490-МР

Документи » Рішення міської ради » 490-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ VIII СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "25" травня 2011 р № 490-МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 квітня 2004 року № 762-МР “Про Правила торгівлі на ринках м. Суми”

З метою приведення рішення Сумської міської ради від 28 квітня 2004 року № 762-МР “Про Правила торгівлі на ринках м. Суми” у відповідність до чинного законодавства України, наказу Міністерства економіки України від 22.09.2005 №298/778/413/269 “Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках”, наказу Міністерства економіки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Податковому кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ, враховуючи, що ринковий збір статтею 10 Податкового кодексу України не віднесено до місцевих податків і зборів, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада


ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни в додаток до рішення Сумської міської ради від 28.04.2004 № 762-МР “Про Правила торгівлі на ринках міста Суми”, а саме:
  1.1. У пункті 1 та пункті 2 виключити слова “торговельно-сервісні центри” у відповідних відмінках.
  1.2. У пункті 7 замінити слова «з управлінням торгівлі та побуту міської ради» на слова “виконавчим комітетом Сумської міської ради”.
  1.3. У другому абзаці пункту 8: - слова “Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг” замінити на слова “Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”; - виключити слова “та відповідальності за несплату ринкового збору”, “ставок ринкового збору”.
  1.4. У пункті 14 слова “згідно проекту дислокації торговельних місць на ринку” замінити словами “згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних місць на ринку”.
  1.5. У пункті 16: - другий абзац викласти у наступній редакції: «На торговельному місці продавця (фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію»; - у третьому абзаці виключити слова “ринкового збору та”.
  1.6. У п’ятому абзаці пункту 22 замінити слова “правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затверджених наказом Держстандарту України від 24.12.01. №633 (ПМУ-21-2001) і зареєстрованих у Мін’юсті України 10.01.02 за №18/6306” на слова “вимог Закону України від 15.06.04 №1765-IV “Про метрологію та метрологічну діяльність”, чинного законодавства в галузі метрології”.
  1.7. Пункт 23 викласти у наступній редакції: “Стягнення плати за утримання торговельного місця в належному стані й інші послуги ринку здійснюють касири та контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” з видачею касових чеків. Всі платежі справляються після проведення ветеринарно - санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження до початку торгівлі. Торгівля без документів, що підтверджують сплату послуг за утримання торговельного місця в належному стані та інших послуг ринку, забороняється”.
  1.8. Пункт 24 викласти у наступній редакції: “Документи про сплату за утримання торговельного місця в належному стані повинні зберігатися продавцем до закінчення торгівлі. Передача торговельного місця та документів про сплату за послуги ринку третім особам забороняється”.
  1.9. Пункт 35: - виключити абзац четвертий; - абзац сьомий викласти у наступній редакції: “узгоджувати свою роботу з установами державної санітарно- епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил”; - включити абзац тринадцятий наступного змісту: “- забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами”. 1.10. У пункті 38 виключити слова “Правил продажу продовольчих товарів”.
  1.11. У пункті 39 виключити слова “ринкового збору і”.
  1.12. Абзац чотирнадцятий пункту 40 викласти в такій редакції: “Продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідну продукцію”.
  1.13. Абзац другий пункту 44 викласти в такій редакції: “Нові товари, які підлягають обов’язковій сертифікації, - наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/ або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердженням відповідності на відповідний товар”.
  1.14. У шостому абзаці пункту 44 слова “Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 №228 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за №681/6969” замінити словами “постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 №1200 “Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери”.
  1.15. Пункт 46 викласти у наступній редакції: “На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими з додержанням вимог чинного законодавства України”.
  1.16. Пункт 47: - абзац восьмий викласти у наступній редакції: “- вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби”; - включити десятий абзац наступного змісту: “- заборонені знаряддя добування тварин”. 1.7. Виключити пункт 18. 1.8. Пункти 19-47 вважати відповідно пунктами 18-46.
 2. Вважати такими, що втратили чинність:
  - рішення Сумської міської ради від 30.11.2005 №1485-МР “Про внесення доповнень до рішення Сумської міської ради від 28.04.2004 №762-МР “Про правила торгівлі на ринках міста Суми”;
  - рішення Сумської міської ради від 26.11.2008 №2127-МР «Про внесення доповнень до рішення Сумської міської ради від 28.04.2004 № 762-МР “Про правила торгівлі на ринках м. Суми”.
 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 30-05-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав