340-МР

Документи » Рішення міської ради » 340-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ VI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "24" березня 2011 р № 340-МР
м. Суми

Про впорядкування роботи деяких управлінь міської ради в період коригування генерального плану міста Суми та розробки плану зонування територій

Згідно статей 3, 21, 22, 64 Конституції України права людини є невідчужуваними та непорушними. Конституційні права гарантуються і не можуть бути скасовані, обмежені, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав. Частиною другою статті 14 Конституції України визначено, що право власності на землю гарантується. Відповідно до статей 116, 118, 121, 123, 124 Земельного кодексу України за громадянами та юридичними особами закріплено право на отримання у власність чи користування земельних ділянок із земель комунальної власності. На орган місцевого самоврядування законом покладений обов’язок у місячний строк розглянути клопотання і дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою або надати вмотивовану відмову (частина сьома статті 118, частина третя статті 123, частина третя статті 124 Земельного кодексу України). Отже, визначене законом право на отримання у власність або користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд є непорушним і його зміст та обсяг не може бути звужений. Відповідно до статті 17 Закону України «Про основи містобудування» основою для вирішення питань вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб є містобудівна документація. Основною містобудівною документацією, якою керуються виконавчі органи міської ради у вирішенні питань забудови територій міста Суми є Генеральний план міста Суми, що затверджений рішенням Сумської міської ради 16 жовтня 2002 року № 139-МР. Статтею 39 Земельного кодексу України визначено, що використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови. Враховуючи велику кількість протестів прокуратури на рішення Сумської міської ради про надання дозволів на розробку проектів відведення, надання у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Здійснити заходи щодо впорядкування роботи деяких управлінь Сумської міської ради, а саме:
    1.1. Управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради (Биков В.Б.) в термін до 20 травня 2011 року підготувати та надати на розгляд постійної комісії з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин (Братушка Ю.В.) інформацію щодо коригування генпланом та зонування територій міста Суми, а також надати остаточний Перелік картографічних матеріалів територій м. Суми, які потребують коригування відповідно до Генерального плану.
    1.2. Управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради (Биков В.Б.) категорично заборонити надавати заявникам висновки про відповідність місцевим правилам забудови, генеральному плану міста Суми, іншій містобудівній документації, якщо наміри отримати земельну ділянку у власність (оренду) для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд не відповідають місцевим правилам забудови, генеральному плану міста Суми, іншій містобудівній документації.
    1.3. Управлінню земельних ресурсів Сумської міської ради заборонити приймати заяви від заявників та вносити на розгляд Сумської міської ради проекти рішень без висновку про відповідність місця розташування земельної ділянки вимогам місцевих правил забудови, генеральному плану міста Суми, іншій містобудівній документації.
  2. Покласти персональну відповідальність за виконання даного рішення на начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради (Биков В.Б.) та начальника управління земельних ресурсів Сумської міської ради (Скрипка В.В.).
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка М.Г., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б., згідно з розподілом обов`язків, а контроль – на постійну комісію з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин (Братушка Ю.В.).

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 31-03-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав