85-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 85-Р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "09" лютого 2006 р № 85-Р-Р

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених розпорядчими документами, та заходи щодо її посилення

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.05 №308-р “Про затвердження заходів з оперативного розв”язання проблем, що стримують соціально-економічний розвиток регіонів”, доручення голови обласної державної адміністрації від 26.09.05 № 42 “Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Уряду, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації в області та заходи щодо її посилення”, з метою покращення контролю та організації виконання розпорядчих документів і підвищення персональної відповідальності керівників апарату та виконавчих органів міської ради за виконання покладених на них повноважень, відповідно до пункту 20 частини 3 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

 1. Визнати стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах міської ради по практичній реалізації законів України, вимог правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України, розпорядчих документів обласної державної адміністрації, міської ради та їївиконавчого комітету таким, що потребує подальшого зміцнення. 
 2. Заступникам міського голови, керівникам управлінь і відділів міської ради:
  2.1. Звернути увагу на низький фаховий рівень підготовки документів, виконання актів і доручень органів виконавчої влади усіх рівнів, на персональну відповідальність працівників за несвоєчасне та неякісне виконання завдань, зазначених у розпорядчих документах, неналежне та формальне виконання своїх функціональних обов”язків окремими посадовими особами.
  2.2. Забезпечити неухильне дотримання вимог Регламенту роботи виконавчих органів Сумської міської ради та Інструкції з діловодства, розпоряджень міського голови № 201-Р від 01.04.05 “Про забезпечення контролю та організацію виконання розпорядчих документів ”, № 984-Р від 16.12.05 “Про Порядок підготовки подання про перенесення строків виконання розпорядчих документів”, підвищити вимогливість і рівень персональної відповідальності до посадових осіб усіх рівнів за якість і своєчасність реалізації поставлених у розпорядчих документах завдань. Постійно
  2.3. Забезпечити дотримання державних, галузевих стандартів та узгодження з відповіднимиструктурами локальних нормативно-правових актів щодо форми, змісту, законності проектів розпорядчих документів, супроводжувальних матеріалівдо них, у тому числі фінансово-економічного обгрунтування. Постійно
  2.4. Зосередити зусилля на практичній реалізації вимог чинного законодавства, розпорядчих документів органів влади вищого рівня, міської ради та її виконавчого комітету, доручень міського голови, підвищення відповідальності та вимогливості до підлеглих. Постійно
  2.5. Проаналізувати стан виконавської дисципліни у своїх підрозділах, установити і усунути причини, що стримують реалізацію завдань, зазначених в розпорядчих документах, дати принципову оцінку фактам бездіяльності посадових осіб, визначити конкретні дієві заходи щодо посилення виконавської дисципліни. Лютий 2006 р.
  2.6.На своїх щотижневих нарадах проводити аналіз та обговорення стану справ по підготовці проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, виконанню законів України, вимог правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України, розпорядчих документів обласної ради та обласної державної адміністрації, власних контрольних документів та наданню відповідних інформацій щодо ходу їх реалізації у підвідомчих структурних підрозділах. Щотижнево
 3. Керуючому справами виконавчого комітету Волонтирцю В.М., відділу контролю міської ради, відділу по роботі зі зверненнями громадян та документообігу:
  3.1. Посилити моніторинг виконання прийнятих Верховною Радою законів України, правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів обласної ради та обласної державної адміністрації, міської ради та їївиконавчого комітету, доручень та розпоряджень міського голови, з урахуванням необхідності планування, визначення критеріїв оцінки ефективності досягнутих результатів на кожному етапі їх реалізації Постійно
  3.2. Готувати статистичні довідки про хід виконання контрольованих документів управліннями і відділами міської ради для інформування заступників міського голови Щоп”ятниці
  3.3. Забезпечити інформування виконуючого обов”язки міського голови про виконання доручень, даних ним на апаратних нарадах, за підсумками зустрічей, прямих ефірів тощо. Щотижнево
  3.4. На основі аналізу стану виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня та власних контрольних документів визначати рівень забезпечення виконавської дисципліни кожним відповідальним керівником, результати обговорювати на апаратних нарадах та вживати практичних дієвих заходів щодо унеможливлення невиконання, несвоєчасного або неякісного виконання встановлених цими документами завдань. Щотижнево
  3.5. Пропонувати для заслуховування на засіданнях виконавчого комітету та апаратних нарадах звіти керівників управлінь та відділів міської ради, територіальних виконавчих органів державної влади та інших служб, діяльність яких координується міською радою та її виконавчим комітетом,про стан виконання директивних документів з основних питань соціально-економічного розвитку та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації в підвідомчій галузі Періодично
  3.6. Забезпечити плановий та скоординований характер проведення комплексних перевірок стану виконавської дисципліни та роботи з контрольованими документами у структурних підрозділах міської ради. Один раз у півріччя
  3.7. Забезпечити чітке дотримання встановлених офіційно уповноваженими органами та їх посадовими особами згідно з чинним законодавством регламентних термінів розгляду надісланих до виконання документів, оперативного їх проходження, доведення до безпосередніх виконавців і своєчасне інформування про хід виконання передбачених у них приписів. Постійно
  3.8. За результатами проведення щомісячної оцінки роботи посадових осіб, їх атестації та при розгляді питань щодо матеріального й інших видів заохочення працівників, враховувати стан виконання покладених на них повноважень, рівень виконавської дисципліни, якість і результативність виконуваних завдань. Постійно
  3.9. Вжити заходів щодо підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за здійснення контролю за виконанням актів законодавства, правових та інших директивних документів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів органів влади вищого рівня та власних контрольних документів у структурних підрозділах міської ради. Протягом року 
 4. Управлінням і відділам міської ради інформувати про хід виконання даного розпорядження відповідно до зазначених термінів, а в частині пунктів з вимогою “постійно” – щоквартально. 
 5. Організацію виконання даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Волонтирця В.М. 

 

Виконуючий обов’язки
міського голови
С.В. Клочко


Дата публікації: 2-03-2006
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав