768-МР

Документи » Рішення міської ради » 768-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ XI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "28" вересня 2011 р № 768-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора м. Суми від 29.06.2011 № 92-183-11 на рішення Сумської міської ради від 25 травня 2011 року № 511-МР «Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс», затвердженого рішенням Сумської міської ради від 23 лютого 2011 року № 244-МР»

29.06.2011 прокурором м. Суми внесено протест № 92-183-11 на рішення Сумської міської ради від 25 травня 2011 року № 511-МР «Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс», затвердженого рішенням Сумської міської ради від 23 лютого 2011 року № 244-МР». Даний протест містить вимогу про скасування вказаного рішення, згідно з яким комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс» самостійно вирішувати питання кредитування своїх потреб, користування лізинговими послугами, купувати, продавати, орендувати та здавати в оренду, передавати в заставу, передавати, надати у тимчасове користування устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, окрім майна (будівлі, споруди, земельні ділянки), дії з якими потребують згоди Засновника. Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства, слід зазначити наступне. Згідно зі статтею 6 Господарського кодексу України загальними принципами господарювання в Україні є зокрема, свобода підприємницької діяльності, заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
Як зазначено в частині 1 статті 19 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству. Вимогами частини 9 статті 78 Господарського кодексу України визначено, що особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом. Так частиною 2 статті 136 Господарського кодексу України власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства Крім того, згідно з вимогами Цивільного та Господарського кодексів України підприємство вирішує питання кредитування своїх потреб, користування лізинговими послугами, придбання майна тощо на договірній основі. Отже, необхідність отримання згоди Сумської міської ради для вчинення даних правочинів порушує передбачене статтею 627 Цивільного кодексу України право на свободу договору, відповідно до якого сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Таким чином, розглянувши протест прокурора, керуючись статтею 21 Закону України «Про прокуратуру», статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада


ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора м. Суми від 29.06.2011 № 92-183-11 на рішення Сумської міської ради від 25 травня 2011 року № 511-МР «Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс», затвердженого рішенням Сумської міської ради від 23 лютого 2011 року № 244-МР» задовольнити.
  2. Скасувати рішення Сумської міської ради від 25 травня 2011 року № 511-МР «Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс», затвердженого рішенням Сумської міської ради від 23 лютого 2011 року № 244-МР».
  3. Про прийняте рішення повідомити прокурора м. Суми.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 4-10-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав