’я:
   - КФКВ 080101 “Лікарні” на суму 39440 грн., в тому числі (КЕКВ 1000) на суму 17140 грн. (Гусєв М.Є – 1440 грн., Прокопенко О.А. – 700 грн., Малюк О.О. – 11000 грн., Бережний С.Є. – 4000 грн.); (КЕКВ 2000) на суму 22300 грн. (Житкевич Н.В. – 1500 грн., Гусєв М.Є – 3500 грн., Прокопенко О.А. – 3300 грн., Свідлов Ю.І. – 5000 грн., Бережний С.Є. – 5000 грн., Новицький П.Л. – 4000 грн.); - КФКВ 080203 “Пологові будинки” (КЕКВ 1000) на суму 3000 грн. (Бережний С.Є.); - КФКВ 080500 “Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки” (КЕКВ 1000) на суму 1500 грн. (Хвостик Т.В.);
   Управлінню праці та соціального захисту населення:
   - КФКВ 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” (КЕКВ 1000) на суму 3500 грн. (Братушка Ю.В. – 2000 грн., Житкевич Н.В. – 1500 грн.); - КФКВ 091214 “Інші установи та заклади” на суму 25600 грн., в тому числі (КЕКВ 1000) на суму 2500 грн. (Чепік В.І.); (КЕКВ 2000) на суму 23100 грн. (Кизима В.Е. – 1300 грн., Свідлов Ю.І. – 5000 грн., Гончаров В.М. –1000 грн., Братушка Ю.В. – 2000 грн., Прокопенко О.А. – 1000 грн., Лукін Д.А. – 12800 грн.);
   Відділу культури та туризму:
   - КФКВ 010116 “Органи місцевого самоврядування” (КЕКВ 2000) на суму 5000 грн. (Глазун О.І.);
   - КФКВ 110103 “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи” (КЕКВ 1000) на суму 7000 грн. (Бистрицька Є.М.);
   - КФКВ 110201 “Бібліотеки” на суму 18400 грн., в тому числі (КЕКВ 1000) на суму 16400 грн. (Рапута В.І. – 11900 грн., Прокопенко О.А. – 3500 грн., Веснич О.І. –1000 грн.); (КЕКВ 2000) на суму 2000 грн. (Ярова А.Г.);
   - КФКВ 110205 “Школи естетичного виховання дітей” на суму 24170 грн., в тому числі (КЕКВ 1000) на суму 7000 грн. (Гараніна О.Я. – 3000 грн., Черняк В.М. – 4000 грн.); (КЕКВ 2000) на суму 17170 грн. (Гусєв М.Є. – 2170 грн., Козьменко С.М. – 3000 грн., Лук’янець Д.М. – 11000 грн., Веснич О.І. – 1000 грн.);
   - КФКВ 110502 “Інші культурно – освітні заклади та заходи” (КЕКВ 1000) на суму 7000 грн. (Рябоконь А.Б. – 5000 грн., Кизима В.Е. – 2000 грн.);
   Виконавчому комітету:
   - КФКВ 091103 “Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді” (КЕКВ 1000) на суму 2000 грн. (Черняк В.М.); - КФКВ 130102 “Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань” (КЕКВ 1000) на суму 38295 грн. (Ковтун В.В. – 15000 грн., Міненко А.І. – 500 грн., Глазун О.І. – 1000 грн., Козьменко С.М. – 795 грн., Гученко В.В. – 14000 грн., Руденко В.С. – 7000 грн.);
   - КФКВ 130106 “Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури” (КЕКВ 1000) на суму 2900 грн. (Чепік В.І. – 900 грн., Гончаров В.М. – 1000 грн., Братушка Ю.В.– 1000 грн.);
   - КФКВ 130107 “Утримання та навчально – тренувальна робота дитячо – юнацьких спортивних шкіл” (КЕКВ 1000) на суму 17000 грн. (Мовчан О.Л. – 2000 грн., Репетун О.М. – 15000 грн.); Службі у справах дітей: - КФКВ 090802 “Інші програми соціального захисту неповнолітніх” (КЕКВ 1000) на суму 4500 грн. (Братушко Ю.В. – 2000 грн., Новицький П.А. – 1000 грн., Хвостик Т.В. – 500 грн., Веснич О.І. – 1000 грн.). 
  •  1.3. Фінансовому управлінню зменшити видатки загального фонду міського бюджету :
   - КФКВ 250102 “Резервний фонд” (КЕКВ 3000) на суму 466386,45 гривень. 
 2. Організацію виконання даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Бойка С.О. 

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 19-11-2007
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав