778-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 778-Р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "04" жовтня 2004 р № 778-Р-Р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 23.01.04 № 30-р щодо розподілу обов’язків між заступниками міського голови

 

 У зв’язку з кадровими змінами, що відбулися у керівному складі виконавчого комітету міської ради, з метою забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень, керуючись пунктом 20 частини 3 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

 

1. Унести зміни у додаток до розпорядження міського голови від 23.01.04 № 30-р „Про розподіл обов’язків між міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконавчого комітету міської ради”, а саме:

1.1. У розділі „Міський голова Омельченко В.П.” після слів: „Координує роботу фінансового управління міської ради” додати:

„та відділу контролю.”

1.2. До обов’язків першого заступника міського голови Бондаря А.П. додати такі пункти:

„Здійснює контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території міста незалежно від форм власності.

Засвідчує списки про право приватної власності на житло та на отримання приватизаційних житлових чеків.

Підписує ордери на отримання житла та свідоцтва на право власності на житлові приміщення.

Очолює комісії:

 • з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку та членів їх сімей;
 • громадську комісію по житлових питаннях при виконавчому комітеті міської ради.”

Дані пункти вилучити з обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Глуходіда Ю.О.

1.3. Після слів „Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань, у межах, визначених чинним законодавством, таких виконавчих органів міської ради, міських організацій, установ” додати:

„управління обліку, розподілу та приватизації житла”.

1.4. Абзац третій розділу „Перший заступник міського голови Бондар А.П.” викласти у такій редакції:

„Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

Стаття 27, пункт „а”, підпункт 1;

Стаття 29, пункт „а”, підпункт 3;

Стаття 30, пункт „а”, підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12; пункт „б”, підпункти 1, 2, 5, 6, 7, 8;

Стаття 33, частина 1, пункт „а”, підпункти 1, 2, 3; частина 1, пункт „б”, підпункти 1, 3, 4, 6, 7, 11; частина 2;

Стаття 34, частина 1, пункт „б”, підпункти 2, 5, 9;

Стаття 36, підпункти 3, 4;

Стаття 38, частина 1, пункт „а”, підпункти 5, 6, 7, 8, 9; частина 1, пункт „б”, підпункт 2.”

1.5. Обов’язки заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сохацького М.П. та Жукова В.П. викласти у такій редакції:

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

СОХАЦЬКИЙ М.П.

Забезпечує організацію здійснення власних та делегованих повноважень виконавчих органів ради у сферах побутового, торговельного, готельного обслуговування, громадського харчування, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

Стаття 28, частина 1, пункт „б”, підпункт 2;

Стаття 29, частина 1, пункт „а”, підпункт 3;

Стаття 30, частина 1, пункт „а”, підпункт 1, 7, 8, 9; пункт „б”, підпункт 1, 2, 3, 4;

Стаття 31, пункт „а”, підпункт 1;

Стаття 32, частина 1, пункт „а”, підпункти 6, 8, 9; частина 1, пункт „б”, підпункти 2, 9, 11;

Стаття 34, частина 1, пункт „а”, підпункти 3; частина 1, пункт „б”, підпункт 9;

Стаття 35, пункт „б”, підпункт 1;

Стаття 38, частина 1, пункт „б”, підпункти 3;

Координує роботу підприємств торгівлі, побуту та готельного обслуговування.

Координує розробку та реалізацію програм соціально-економічного розвитку і цільових програм, спрямованих на розвиток виробництва і вдосконалення соціальної інфраструктури міста.

Здійснює контроль за беззбитковою роботою підприємств, своєчасним надходженням податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, своєчасними розрахунками по заробітній платі, координує і вирішує питання, пов’язані з забезпеченням стабільної роботи підприємств харчової і переробної промисловості, сільськогосподарських підприємств, розширенням та вдосконаленням мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, готелів.

Здійснює контроль за належною експлуатацією об'єктів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, готелів, які є у власності підприємств, організацій, установ усіх форм власності та окремих громадян. Забезпечує зупинення їх експлуатації в разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства, скасування в таких випадках даних їм дозволів на створення та експлуатацію відповідних об'єктів.

Веде питання видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, готелів, патентування, ліцензування діяльності, передбаченої чинним законодавством. Підписує відповідні документи.

Погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств побутового обслуговування і торгівлі, громадського харчування та готельного обслуговування, заслуховує їх звіти про роботу.

Сприяє надходженню цільових (у тому числі валютних) коштів відповідно до прийнятого радою положення про ці кошти.

Сприяє розробці та затвердженню перспективних та поточних територіальних програм та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у підвідомчих установах та організаціях.

Розглядає плани розміщення на території міста, спеціалізації та розвитку підприємств, установ і організацій усіх форм власності, вносить пропозиції з цих питань.

Забезпечує виконання антимонопольного законодавства підпорядкованими підрозділами, створює сприятливі умови по демонополізації економіки і розвитку конкуренції, ефективного використання корпоративних прав підприємств, розташованих на території міста.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту.

Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань у межах, визначених чинним законодавством, таких виконавчих органів ради, міських організацій, установ:

 • управління торгівлі та побуту;
 • управління у справах захисту прав споживачів;
 • відділу з питань фізичної культури і спорту;
 • міської санітарно-епідеміологічної станції, міського підприємства ветеринарної медицини;
 • підприємств і організацій торгівлі, побуту, громадського харчування, готелів, харчової і переробної промисловості, сільського господарства усіх форм власності, ринків міста;
 • операторів надання послуг кабельного телебачення.

Вирішує питання взаємодії з:

 • громадськими організаціями щодо захисту прав споживачів, міською радою товариства мисливців і рибалок, садово-городніми та іншими об’єднаннями громадян агропромислового напрямку;
 • добровільними спортивними товариствами.

Вирішує питання взаємодії виконавчих органів ради (по належності) з відповідними організаціями та установами обласного підпорядкування.

Забезпечує роботу по організації режиму секретності при розробці мобілізаційних документів.

Здійснює організацію виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (по належності).

За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів ради за іншими напрямками діяльності.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ЖУКОВ В.П.

Забезпечує організацію здійснення власних та делегованих повноважень виконавчих органів ради у сферах соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, в галузях економіки, бюджету, фінансів і цін, промисловості, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

Стаття 27, частина 1, пункт „а”, підпункти 3, 4, 5, 6, 7, 8; частина 1, пункт „б”, підпункти 1, 2;

Стаття 28, частина 1, пункт „а”, підпункти 1, 2, 4, 5, 6; частина 1, пункт „б”, підпункти 1, 2, 3;

Стаття 29, частина 1, пункт „а”, підпункт 3;

Стаття 30, частина 1, пункт „а”, підпункт 7;

Стаття 32, частина 1, пункт „б”, підпункт 5;

Стаття 34, частина 1, пункт „б”, підпункти 1, 7, 8, 11, 12;

Стаття 35, пункт „б”, підпункти 2, 3;

Стаття 36, підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Стаття 38, частина 1, пункт „а”, підпункти 1, 2, 3; пункт „б”, підпункти 4, 5; частина 2, підпункти 1, 2, 3.

Організовує роботу виконавчих органів ради по формуванню і виконанню бюджету, встановленню в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів по оплаті комунальних, побутових, транспортних та інших послуг, раціональному використанню природних ресурсів, впровадженню ринкових відносин в економіку, ефективному використанню ресурсів.

Координує роботу підприємств промисловості, банківських установ та страхових компаній.

Координує розробку та реалізацію програм соціально-економічного розвитку і цільових програм, спрямованих на розвиток виробництва і вдосконалення соціальної інфраструктури міста. Відає питаннями складання балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів.

Здійснює контроль за беззбитковою роботою підприємств, своєчасним надходженням податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, своєчасними розрахунками по заробітній платі, сприяє вирішенню питань енергозбереження в підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

Погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад керівників промислових підприємств, банківських установ та страхових компаній.

Сприяє надходженню цільових (у тому числі валютних) коштів відповідно до прийнятого радою положення про ці кошти.

Бере участь у розробці та затвердженні перспективних та поточних територіальних програм та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення.

Контролює через центр зайнятості надання підприємствами, установами, організаціями даних про наявність вільних робочих місць (посад), інформування населення про потребу підприємств, установ і організацій всіх форм власності у працівниках.

Сприяє бронюванню робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства.

Сприяє організації і контролю за проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

Приймає участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у підвідомчих установах та організаціях.

Розглядає плани розміщення на території міста, спеціалізації та розвитку підприємств, установ і організацій усіх форм власності, вносить пропозиції з цих питань.

Організовує роботу по забезпеченню виконання вимог законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Координує роботу міського тендерного комітету.

Забезпечує виконання антимонопольного законодавства підпорядкованими підрозділами, створює сприятливі умови по демонополізації економіки і розвитку конкуренції, ефективного використання корпоративних прав підприємств, розташованих на території міста.

Сприяє роботі міського військового комісаріату в організації призову громадян на строкову службу, навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів, забезпеченню доведення до населення, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, наказу військового комісара про оголошення мобілізації.

Cприяє діяльності митних органів та створенню умов для належного їх фукнціонування.

Забезпечує організацію надання допомоги підшефній частині військово-морського флоту України.

Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань у межах, визначених чинним законодавством, таких виконавчих органів ради, міських організацій, установ:

 • управління економіки;
 • фінансового управління;
 • відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи;
 • об’єднаного міського військового комісаріату;
 • міського центру зайнятості населення;
 • громадських організацій, що об’єднують воїнів-інтернаціоналістів.

Вирішує питання взаємодії з:

 • контрольно-ревізійним управлінням;
 • державною податковою інспекцією в м. Суми;
 • відділенням державного казначейства в м. Суми;
 • інвестиційними та страховими організаціями та установами;
 • банківськими структурами міста;
 • промисловими підприємствами;
 • міським відділом Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області;
 • управлінням служби безпеки України в області;
 • судовими органами;
 • прокуратурою міста;
 • підрозділом прикордонних військ;
 • Сумською митницею;
 • підрозділами державної пожежної охорони;
 • військовою частиною 3051 МВС України;
 • громадськими організаціями щодо захисту прав споживачів – платників податків.

Координує роботу:

 • комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат;
 • міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;
 • призовної комісії;
 • комісії з альтернативної служби;
 • адміністративної комісії.

Вирішує питання взаємодії виконавчих органів ради (по належності) з відповідними організаціями та установами обласного підпорядкування.

Забезпечує роботу по організації режиму секретності при розробці мобілізаційних документів.

Здійснює організацію виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (по належності).

За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів ради за іншими напрямками діяльності.

1.6. До обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Глуходіда Ю.О. додати такі пункти:

„Здійснює керівництво по роз’ясненню і пропаганді політики державотворення, аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті.

Вирішує питання взаємодії з політичними партіями, рухами, громадськими, релігійними організаціями та об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, що діють на території міста.

Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань у межах, визначених чинним законодавством, таких виконавчих органів ради, міських організацій, установ:

 • відділу інфомаційно-аналітичної роботи та внутрішньої політики;
 • комісії по дотриманню законодавства України про свободу слова та релігійні організації;
 • редакції газети „Суми і сумчани”.

1.7. Абзац другий розділу „Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Глуходід Ю.О.” викласти у такій редакції:

„Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

Стаття 27, пункт „а”, підпункт 3;

Стаття 29, пункт „а”, підпункти 1, 2, 3, 4;

Стаття 30, пункт „а”, підпункти 2, 5, 7; пункт „б”, підпункти 9, 10;

Стаття 32, пункт „а”, підпункт 5;

Стаття 33, частина 1, пункт „а”, підпункти 1, 4; частина 1, пункт „б”, підпункти 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10;

Стаття 34, частина 1, пункт „а”, підпункт 2.”

1.8. Абзац другий розділу „Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Луговий С.С.” викласти у такій редакції:

„Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

Стаття 30, пункт „а”, підпункти 3, 7, 17; пункт „б”, підпункт 2;

Стаття 31, частина 1, пункт „а”, підпункти 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; пункт „б”, підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6; частина 2;

Стаття 33, частина 1, пункт „а”, підпункт 3;

Стаття 34, частина 1, пункт „б”, підпункт 9;

Стаття 37, підпункти 1, 2.”

1.9. Абзац другий розділу „Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Москаленко Н.П.” викласти у такій редакції:

„Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

Стаття 29, пункт „а”, підпункти 3;

Стаття 30, пункт „б”, підпункт 2;

Стаття 32, пункт „а”, підпункти 1, 2, 3, 4, 6, 7; пункт „б”, підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Стаття 33, частина 1, пункт „а”, підпункт 3;

Стаття 34, частина 1, пункт „а”, підпункти 1, 2, 3, 4; пункт „б”, підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; частина 2;

Стаття 36, підпункт 8;

Стаття 38, частина 2, підпункт 1.”

1.10. До обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Папуся О.І. додати такі пункти:

„Сприяє діяльності молодіжних та підліткових закладів за місцем проживання, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань у межах, визначених чинним законодавством, таких виконавчих органів ради, міських організацій, установ:

 • відділу у справах сім’ї та молоді;
 • центру соціальних служб для молоді.”

1.11. Абзац другий розділу „Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Папусь О.І.” викласти у такій редакції:

„Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

Стаття 28, пункт „б”, підпункт 3;

Стаття 32, пункт „а”, підпункти 1, 2, 6, 8; пункт „б”, підпункти 8, 11;

Стаття 34, частина 1, пункт „б”, підпункти 7, 9, 13;

Стаття 35, пункт „а”, підпункти 1, 2, 3;

Стаття 38, частина 1, пункт „б”, підпункт 6.”

1.12. До обов’язків керуючої справами виконавчого комітету Ковтун А.Я. додати такі пункти:

„Організовує роботу по забезпеченню виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та громадських організацій, по вирішенню питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій тощо.

Забезпечує впровадження і розвиток інформаційних технологій у процес управління містом.

Здійснює контроль за ефективним використанням інформаційних технологій працівниками виконавчих органів ради.

Організовує роботу щодо підтримки офіційного веб-сайту міської ради.”

1.13. Абзац другий розділу „Керуюча справами виконавчого комітету Ковтун А.Я.” викласти у такій редакції:

„Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

Стаття 30, пункт „а”;

Стаття 38, частина 1, пункт „а”, підпункти 4, 10; частина 1, пункт „б”, підпункти 1, 3, 7; частина 2, підпункт 4;

Стаття 39.”

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Ковтун А.Я.

 

Міський голова В.П. Омельченко


Дата публікації: 13-10-2004
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав