624-МР

Документи » Рішення міської ради » 624-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ IX СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "22" червня 2011 р № 624-МР
м. Суми

Про тимчасові заходи впровадження процедури надання будівельного паспорту забудови земельних ділянок та містобудівних умов і обмежень на проектування об’єктів містобудування на території м. Суми

12 березня 2011 року набрав чинності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі - Закон). Відповідно до положень даного Закону надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки та містобудівних умов і обмежень на проектування об’єктів містобудування віднесено до повноважень спеціально уповноваженого виконавчого органу містобудування та архітектури міської ради. Статтями 27 та 29 Закону встановлено, що порядок видачі та форма будівельного паспорта, а також склад, зміст, порядок надання містобудівних умов і обмежень визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
Пунктом 12 Розділу V «Прикінцеві положення» Закону Кабінету Міністрів України було доручено у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації» було визнано такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 489 "Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування", якою було врегульовано процедуру надання містобудівних умов і обмежень на проектування об’єктів містобудування. Станом на 12 червня 2011 року, нових нормативно – правових актів, які б врегулювали питання надання будівельного паспорту забудови земельних ділянок та містобудівних умов і обмежень на проектування об’єктів містобудування, органами виконавчої влади не видано. 26 січня 2011 року рішенням Сумської міської ради № 153 – МР було затверджено місцеві правила забудови м. Суми. Статтею 1 даних Правил визначено, що правила забудови міста, це нормативно – правовий акт, яким на основі затвердженої містобудівної документації встановлюються режим та порядок використання, забудови земельних ділянок у межах зон, визначених Генеральним планом м. Суми. Текстова частина Правил включає загальні вимоги до забудови території міста та принципи встановлення єдиних умов і обмежень використання земельних ділянок. Пунктом 2 Розділу V «Прикінцеві положення» Закону визначено, що закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення порушень законних прав та інтересів мешканців міста Суми та юридичних осіб – забудовників на здійснення містобудівної та підприємницької діяльності, а також впровадження єдиного механізму надання будівельного паспорту забудови земельних ділянок та містобудівних умов і обмежень на проектування об’єктів містобудування на території м. Суми, відповідно до частини 3 статті 27, частини 4 статті 29 та пункту 6 Розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Доручити управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради до затвердження органами виконавчої влади нормативно – правових актів які б врегулювали питання надання будівельного паспорту забудови земельних ділянок та містобудівних умов і обмежень на проектування об’єктів містобудування, на підставі звернень фізичних та юридичних осіб, надавати будівельні паспорти забудови земельних ділянок та містобудівні умови і обмеження у порядку, який визначений рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2011 року № 153 – МР «Про затвердження місцевих правил забудови м. Суми» у частині, що не суперечить Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
  2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 4-07-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав