100-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 100-Р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "13" лютого 2006 р № 100-Р-Р

Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2006 році

Керуючись статтями 47, 64 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, підпунктом 1 пункту “а” власних повноважень статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою контролю за виконанням доходної частини міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 29 грудня 2005 року № 1569 – МР “Про міський бюджет на 2006 рік”, для забезпечення безперебійного фінансування затверджених видатків:

 

 1. Управлінням та відділам міської ради до 01.03.2006 року розробити та подати на узагальнення фінансовому управлінню міської ради заходи щодо покращення стану надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до міського бюджету м. Суми на 2006 рік, за якими вони закріплені, відповідно до їх повноважень згідно з додатком № 1. 
 2. Першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету, керівникам управлінь та відділів міської ради установити щомісячний контроль за виконанням показників доходної частини міського бюджету, затверджених рішенням міської ради від 29 грудня 2005 року № 1569 – МР “Про міський бюджет на 2006 рік” та основних показників економічної діяльності суб’єктів господарювання у 2006 році, згідно з програмою економічного і соціального розвитку м. Суми на 2006 рік, затвердженою рішенням міської ради від 29 грудня 2005 року № 1567 – МР "Про програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2006 рік”. 
 3. Відділенню Державного казначейства м. Суми до 10 числа наступного за звітним, надавати фінансовому управлінню міської ради інформацію щодо надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету м. Суми за звітний місяць та з початку року. 
 4. Міській комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, створення робочих місць, дотримання законності реєстрації по переходу права власності (корпоративних прав, земельних відносин, нерухомості та інше), а також запобігання банкрутству та відновлення платоспроможності підприємств незалежно від форм власності, продовжити в 2006 році роботу щодо погашення недоїмки та забезпечення сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів суб’єктами господарювання у повному обсязі до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. 
 5. Для своєчасного інформування виконуючого обов’язки міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету зобов’язати управління та відділи міської ради щомісячно звітувати про стан виконання:
  • плану по надходженню податків, зборів, обов’язкових платежів, що зараховуються до доходної частини міського бюджету відповідно до закріплення (додаток № 1) – фінансовому управлінню міської ради (Липова С.А.); 
  • завдання по реалізації Програми економічного і соціального розвитку (додаток № 2) – управлінню економіки міської ради (Чубур В.Д.).: 
 6. Розпорядження міського голови від 06.07.2005 р. № 470 – Р “Про заходи щодо виконання доходної частини міського бюджету в 2005 році” вважати таким, що втратило чинність. 
 7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гордієнка В.О. 

 

Виконуючий обов’язки
міського голови
С.В. Клочко


Дата публікації: 15-03-2006
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав