800-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 800-Р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "23" жовтня 2006 р № 800-Р-Р

Про проведення інвентаризації основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Суми

На виконання пункту 2 рішення Сумської ради від 25 травня 2004 року № 819-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми», керуючись наказом Головного управління державного казначейства України від 30.10.98 № 90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» (зі змінами), наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69 «Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» (зі змінами):

 

  1. Керівникам підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Суми та юридичним і фізичним особам, яким надано у платне або безоплатне користування (оренду) майно комунальної власності територіальної громади міста Суми (згідно списку) організувати проведення інвентаризації основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів (всього майна, яке знаходиться у користуванні) станом на 01.10.2006 року та проконтролювати приведення їх обліку у відповідність до вимог чинного законодавства. 
  2. Інвентаризацію провести відповідними комісіями, утвореними на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності територіальної громади міста Суми у порядку, встановленому чинним законодавством. Персональну відповідальність за незабезпечення належної організації бухгалтерського обліку та відображення реальної вартості майна, яка передбачена Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, несуть особисто керівники підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Суми. 
  3. Після проведення інвентаризації у строк до 15.11.06 передати до управління комунального майна та приватизації міської ради (вул. Горького 21, кімната 408, телефон для довідок 218-864) оформлені належним чином інвентаризаційні описи на паперових та електронних носіях ( на диск CD або диск 3,5”), зроблених в EXCEL, згідно форм 1,2,3,4 (додаються). Форми повинні бути закріплені печаткою та обов’язково підписані керівником і головним бухгалтером. 
  4. Управлінню комунального майна та приватизації міської ради (Щербак В.І.) узагальнити інвентаризацію комунального майна територіальної громади міста Суми, проведену підприємствами, установами та організаціями комунальної власності територіальної громади міста Суми, до 15.12.06 та внести відповідні зміни до рішення Сумської міської ради від 25.05.04 № 819-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми» в порядку встановленому чинним законодавством. 
  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сумської міської ради Сіденка Є.І.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 21-11-2006
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав