332-МР

Документи » Рішення міської ради » 332-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ VI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "24" березня 2011 р № 332-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 22 грудня 2010 року № 71-МР «Про надання в 2011 році пільг окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету»

З метою соціальної підтримки деяких категорій громадян, а саме сімей, в яких виховуються онкохворі діти, відповідно до Положення про порядок надання пільг за рахунок міського бюджету юридичним особам, фізичним особам – підприємцям і фізичним особам міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 23 червня 2010 року № 3954-МР, керуючись статтею 25 та частиною 2 статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни та доповнення до рішення Сумської міської ради від 22 грудня 2010 року № 71 –МР «Про надання в 2011 році пільг окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету», а саме:
  1.1. Доповнити рішення пунктами 5 та 6 такого змісту: «5. Надати в 2011 році 50 % пільги (термін дії з 01.04.2011 по 31.12.2011) по оплаті за житлово-комунальні послуги 14 сім’ям (43 особам), в яких виховуються онкохворі діти, на суму 31222,00 грн. за умови, що доходи на одного члена сім’ї з урахуванням грошового еквіваленту пільг за спожиті житлово-комунальні послуги за останні 6 календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищують розміру двох прожиткових мінімумів на одну особу відповідних основних соціальних і демографічних груп населення, який діяв на момент звернення (додаток 5).» (додається). «6. Надати право виконавчому комітету Сумської міської ради надавати протягом року пільги сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти (з моменту надходження від них заяв з усіма необхідними документами) на умовах та понад кількість, визначених у пункті 5 цього рішення, з наступним затвердженням Сумською міською радою кількості цих сімей та суми коштів на надання їм пільг.»
  1.2. Пункти 5 – 9 відповідно вважити пунктами 7 - 11.
  1.3. Викласти в новій редакції пункт 7 рішення: «7. Фінансовому управлінню Сумської міської ради (Липова С.А.) :
  - виділити з міського бюджету на 2011 рік кошти на надання пільг у сумі 718480,15 грн. (сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят грн. 15 коп.), у т.ч. по КФК 091207 ,,Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу” – 490765,96 грн. (чотириста дев’яносто тисяч сімсот шістдесят п’ять грн. 96 коп.), КФК 090416 ,,Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці” - 36914,19 грн. (тридцять шість тисяч дев’ятсот чотирнадцять грн. 19 коп.), КФК 250404 ,,Інші видатки” - 190800,00 грн. (сто дев’яносто тисяч вісімсот грн. 00 коп.);
  - вносити в установленому порядку зміни до міського бюджету на 2011 рік у разі необхідності збільшення видатків на надання пільг, зазначених в пункті 6 цього рішення.»
 2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яншина М.А., а контроль за виконанням – на постійну комісію з питань праці, соціального захисту населення, підприємництва, промисловості, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі та побутових послуг (Малюк С.В.).

 

Міський голова Г.М. Мінаєв

 

Додаток [54.5 Kb] (cкачувань: 300) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 31-03-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав