425-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 425-Р від 06.06.2007

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "06" червня 2007 р № 425-Р-Р

Про виділення коштів з міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців

На підставі пункту 7 рішення Сумської міської ради від 31 січня 2007 року № 354-МР «Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців», керуючись пунктом 20 частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Фінансовому управлінню (Липова С.А.) відповідно до поданих заяв депутатів Сумської міської ради внести зміни (з наступним затвердженням міською радою) в додатки № 1, № 4 до рішення Сумської міської ради від 23 травня 2007 року № 564-МР «Про внесення змін до міського бюджету на 2007 рік» та додатки № 1, № 2 до рішення Сумської міської ради від 30 травня 2007 року № 601-МР «Про внесення змін до міського бюджету на 2007 рік», а саме :
  1.1. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду, по коду 43010000 «Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)» на суму 4500 гривень.
  1.2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету головним розпорядникам коштів:
  Управлінню житлової політики, комунального господарства та благоустрою:
  - КФКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» (КЕКВ 2000) на суму 3000 грн. (Коникова С.А.); - КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (КЕКВ 1000) на суму 12000 грн. (Шапошнік І.В.); Управлінню реконструкції та капітального будівництва:
  - КФКВ 150101 «Капітальні вкладення» (КЕКВ 2000) на суму 4500 грн. (Рохманов В.М. – 2250 грн., Бондаренко Є.В. – 2250 грн.);
  Управлінню освіти та науки:
  - КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» (КЕКВ 1000) на суму 16000 грн. (Міненко А.І. – 3000 грн., Шапошник І.О. – 8000 грн., Шапошнік І.В. – 2000 грн., Бобиренко В.А. – 3000 грн.); - КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» (КЕКВ 1000) на суму 15126 грн. (Радченко О.В. – 1586 грн., Федянкін А.В. – 4000 грн., Гученко П.М. – 5000 грн., Гончаренко Т.П. – 2500 грн., Калінінська Т.С. – 2040 грн.); - КФКВ 070304 «Спеціальні загальноосвітні школи – інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку» (КЕКВ 1000) на суму 1000 грн. (Шапошнік І.В.); - КФКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (КЕКВ 1000) на суму 5000 грн. (Бондаренко Є.В.);
  Управлінню охорони здоров’я:
  - КФКВ 080101 «Лікарні» (КЕКВ 1000) на суму 2774 грн. (Чепік В.І.- 274 грн., Акатов О.Ю. – 2500 грн.);
  Виконавчому комітету:
  - КФКВ 130102 «Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань» (КЕКВ 1000) на суму 8000 грн. (Руденко В.С.);
  - КФКВ 130106 «Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури» (КЕКВ 1000) на суму 1500 грн. (Шапошник І.О. – 1000 грн., Рохманов В.М. – 500 грн.); Відділу культури та туризму: - КФКВ 110201 «Бібліотеки» на суму 9000 грн., в т.ч. (КЕКВ 1000) на суму 4600 грн. (Шапошник І.О. - 2600 грн., Рохманов В.М. – 2000 грн.) (КЕКВ 2000) на суму 4400 грн. (Шапошник І.О. – 400 грн., Валюх Г.В. – 1000 грн., Федянкін А.В. – 1000 грн., Рохманов В.М. – 2000 грн.);
  - КФКВ 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» (КЕКВ 1000) на суму 4000 грн. (Ярова А.Г. – 2000 грн., Кочубей Р.В. – 1000 грн., Веснич О.І. – 1000 грн.);
  Службі у справах неповнолітніх:
  - КФКВ 090802 «Інші програми соціального захисту неповнолітніх» (КЕКВ 1000) на суму 3500 грн. (Шилов В.О – 1000 грн., Гученко В.В. – 1000 грн., Теліженко О.М. – 500 грн., Бондаренко Є.В. – 1000 грн.);
  - КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування” (КЕКВ 2000) на суму 5500 грн. (Шапошник І.О.- 1000 грн., Федянкін А.В. – 3000 грн., Чепік В.І. – 500 грн., Гараніна О.Я – 1000 грн.); Управлінню праці та соціального захисту населення: - КФКВ 091204 «Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому» (КЕКВ 1000) на суму 1000 грн. (Калінінська Т.С.).
  1.3. Зменшити видатки загального фонду міського бюджету головним розпорядникам коштів: Управлінню охорони здоров’я: - КФКВ 080101 «Лікарні» (КЕКВ 2000) на суму 274 грн. (Чепік В.І.).
  1.4. Фінансовому управлінню зменшити видатки загального фонду міського бюджету:
  - КФКВ 250102 “Резервний фонд” (КЕКВ 3000) на суму 91626 гривень. 
 2. Організацію виконання даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Бойка С.О. 

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 31-07-2007
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав