613-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 613-Р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "18" серпня 2006 р № 613-Р-Р

Про підготовку проекту міського бюджету м. Суми на 2007 рік

З метою своєчасного та якісного складання проекту міського бюджету на 2007 рік, керуючись пунктом 20 частини третьої статті 42 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

 1. Створити робочу групу з питання підготовки проекту міського бюджету (за постатейним та програмно – цільовим методами) згідно з додатком 1. 
 2. Управлінню економіки міської ради :
  2.1. Підготувати та внести у вересні на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради проект рішення про основні напрямки формування міського бюджету на 2007 рік;
  2.2. До 15 жовтня надати фінансовому управлінню Сумської міської ради прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста на середньострокову перспективу (2007-2009 роки). 
 3. Управлінню економіки, відділу з гуманітарних питань, управлінню праці та соціального захисту населення Сумської міської ради до 15 листопада здійснити розгляд звернень про надання пільг за рахунок міського бюджету, відповідно до вимог та в терміни, визначені рішенням міської ради від 28 квітня 2004 року № 768 – МР “Про Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним і фізичним особам міста Суми”. 
 4. Фінансовому управлінню Сумської міської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, постановою Верховної Ради України від 27 липня 2006 року № 42 – Y ,,Про основні напрямки бюджетної політики на 2007 рік”, іншими законодавчими та нормативними документами з урахуванням прогнозу плану соціально-економічного розвитку міста на 2007 - 2009 роки до 1 грудня забезпечити перевірку, аналіз та узагальнення поданих розрахунків фінансово-економічних показників. 
 5. Для формування доходної частини міського бюджету на 2007 рік забезпечити подання фінансовому управлінню міської ради розрахунків, аргументованих пояснень та аналізу обсягів податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України повинні містити інформацію щодо бюджетних показників за попередній (2005 рік), поточний (очікуване в 2006 році), та наступні три бюджетні періоди – 2007, 2008, 2009 роки:
  5.1. Управлінням і відділам Сумської міської ради, зазначеним в додатку 2, в термін до 1 жовтня - розрахунків надходжень, що стягуються на території міста, закріплених за ними відповідно до розпорядження міського голови від 13.02.2006 р. № 100 - Р ,,Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2006 році” (вимоги щодо складання розрахунків доводяться фінансовим управлінням додатково);
  5.2. Державній податковій інспекції в м. Суми у термін до 10 жовтня – розрахунків очікуваних в 2006 році, прогнозних на 2007, 2008, 2009 роки обсягів надходжень, відповідальність по адмініструванню яких покладена на неї, в розрахунках, як вихідну інформацію задіяти всі можливі показники податкової звітності. Крім того, надати інформацію про обсяги податкового боргу (недоїмки), який планується погасити за рахунок вжиття заходів з підвищення платіжної дисципліни платників податків;
  5.3. Управлінню економіки Сумської міської ради у термін до 15 жовтня – розрахунків очікуваного за 2006 рік та прогнозного на 2007, 2008, 2009 роки обсягу надходжень податку з доходів фізичних осіб. 
 6. Для формування видаткової частини міського бюджету на 2007 рік, головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити подання фінансовому управлінню Сумської міської ради:
  6.1. В термін до 15 жовтня - бюджетних запитів, розрахунків, аргументованих пояснень та аналізу обсягів видатків відповідно до частин 3 - 5 статті 75 Бюджетного кодексу України та з врахуванням вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів, розроблених фінансовим управлінням. При цьому головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих запитів, які в свою чергу мають містити всю інформацію необхідну для аналізу показників проекту бюджету;
  6.2. Управлінню житлово – комунального господарства в термін до 15 листопада:
  •  розрахунків потреби коштів на виконання робіт по благоустрою міста, капітальному ремонту житла в розрізі підприємств – виконавців та видів робіт;
  •  переліку об’єктів за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг;
  6.3. Управлінню земельних та природних ресурсів Сумської міської ради до 15 листопада - проекту кошторису видатків використання фонду охорони навколишнього природного середовища;
  6.4. Управлінню капітального будівництва Сумської міської ради до 15 листопада - пропозицій щодо переліку об’єктів, будівництво яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг;
  6.5. В термін до 1 грудня - затверджених міських бюджетних програм з урахуванням вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. № 538 – р ,,Про схвалення Концепції застосування Програмно – цільового методу в бюджетному процесі” та теоретичних і практичних знань, набутих в результаті співпраці з Проектом ,,Реформа місцевих бюджетів в Україні”. 
 7. Управлінням, відділам Сумської міської ради, опрацювати з урахуванням прийнятих обласних та міських галузевих програм питання щодо передачі субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію наслідків діяльності об’єктів спільного користування, іншої субвенції та надати копії угод фінансовому управлінню в термін до 1 жовтня. 
 8. Робочій групі спільно з міським Дорадчим комітетом з питань бюджетної реформи в термін до 10 грудня 2006 року опрацювати розрахунки до проекту міського бюджету на 2007 рік. 
 9. Для проведення громадських слухань на тему ,,Формування міського бюджету на 2007- 2009 роки за програмно – цільовим методом»:
  9.1. Начальникам управлінь і відділів Сумської міської ради – головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити підготовку матеріалів для громадських слухань;
  9.2. Фінансовому управлінню Сумської міської ради спільно з міським Дорадчим комітетом з питань бюджетної реформи забезпечити організацію та проведення в листопаді громадських слухань. 
 10. В трьохтижневий термін після ухвалення Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” в другому читанні, подати на розгляд виконавчого комітету міської ради та планово-бюджетної комісії міської ради: :list, : 
 11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Бойка С.О. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 1-09-2006
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав