679-МР

Документи » Рішення міської ради » 679-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ X СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "27" липня 2011 р № 679-МР
м. Суми

Про надання дозволу на створення будинкового комітету жителів будинку № 148 по вулиці Кірова в м. Суми

З метою забезпечення участі членів територіальної громади міста Суми у вирішенні питань місцевого значення, на підставі заяви ініціативної групи жителів будинку № 148 по вулиці Кірова про створення будинкового комітету, відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення», керуючись пунктом 20 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на створення будинкового комітету жителів будинку № 148 по вулиці Кірова, а також визначити його назву: «Будинковий комітет «Кірова, 148».
 2. Визначити основними напрямками діяльності будинкового комітету жителів будинку № 148 по вулиці Кірова:
  2.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України.
  2.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів будинку шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.
  2.3. Участь у реалізації соціально – економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
 3. Уповноваженим зборами (конференцією) жителів будинку № 148 по вулиці Кірова представникам здійснити легалізацію будинкового комітету жителів будинку № 148 по вулиці Кірова в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 4. Надати будинковому комітету жителів будинку № 148 по вулиці Кірова для реалізації основних напрямів своєї діяльності наступні повноваження:
  4.1. Представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку у Сумській міській раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади.
  4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України, органів виконавчої влади, рішень Сумської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами.
  4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Суми та проектів місцевих бюджетів.
  4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами, тощо.
  4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
  4.6. Здійснювати контроль за якістю надаваних жителям будинку житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт.
  4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.
  4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Сумської міської ради та її виконавчого комітету.
  4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення жителями будинку правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.
  4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.
  4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
  4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у будинку.
  4.13. Сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з жителями будинку та їх прийому.
  4.14. Інформувати громадян про діяльність будинкового комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
 5. Будинковий комітет жителів будинку № 148 по вулиці Кірова набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку встановленому Законом.
 6. Визнати, що орган самоорганізації населення – будинковий комітет жителів будинку № 148 по вулиці Кірова діє до моменту саморозпуску на території, в межах будинку № 148 по вулиці Кірова в місті Суми.
 7. Управлінню інформаційно–аналітичної роботи Сумської міської ради (Сокура А. В.) довести дане рішення до відома жителів будинку № 148 по вулиці Кірова шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації.
 8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 2-08-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав