546-МР

Документи » Рішення міської ради » 546-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ IX СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "22" червня 2011 р № 546-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Сумської міської ради VI скликання, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 15 грудня 2010 року № 21-МР (зі змінами)»
Втратило чинність згідно рішення Сумської міської ради VII скликання № 1-МР від 22 листопада 2015 року

З метою здійснення та забезпечення права на доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись підпунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Унести зміни та доповнення до додатку до рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2010 року № 21-МР «Про затвердження Регламенту роботи Сумської міської ради VI скликання» (зі змінами), а саме:
  1.1. Пункт 2 частини 1 статті 27 викласти в новій редакції: "2) зазначення номеру протоколу засідання постійної комісії, в якому рекомендується внести дане питання на розгляд міської ради".
  1.2. Частину 8 статті 30 викласти в наступній редакції: "8. Проекти рішень міської ради мають бути узгоджені та завізовані відповідно до вимог даної статті. Розробники проектів рішень передають до відділу з організації діяльності ради електронні та друковані варіанти проектів рішень Сумської міської ради не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Винятком є ті проекти рішень, терміни розгляду та прийняття яких передбачені іншими нормативно-правовими актами. Відділ з організації діяльності ради невідкладно передає до управління інформаційно-аналітичної роботи електронні версії проектів, які підлягають оприлюдненню. Відповідальність за відповідність електронного варіанту з його друкованим примірником несе розробник проекту рішення."
  1.3. У статті 31 виключити слова: " у разі якщо він сам готує проект рішення".
  1.4. У частині 1 статті 32 замість слів "Різне – із 17.30 до 18.00" записати "Після розгляду питань порядку денного 30 хвилин – різне".
  1.5. Доповнити статтю 61 частиною 3 наступного змісту: "3. Електронні варіанти рішень Сумської міської ради передаються відділом з організації діяльності ради до управління інформаційно-аналітичної роботи невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня їх затвердження для оприлюднення на офіційному сайті Сумської міської ради."
  1.6. Виключити частину 6 статті 65. 
 2. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря Сумської міської ради Мовчана О.Л. 

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 25-06-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав