766-МР

Документи » Рішення міської ради » 766-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ XI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "28" вересня 2011 р № 766-МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2010 року №21-МР «Про затвердження Регламенту роботи Сумської міської ради VI скликання» (зі змінами та доповненнями)
Втратило чинність згідно рішення Сумської міської ради VII скликання № 1-МР від 22 листопада 2015 року

З метою дотримання принципу законності у діяльності Сумської міської ради при реалізації депутатами міської ради наданих законом прав при розгляді проектів рішень, недопущення прийняття рішень, що суперечать Конституції України, законам України, іншим нормативно-правовим актам та рішенням органів місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2010 року №21-МР «Про затвердження Регламенту роботи Сумської міської ради VI скликання» (зі змінами та доповненнями), виклавши статтю 56 Регламенту у новій редакції, а саме: «Стаття 56. Пропозиції до проектів рішень
  1. Пропозиції та зауваження депутата (депутатів), а також висновки та рекомендації постійних комісій (далі по тексту статті - пропозиції), які передбачають внесення суттєвих змін до змісту проекту рішення в цілому або до його окремих положень (зміни, доповнення, викладення у новій редакції проекту рішення або його окремих положень), викладаються у письмовій формі, підписуються їх авторами та передаються головуючому через відділ з організації діяльності ради у чотирьох примірниках не пізніше двох днів до засідання Погоджувальної ради, на якій планується попередньо розглядати проект рішення, який доведено до відома депутатів згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації». Пропозиції до проектів рішень, на які поширюється дія Закону України «Про доступ до публічної інформації» передаються до відділу з організації діяльності ради виключно у письмовій формі, підписані їх авторами.
  2. Відділ з організації діяльності ради невідкладно забезпечує передачу примірників пропозицій головуючому, правовому управлінню та розробнику проекту рішення, четвертий примірник залишається для протоколу.
  3. Пропозиції до проектів рішень, які носять організаційний характер (конкретизація окремих положень, заповнення прогалин, усунення неузгодженостей, питання набрання чинності рішенням, покладення функцій контролю за виконанням рішення, залучення органів, установ та посадових осіб до виконання рішення, тощо) можуть бути за вибором депутата (депутатів) висловлені на сесії міської ради, подані у письмовій формі в порядку, передбаченому частиною 1 даної статті або передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні.
  4. Проект рішення, щодо якого внесені пропозиції у порядку, передбаченому даною статтею, за результатами їх розгляду може бути знятий з розгляду на доопрацювання.
  5. Пропозиція вважається прийнятою, а зауваження врахованим, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
  6. Проекти рішень з усіма наявними до них пропозиціями та редакційними правками (за наявності), а також з листами узгоджень, довідковими, інформаційними, експертними та іншими матеріалами до них зберігаються в галузевих управліннях і відділах протягом діючого скликання міської ради.
  7. Проекти рішень, з урахуванням проголосованих і прийнятих пропозицій і редакційних правок, доопрацьовуються їх розробниками протягом 2-х робочих днів та подаються ними на підпис особі, яка головувала на сесії. У рішенні і додатках до нього під підписом головуючого на сесії зазначається: «Виконавець: (прізвище, ініціали), підпис, дата». На зворотній сторінці останнього аркушу рішення виконавець зазначає: «Рішення доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення. На кожному аркуші рішення внизу справа виконавець ставить свій підпис. Виконавець несе персональну відповідальність за відповідність друкованого варіанту проекту рішення, що подається на підпис головуючому з оригіналом прийнятого на сесії міської ради.
  8. Пропозиції до проектів рішень, подані із порушенням термінів, визначених даною статтею, відділом з організації діяльності ради не приймаються та розгляду не підлягають.».

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 4-10-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав