703-МР

Документи » Рішення міської ради » 703-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ X СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "27" липня 2011 р № 703-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 25.02.2009 № 2367-МР «Про Правила благоустрою міста Суми» (зі змінами)

З метою приведення деяких положень Правил благоустрою міста Суми, затверджених рішенням Сумської міської ради від 25 лютого 2009 року № 2367-МР (зі змінами), у відповідність до Закону України від 21.01.2010 № 1825-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами», Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», листа Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.07.2009 р. № 22/9-4131 «Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення благоустрою для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах земельної ділянки, відведеної під будівництво об’єктів містобудування, крім дозволу на виконання будівельних робіт інспекції державного архітектурно-будівельного контролю», та інших нормативно-правових актів, керуючись статтею 25, пунктом 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення до рішення Сумської міської ради від 25.02.2009 № 2367-МР «Про Правила благоустрою міста Суми», а саме:
  1.1. У рішенні:
  1.1.1. Пункт 3. рішення викласти в наступній редакції: «3. Управлінню майна комунальної власності Сумської міської ради (Щербак В.І.) в строк до 01.12.2011 підготувати та внести на розгляд Сумської міської ради проект рішення щодо плану заходів по стратегії розвитку міста з метою створення повного реєстру та визначення повної вартості майна комунальної власності територіальної громади міста.»;
  1.1.2. Підпункт 4.2. пункту 4 рішення викласти в наступній редакції: «4.2. У строк до 01.09.2011 підготувати та внести на розгляд Сумської міської ради проект рішення щодо переліку спеціально відведених місць для складування ТБО на території міста Суми та визначення їх балансоутримувачів.»;
  1.1.3. Пункт 8. рішення виключити;
  1.1.4. Пункти 9-12 рішення вважати пунктами 8-11 відповідно.
  1.2. У додатку до рішення:
  1.2.1. доповнити розділ I термінами:
  «автостоянка – спеціально обладнане місце для тимчасового (постійного) зберігання транспортних засобів, позначене дорожніми знаками згідно Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України, яке повинно мати тверде покриття (асфальтове, бетонне, гравійне, щебеневе), огорожу, освітлення, телефонний зв'язок, приміщення для обслуговуючого персоналу, в'їзні-виїзні ворота із шлагбаумом та запасні ворота на випадок термінової евакуації транспортних засобів;»;
  «газон – певна ділянка однорідної території з штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернуванням;»;
  «квітник - ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, дво- або багаторічними квітковими рослинами;»;
  «зелена зона – це територія, зайнята парками, скверами, зеленими насадженнями, окремими деревами, чагарниками, трав'яними газонами, квітниками та іншими озелененими територіями, яка виконує захисні і санітарно-гігієнічні функції і є місцями для відпочинку населення;»;
  «лоток – це тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, виготовлена з полегшених матеріалів, яка збирається, встановлюється перед початком торгівельної діяльності та демонтується по її завершенню протягом поточного дня;»;
  «об'єкт архітектури - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів;»;
  «рекреаційна зона - спеціально виділена генеральним планом і організована територія в місті і зеленій зоні, призначена для відпочинку населення;»;
  «червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення;»;
  1.2.2. абзац 14 розділу I викласти в наступній редакції: «мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів;»;
  1.2.3. абзац 31 розділу I викласти в наступній редакції: «утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;»;
  1.2.4. абзац 32 розділу I викласти в наступній редакції: «тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;»;
  1.2.5. абзаци 6, 12, 15 розділу І виключити;
  1.2.6. абзац 2 пункту 4 розділу ІІ викласти в наступній редакції: «Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів по утриманню території м. Суми у належному стані, її санітарному очищенню, забезпеченню об’єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів і об’єктів, а також по раціональному використанню інженерних споруд, забезпеченню їх безперебійного функціонування та є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території міста Суми органами державної влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання, а також громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які постійно або тимчасово перебувають на території міста Суми.»;
  1.2.7. пункт 4 розділу ІІ доповнити абзацом 4 наступного змісту: «Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проекту цих Правил, прийнятті їх в установленому порядку.»;
  1.2.8. розділ ІІ доповнити пунктами 6, 7 наступного змісту: «6. Порядок громадського обговорення проекту Правил. 6.1. Проект цих Правил публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, розміщується на сайті Сумської міської ради для забезпечення громадського обговорення та отримання пропозицій і зауважень від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських організацій і громадян та обговорюється на громадських слуханнях. 6.2. Виконавчий орган Сумської міської ради після публікації проекту цих Правил організовує проведення громадських слухань згідно з рішенням Сумської міської ради «Про громадські слухання в місті Суми». 7. Внесення змін та доповнень до цих Правил здійснюється рішеннями Сумської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики».»;
  1.2.9. назву пункту 2 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: «2. Підприємства, установи, організації (в особі їх посадових осіб), фізичні особи – підприємці, громадяни, іноземці, особи без громадянства, власники та орендарі об’єктів архітектури зобов’язані:»;
  1.2.10. абзац 11 пункту 2 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: «- забезпечувати виконання земляних (планових, аварійних) робіт на підставі договору про відновлення благоустрою після завершення виконання земляних робіт;»;
  1.2.11. абзац 20 пункту 2 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: «- кожним суб’єктом господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність на території м. Суми, повинна бути визначена особа, відповідальна за дотримання належного санітарного стану на території, прилеглій до об’єкта торгівлі чи побуту. Дана інформація, а також копія паспорту благоустрою, копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку повинні бути розміщені на видному та доступному для обзору місці;»;
  1.2.12. абзац 3 пункту 4 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: «- проводити земляні (планові, аварійні) роботи без укладення договору про відновлення благоустрою після завершення виконання земляних робіт, та будівельні роботи без направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт інспекції ДАБК або реєстрації інспекцією ДАБК декларації про початок виконання будівельних робіт, або видачі замовнику інспекцією ДАБК дозволу на виконання будівельних робіт, залежно від категорії складності робіт»;
  1.2.13. в абзаці 9 пункту 4 розділу ІІІ слово «наклеювати» замінити словом «розповсюджувати»;
  1.2.14.абзац 11 пункту 4 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: «- порушувати елементи благоустрою, змінювати їх функціональне призначення, обмежувати права громадян на користування об’єктами благоустрою міста Суми шляхом самовільного встановлення тимчасових споруд (рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони, літні майданчики тощо);»;
  1.2.15. абзац 21 пункту 4 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: «- розміщувати малі архітектурні форми (МАФ) без відповідного погодження зі структурним підрозділом Сумської міської ради з питань архітектури та містобудування»;
  1.2.16. абзац 2 розділу ІV викласти в наступній редакції: «відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;»;
  1.2.17. доповнити розділ ІV терміном: «побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;»;
  1.2.18. підпункт 1.4. пункту 1 розділу ІV викласти в наступній редакції: «1.4. Утримання зупинок міського транспорту (зупинок «на вимогу») та маршрутних таксі на відстані 10 м по периметру орендованої земельної ділянки здійснюється орендарями, а в разі їх відсутності – відповідним структурним підрозділом Сумської міської ради»;
  1.2.19. абзац 2 підпункту 1.19. пункту 1 розділу ІV викласти в наступній редакції: « - прибирання та очищення тротуарів, входів та сходів будинків, в яких розташовані підприємства, установи, організації, суб’єкти господарювання, підземних переходів від снігу, льоду до плитки, асфальтобетонного покриття, посипання їх піском»;
  1.2.20. доповнити пункт 1 розділу ІV підпунктом 1.21. наступного змісту: «1.21. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання, технічних засобів телекомунікацій. Утримання споруд інженерного захисту території здійснюється його власником (балансоутримувачем) відповідно до вимог законодавства.»;
  1.2.21. абзац 3 підпункту 1.9 пункту 1 розділу V викласти в наступній редакції: «- виконувати будь-які роботи у межах червоних ліній міських вулиць і доріг з порушенням вимог розділу ІХ цих Правил.»;
  1.2.22. абзац 1 підпункту 4.3. пункту 4 розділу V викласти в наступній редакції: «- виконувати земляні, будівельні та інші роботи з порушенням вимог розділу ІХ цих Правил;»;
  1.2.23. підпункт 8.6. пункту 8 розділу V доповнити абзацом наступного змісту: «Не потребує отримання дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень виконання робіт на підставі одного з документів, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», що надають право виконувати будівельні роботи»;
  1.2.24. підпункт 8.8 пункту 8 розділу V викласти в наступній редакції: «8.8. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.»;
  1.2.25. підпункт 8.11. пункту 8 розділу V доповнити абзацом 2, 3 та таблицею: «Відстань від будинків та споруд до дерев та кущів слід приймати за приведеною таблицею:
  Перелік об'єктів Відстань до осі, м
  стовбура дерева куща
  Від зовнішніх стін будівель та споруд 5,0 1,5
  Від межі сусідньої ділянки 3,0 1,0
  Від краю тротуарів та садових доріжок 0,7 0,5
  Від мачт та опор освітлювальної мережі 4,0 -
  Від підошви або внутрішньої межі підпірних стінок 3,0 1,0
  Від підземних мереж:     
  газопроводів, каналізації 1,5 -
  теплопроводів (від стінок каналу (і трубопроводів теплових мереж при безканальній прокладці) 2,0 1,0
  водопроводів, дренажів 2,0 -
  силових кабелів та кабелів зв'язку 2,0 0,7
  Наведені нормативи стосуються до дерев з діаметром крони не більше 5 м та мають бути відповідно збільшені для дерев з кроною більшого діаметру. Гілки дерев та кущів не повинні перетинати меж сусідніх ділянок»;
  1.2.26. підпункт 11.7. пункту 11 розділу V викласти в наступній редакції: «11.7. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлення на фасадах будівель та споруд здійснюється за проектом, погодженим відповідним структурним підрозділом Сумської міської ради з питань архітектури та містобудування та згоди балансоутримувача або власника будівлі чи приміщення.»;
  1.2.27. розділ VI викласти в наступній редакції: «VI. Благоустрій території при будівництві, реконструкції, розміщенні, утриманні об’єктів архітектури та містобудування (будинків, будівель, споруд, в тому числі, тимчасових споруд тощо).
  1. Розміщення, будівництво об’єктів архітектури та містобудування та їх використання на території міста здійснюється відповідно до генерального плану міста Суми та іншої містобудівної документації. Розміщення, будівництво, утримання фізичними та юридичними особами даних об’єктів без врахування вимог генерального плану м. Суми або іншої містобудівної документації забороняється.
  2. Виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт здійснюється згідно Державних будівельних норм України. Замовник зобов`язаний вживати заходи щодо запобігання забруднення прилеглої території та території будівельного майданчика, своєчасного вивезення сміття на звалища.
  3. Кожен власник та користувач (орендар) об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності повинен мати паспорт опорядження фасаду та благоустрою прилеглої території, затверджений відповідним структурним підрозділом Сумської міської ради у сфері архітектури та містобудування та пред’являти на вимогу уповноважених посадових осіб. Фізичні та юридичні особи зобов’язані постійно утримувати в належному стані фасади будинків, будівель, споруд та забезпечувати відповідність зовнішнього вигляду фасаду паспорту його опорядження. Належний/неналежний стан фасадів будинків, будівель та споруд визначається структурним підрозділом Сумської міської ради у сфері архітектури та містобудування.
  4. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури та рішенням Сумської міської ради.
  5. Встановлення тимчасових споруд без правовстановлюючих документів на землю та документів, передбачених порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності забороняється.
  6. Всі суб`єкти господарської діяльності у сфері благоустрою зобов`язані: - проводити капітальний і поточний ремонти, фарбування фасадів, тимчасових споруд та малих архітектурних форм згідно паспорту опорядження; - утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.
  7. Телекомунікаційні мережі повинні прокладатись із дотриманням пожежних норм та вимог Законів України від 18.11.2003 № 1280-ІV «Про телекомунікації» та від 24.02.1994 № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» та Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 01.08.1996 № 239.
  8. Суб'єкти господарювання, які здійснюють будівництво телекомунікаційних мереж загального користування, можуть установлювати в приміщеннях, що їм належать на правах найму, телекомунікаційне обладнання, використовувати дахи будинків і технічні приміщення для встановлення антен та необхідного обладнання на підставі договору з власником приміщення. 9. Порядок та умови використання діючих трубопроводів, кабельних каналів, колекторів, веж, антен та інших пристроїв особами, яким вони не належать, встановлюються договором з їх власником.».
  1.1.28. розділ VIІ викласти в наступній редакції: «VІI. Розміщення зовнішньої реклами.
  1. Розміщення зовнішньої реклами в м. Суми здійснюється у відповідності до Концепції розміщення зовнішньої реклами на території м. Суми та Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Суми, затверджених уповноваженим органом місцевого самоврядування, які розроблюються на підставі Законів України «Про рекламу», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів» та інших законів України, а також у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та іншими актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами та інформації.
  2. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням цих Правил.
  3. Забороняється розташовувати спеціальні конструкції на пішохідних доріжках та алеях.»
  1.2.29. розділ ІХ викласти в наступній редакції: «ІХ. Тимчасовий порядок здійснення контролю за відновленням благоустрою після завершення виконання земляних робіт.
  1. З метою забезпечення збереження об’єктів благоустрою після завершення виконання земляних робіт при ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою, здійсненні ремонту інженерних мереж та прокладанні нових інженерних мереж, виконавець таких робіт зобов’язаний укласти з відповідною районною в м. Суми адміністрацією договір на відновлення благоустрою після завершення виконання земляних робіт (додаток № 3).
  2. Договір на відновлення благоустрою повинен бути укладений протягом 2 робочих днів з дня повідомлення про виконання земляних робіт. Такий договір укладається на рік. Для КП «Міськводоканал» Сумської міської ради та ТОВ «Сумитеплоенерго» договір на відновлення благоустрою повинен бути укладений протягом третьої декади грудня, що передує року, в якому будуть виконуватись земляні роботи.
  3. Прийом уповноважених представників виконавців земляних робіт для укладення договору на відновлення благоустрою проводиться відповідальною особою Ковпаківської (Зарічної) районної в м. Суми адміністрації (далі адміністрація) в приміщенні відповідної адміністрації. Відповідальна особа реєструє договір, формує справу, перевіряє наявність у справі необхідних документів.
  4. Для укладення договору необхідні наступні документи:
  - заява;
  - копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт або копія декларації чи копія дозволу на виконання будівельних робіт, зареєстрованих/виданих Державною архітектурно-будівельною інспекцією Сумської області;
  - копія договору з підрядною організацією на поновлення шляхового покриття, газонів, квітників (в разі такої необхідності) або копію ліцензії на самостійне проведення даних робіт;
  - копія топографічної зйомки (масштаб 1:500) (для аварійних робіт – схема), з нанесенням інженерних мереж, які будуються (ремонтуються), згідно з проектом та з нанесеними межами земельної ділянки, яка перебуває у власності, оренді чи постійному користуванні;
  - копія договору оренди землі, державного акту на право власності чи державного акту на право постійного користування землею (окрім аварійних робіт);
  - файл для зберігання документів.
  5. Договір вважається виконаним після повного відновлення благоустрою та спливу терміну, на який даються гарантійні зобов’язання. Для підтвердження виконання своїх зобов’язань за договором заявник звертається до відповідальної особи адміністрації в робочі дні з 13.00 до 16.00. З виїздом на місце відповідальною особою у присутності представника виконавця земляних робіт перевіряється відновлення благоустрою після завершення виконання земляних робіт, про що складається відповідний акт перевірки. Акт перевірки складається та підписується представниками адміністрації та уповноваженими представниками підприємства, що проводило ліквідацію аварії на інженерних мережах та інших елементах благоустрою, здійснювало ремонт інженерних мереж або проводило прокладання нових інженерних мереж. Такий акт додається до справи.
  6. Якщо в зимовий період неможливо провести відновлення асфальтобетонного покриття проїжджої частини доріг, тротуарів, виконавець земляних робіт повинен забезпечити підсипку місця розриття піском та щебенем, зробити тимчасове покриття, яке гарантує безпечний рух транспорту і пішоходів. Постійне покриття повинно бути відновлено з настанням сприятливих погодних умов, але не пізніше 1 травня. Відповідальність за утримання тимчасового покриття в належному стані протягом зимового періоду року покладається на виконавця земляних робіт. Якщо земляні роботи проводились на зеленій зоні, то відновлення благоустрою (засіяти газонною травою, розбити квітники тощо) необхідно зробити з настанням сприятливих умов, але не пізніше 1 травня, забезпечивши до цього часу підсипку місця розриття землею.
  7. Порушення цілісності дорожнього покриття після його капітального ремонту заборонено впродовж 3 років, за винятком проведення ліквідації аварій на інженерних мережах та робіт, технічні умови виконання яких не дозволяють обійти дане дорожнє покриття.
  8. Відновлення об’єктів благоустрою повинно бути зроблено не пізніше 15 діб після початку виконання аварійних робіт.
  9. На центральних магістральних вулицях міста відновлення об’єктів благоустрою повинно бути зробленим не пізніше 5 діб з дня початку проведення земляних робіт. В разі, якщо в результаті земляних робіт було пошкоджене асфальтне покриття, то термін відновлення благоустрою збільшується до 15 діб з дня початку проведення земляних робіт. Для КП «Міськводоканал» Сумської міської ради та ТОВ «Сумитеплоенерго» термін відновлення об’єктів благоустрою складає 30 діб з дня початку проведення земляних робіт.
  10. До початку проведення аварійних робіт на об’єктах благоустрою, підприємство, яке буде виконувати роботи, зобов’язане попередити про свої наміри відповідальну особу адміністрації шляхом передачі телефонограми. Місце та дата початку проведення аварійних робіт фіксується спеціалістом адміністрації в журналі «Аварійні роботи» із зазначенням підприємства, яке проводить аварійні роботи та відповідальної особи за проведення робіт. Підприємство, яке буде проводити аварійні роботи, також зобов’язане протягом 2 робочих днів з дня передачі телефонограми надати повідомлення про початок проведення зазначених робіт відповідальній особі адміністрації у письмовій формі. До початку проведення аварійних робіт підприємство зобов’язано сповістити представників організацій, підприємств, установ, комунікації яких знаходяться на місці проведення аварійних робіт та викликати їх на місце проведення зазначених робіт. За несповіщення підприємств, мережі яких знаходяться на місці проведення аварійних робіт та за пошкодження цих мереж відповідальність покладається на підприємство, що проводить аварійні роботи.
  11. Особи, які виконують земляні роботи несуть відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з:
  - несвоєчасним відновленням благоустрою після завершення виконання земляних робіт;
  - виконанням земляних робіт без укладення договору на відновлення благоустрою;
  - неякісним утриманням тимчасового покриття або несвоєчасним відновленням постійного покриття, зеленої зони, згідно з термінами, передбаченими пунктом 6. розділу ІХ цих Правил. Сплата штрафу не звільняє особу від обов’язку відновлення пошкоджених об’єктів благоустрою. Якщо після застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які проводять земляні роботи та які не відновлюють після цього об’єкти благоустрою відповідно до умов договору, не вчиняють дії щодо усунення даного порушення, то дане питання вирішується в судовому порядку»;
  1.2.30. абзац 6 пункту 4 розділу ХІІ: «- проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, за наявності погодження органу місцевого самоврядування;».
  1.2.31. доповнити Правила розділом ХІV наступного змісту: «ХІV. Здійснення контролю за виконанням Правил 1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою міста Суми та інших нормативно-правових актів.
  2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється міською радою та її виконавчими органами.
  3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста Суми здійснюється шляхом: - проведення перевірок території; - розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян; - участі в обговоренні проектів благоустрою території міста Суми, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій; - подання позовів до суду про відшкодування збитків, завданих об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою міста Суми.»
  1.2.32. доповнити Правила розділом ХV наступного змісту: «ХV. Відповідальність за порушення у сфері благоустрою»
  1. Посадовими особами є особи, які обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням. Посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця певної організації, на яку покладено встановлене законом та корпоративними актами коло повноважень. Організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). Адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо. Розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами та оголошень або є замовником їх розповсюдження.
  2. Підприємства, установи, організації (в особі їх посадових осіб), фізичні особи – підприємці, громадяни, іноземці, особи без громадянства, власники та орендарі об’єктів архітектури, несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, порушення державних стандартів, норм і правил благоустрою міста Суми, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до чинного законодавства.
  3. Особа є посадовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.
  4. Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням Правил благоустрою міста Суми, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків.
  5. Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні, виробничі або технічні функції, можуть нести відповідальність у сфері благоустрою, якщо додержання норм Правил благоустрою міста Суми входить до їх службових обов’язків, відповідно до розпорядчого документа, виданого керівником.
  6. Розповсюджувач реклами та оголошень, винний у порушенні їх розміщення, несе відповідальність згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення».
  1.2.33. розділ ХІV «Заключні положення» Правил вважати розділом ХVІ.
  1.2.34. додаток 1 рішення виключити.
  1.2.35. у додатку 2 до рішення підпункт 2.2.2. пункту 2.1. розділу 2 Договору про закріплення та утримання території міста Суми в належному санітарно-технічному стані викласти в наступній редакції: «2.2.2. Здійснювати облаштування та благоустрій закріпленої території на підставі проектної документації, затвердженої структурним підрозділом Сумської міської ради з питань архітектури та містобудування, виконувати земляні роботи на підставі договору про відновлення благоустрою після завершення виконання земляних робіт та будівельні роботи на підставі направленого замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт інспекції ДАБК чи зареєстрованої інспекцією ДАБК декларації про початок виконання будівельних робіт, або виданого замовнику інспекцією ДАБК дозволу на виконання будівельних робіт, залежно від категорії складності робіт».
  1.2.36. додаток 2 рішення вважати додатком 1.
  1.2.37. додаток 3 рішення вважати додатком 2.
  1.2.38. додаток 4 рішення виключити.
  1.2.39. додаток 5 рішення вважати додатком 3, виклавши в наступній редакції згідно з додатком до даного рішення.
  1.2.40. додатки 6, 7, 8 рішення виключити. 1.2.41. додатки 9, 10, 11, 12, 13, 14 рішення вважати додатками 4, 5, 6, 7, 8 , 9 відповідно.
 2. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка М.Г.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій, екології, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Гриценюк О.С.).

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Договір на відновлення благоустрою після завершення виконання земляних робіт [17.32 Kb] (cкачувань: 1500)Дата публікації: 1-08-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав