219-Р

Документи » Розпорядження міського голови » № 219-Р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Суми


від "24" березня 2004 р № 219-Р-Р

Про організацію виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.02.04 №27 «Про хід виконання Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» та обласної програми розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки»

З метою забезпечення виконання Закону України від 19.10.2000 №2063-ІІІ «Про державну підтримку малого підприємництва» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.02.04 №27 «Про хід виконання Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» та обласної програми розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки»:

 

1. Визнати одним з пріоритетних напрямків роботи управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради всебічну підтримку і стимулювання розвитку малого підприємництва.

2. Управлінням, відділам та іншим виконавчим органам міської ради:
2.1. Проаналізувати виконання обласної програми розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки та хід виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2004-2005 роки в місті Суми та забезпечити усунення виявлених недоліків.

До 01 травня 2004 року

2.2. Переглянути діючі регуляторні акти, що стосуються підприємницької діяльності, привести їх у відповідність з чинним законодавством.

До 01 жовтня 2004 року

2.3. На виконання Указу Президента України від 15.07.2000 № 903 „Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності”, з метою захисту підприємців від незаконного втручання місцевих органів влади та місцевого самоврядування в їх фінансово-господарську діяльність вживати заходи по недопущенню примусового залучення коштів суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі до фондів, утворення яких не передбачене законами України.

Постійно

2.4. З метою реалізації вимог Указу Президента України від 19 листопада 2001 року № 1097/2001 „Про основні напрямки конкурентної політики на 2002-2004 роки” не допускати нав’язування супутніх послуг, пов’язаних із виконанням функцій державного управління та підміни виконання обов’язків органів державної влади наданням платних послуг.

Постійно

3. Управлінню з питань розвитку підприємництва та інвестицій: 3.1 Створити банк даних інвестиційних проектів малих і середніх підприємств, що мають відповідні пропозиції по залученню інвестицій.

До 01 квітня 2004 року

3.2. Проаналізувати відповідність існуючої інфраструктури розвитку підприємництва до потреб підприємців та вжити заходів для її оптимізації.

До 01 квітня 2004 року

3.3. Розглянути питання щодо доцільності створення при міському голові на громадських засадах посади радника з питань підприємницької діяльності.

До 01 квітня 2004 року

3.4. Опрацювати питання створення регіональних фондів підтримки підприємництва з наданням їм статусу юридичної особи. 3.5. Разом з відділом державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності створити центр “єдине вікно” для спрощення процедури започаткування підприємницької діяльності.

До 01 травня 2004 року

3.6. Забезпечити ефективну роботу координаційної ради Сумської міської ради з питань розвитку підприємництва із залученням на паритетних засадах до її складу представників підприємницьких організацій.

Постійно

3.7. Разом з відділом державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності міської ради проаналізувати стан матеріально-технічних умов функціонування державних реєстраторів суб’єктів підприємницької діяльності.

До 01 квітня 2004 року

5. Департаменту комунальної власності сприяти передачі в оренду або у власність суб’єктам малого підприємництва невикористаних виробничих площ, обладнання та іншого майна, що відокремлюється в процесі приватизації та реструктуризації.

Постійно

6. Управлінням, відділам та іншим виконавчим органам міської ради до 2 числа, наступного за звітним кварталом місяця, інформувати управління з питань розвитку підприємництва та інвестицій про стан виконання цього розпорядження.

Щоквартально

7. Управлінню з питань розвитку підприємництва та інвестицій до 5 числа, наступного за звітним кварталом місяця, надавати узагальнену інформацію в облдержадміністрацію та міському голові.

Щоквартально

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Папуся О.І.

Міський голова В.П. Омельченко


Дата публікації: 29-07-2004
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав