679-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 679-Р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "12" вересня 2006 р № 679-Р-Р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.10.02 № 837-Р «Про заснування заохочувальних відзнак міського голови»

З метою приведення положень про заохочувальні відзнаки міського голови у відповідність з пунктом 3.1.11 Положення про цільовий фонд Сумської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.04 № 815 МР, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись пунктом 20 частини 3 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

  1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 30.10.02 № 837-Р «Про заснування заохочувальних відзнак міського голови»:
    1.1. Абзац 3 пункту 2 додатку 1 «Положення про знак «Подяка міського голови» викласти в такій редакції: «При нагородженні знаком «Подяка міського голови» виплачується грошова винагорода в розмірі 150 (сто п’ятдесят) гривень (без урахування податків встановлених чинним законодавством)».
    1.2. У пункті 2 додатку 3 «Положення про Почесну грамоту міського голови» слова «грошова матеріальна допомога» замінити словами «грошова винагорода» далі по тексту. 
  2. Розпорядження міського голови від 04.12.02 № 959-Р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.10.02 № 837-Р «Про заснування заохочувальних відзнак міського голови» вважати таким, що втратило чинність. 
  3. Організацію виконання даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 20-11-2006
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав