316-МР

Документи » Рішення міської ради » 316-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ VI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "24" березня 2011 р № 316-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”

Враховуючи рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 01.03.11 № 133 ,,Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2011 рік”, пропозицій міського голови Мінаєва Г.М. та постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, обліку та цін Сумської міської ради та рішення Сумської міської ради від 24 березня 2011 року № 374-МР ,,Про надання бюджетної позички КП ,,Шляхрембуд” Сумської міської ради для закупівлі дорожньо - будівельних матеріалів”, керуючись статтею 25 та пунктами 23 і 43 частини першої статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни та доповнення до міського бюджету на 2011 рік, а саме:
  1.1. Викласти в новій редакції пункт 1 рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 № 137 – МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік”: "1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2011 рік у сумі 725549,5 тис. грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 464339,9 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 2308,8 тис. грн., іншої додаткової дотації в сумі 711,3 тис. грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 200091,6 тис. грн., субвенцій з обласного бюджету в сумі 2011,8 тис. грн., субвенцій з районних та міського бюджетів у сумі 54,6 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 668836,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 56713,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 28400,0 тис. грн. (додаток № 1).”.
  1.2. Викласти в новій редакції пункт 1.1 рішення Сумської міської ради від 26 січня 2011 року № 193 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 року № 137 - МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік” : "1.1. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2011 рік у сумі 752914,8 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 677911,7 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 75003,1 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3).”
  1.3. Викласти в новій редакції пункт 1.2 рішення Сумської міської ради від 26 січня 2011 року №193 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 року № 137 - МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік”: "1.2. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 14197,1 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), (додаток № 5 ).”
  1.4. Викласти в новій редакції пункт 1.3 рішення Сумської міської ради від 26 січня 2011 року №193 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 року № 137 - МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік”: "1.3. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 22744,1 тис. грн., джерелом покриття якого визначити направлення вільного залишку коштів станом на 01.01.2011, та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 18279,8 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 14197,1 тис. грн. та направлення залишку коштів станом на 01.01.2011 в сумі 4082,7 тис. грн. (додаток № 5).”.
  1.5. Викласти в новій редакції пункт 1.4 рішення Сумської міської ради від 26 січня 2011 року №193 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 року № 137 - МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік”: "1.4. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2011 рік у сумі 9110,5 тис. гривень.”.
  1.6. Викласти в новій редакції пункт 8 рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 № 137 – МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік”: "8. Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету в сумі 6823,7 тис.грн. та надання кредитів з міського бюджету в сумі 6285,2 тис.грн. в 2011 році (додаток № 7). При цьому терміни повернення бюджетної позички, наданої з міського бюджету КП Сумської міської ради ,,Електроавтотранс” у 2009 – 2010 роках у сумі 1471,6 тис. грн. – серпень 2011 року, КП ,,Шляхрембуд” Сумської міської ради у 2011 році - 5000,0 тис.грн., а саме: серпень – 1000,0 тис.грн., вересень – 1000,0 тис. грн., жовтень – 1500,0 тис.грн., листопад – 1500,0 тис.гривень.”.
  1.7. Викласти в новій редакції пункт 12 рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 № 137 – МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік”: "12. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 115054,5 тис. грн. (додаток № 8).”
  1.8. Викласти в новій редакції пункт 21 рішення Сумської міської ради від 26 січня 2011 року № 193 - МР ,,Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 року № 137 - МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік”: "21. Затвердити договори, укладені міським головою від імені Сумської міської ради, а саме:
  21.1. На передачу міжбюджетних трансфертів з міського бюджету м. Суми:
  21.1.1. Обласному бюджету Сумської області у вигляді субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у сумі 571,5 тис. грн. на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів (договір від 17 грудня 2010 р. № 118-25/5-10).
  21.1.2. Районному бюджету Краснопільського району у вигляді іншої субвенції в сумі 600,0 тис. грн., у т. ч. загального фонду – 130,0 тис. грн., спеціального – 470,0 тис. грн. на проведення видатків відповідно до зобов’язань, визначених пунктом 2.2.1 угоди ,,Про соціально-економічне співробітництво” від 05 березня 2007 року зі змінами (угода від 22.11.2010 р. б/н). 21.2. На передачу міжбюджетних трансфертів міському бюджету м. Суми: 21.2.1. З обласного бюджету Сумської області у вигляді субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у сумі 1749,0 тис. грн., у тому числі загального фонду – 1647,0 тис. грн., спеціального – 102,0 тис. грн. (договори від 22 грудня 2010 р. № 119-25/5 - 10 та від 27 грудня 2010 р. № 121-25/5 - 10), у тому числі на:
  а) утримання комунальної установи Сумської міської ради ,,Соціальний гуртожиток” – 523,5 тис. грн.;
  б) компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 97,1 тис. грн.;
  в) встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 16,7 тис. грн.;
  г) обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 14,0 тис. грн.;
  д) витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 162,3 тис. грн.;
  е) виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу - 7,0 тис. грн.;
  є) пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 928,4 тис. гривень.
  21.2.2. З районних бюджетів Сумського, Лебединського, Краснопільського району та міського бюджету міста Лебедин у вигляді субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (на утримання комунальної установи ,,Сумська міська рятувально – водолазна служба”) у сумі 54,6 тис. грн. (договори від 24 грудня 2010 року № 120–25/5-10; від 30 грудня 2010 року № 122-25/5-10; №123-25/5-10; №124-25/5-10).”.
  1.9. Викласти в новій редакції додатки №№ 1, 4, 5, 8, 10 до рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 року № 137- МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік” (додатки №№ 1, 4, 7, 8, 9 до даного рішення) та додатки №№ 1 – 4 до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2011 року № 193-МР ,,Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2010 року № 137 - МР ,,Про міський бюджет на 2011 рік” (додатки №№ 2, 3, 5, 6 до даного рішення).
 2. Направити на проведення видатків:
  2.1. Вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2011 у сумі 22744,1 тис. грн., з них на:
  2.1.1. Видатки загального фонду – 15276,7 тис. грн., а саме на:
  - забезпечення в повному обсязі видатків з нарахувань на заробітну плату в сумі 9337,7 тис. грн., оформлення технічного паспорту будівлі та державного акту на землю – 25,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - управління освіти і науки Сумської міської ради);
  - виконання програм (заміна джерела фінансування) в сумі 207,7 тис. грн., з них ,,Міська комплексна Програма профілактики правопорушень на 2010-2012 роки” – 186,4 тис. грн.; ,,Міська програма профілактичних заходів по підвищенню безпеки дорожнього руху на період 2011-2013 роки” – 6,7 тис. грн.; міської комплексної програми забезпечення виконання Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” в місті Суми на 2010-2012 роки - 14,6 тис. грн. (головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Сумської міської ради);
  - збільшення обсягу резервного фонду - 298,0 тис. грн.;
  - капітальний ремонт житлового фонду (оплату послуг по експертному обстеженню ліфтів) – 99,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради); - виконання судових рішень – 22,7 тис. грн., технічне обслуговування та утримання насосної станції – 55,4 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - Зарічна районна в місті Суми адміністрація);
  - виконання програми вдосконалення містобудівної діяльності у місті Суми на 2011 рік – 200,0 тис.грн. (головний розпорядник бюджетних коштів – управління архітектури та містобудування Сумської міської ради);
  - надання 50% пільги по оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти – 31,2 тис.грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради); - надання бюджетної позички КП Сумської міської ради ,,Шляхрембуд”– 5000,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради).
  2.1.2. Видатки спеціального фонду (шляхом передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 7467,4 тис. грн., а саме на:
  - виконання програми ,,Міська програма профілактичних заходів по підвищенню безпеки дорожнього руху на період 2011-2013 роки” (заміна джерела фінансування) – 81,6 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Сумської міської ради) ;
  - ремонтно - будівельні та санітарно - технічні роботи в приміщенні спортивного залу школи № 25 – 163,1 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - управління освіти і науки Сумської міської ради) ;
  - капітальний ремонт житлового фонду (ліфтів) – 2901,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради);
  - благоустрій міста (капітальний ремонт огородження мостів) – 290,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради);
  - поповнення статутного фонду (обігових коштів) КП Сумської міської ради ,,Електроавтотранс” – 1000,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Сумської міської ради) ;
  - проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл – 260,0 тис. грн. ( головний розпорядник бюджетних коштів - управління освіти і науки Сумської міської ради); - проведення капітального ремонту лікарень – 471,7 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - управління охорони здоров’я Сумської міської ради); - проведення капітального ремонту приміщень МКЗ ДЮСШ "Фрунзенець" – 290,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Сумської міської ради );
  - проведення капітального ремонту ганку дитячої музичної школи № 4 – 10,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів – відділ культури та туризму Сумської міської ради );
  - поповнення статутного фонду (поповнення обігових коштів) КП "Міськводоканал" Сумської міської ради – 2000,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів – управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради).
  2.2. Залишок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) станом на 01.01.2011 у сумі 2963,0 тис. грн., з них на:
  2.2.1. Капітальні вкладення (видатки розвитку) по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради в сумі 1963,0 тис. грн., у т.ч. по об'єктах: - "Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка” – 100,0 тис. грн.;
  - "Реконструкція лінії освітлення парку ,,Казка” – 110,0 тис. грн.;
  - "Реконструкція ЗОШ № 22” – 300,0 тис. грн.; - "Реконструкція дороги по вул. 40 років Жовтня (район ЗОШ № 22) ” – 300,0 тис. грн.;
  - "Реконструкція актового залу ЗОШ № 21” – 150,0 тис. грн.;
  - "Реконструкція кабельної лінії 6 кВ від ГПП ,,Кіровська” до ТП - 6 по пр. Молодогвардійський ” – 800,0 тис. грн.;
  - "Реконструкція мереж опалення та гарячого водопостачання житлового будинку № 2 - А по пров. Л.Українки ” – 203,0 тис. гривень.
  2.2.2. Капітальний ремонт житлового фонду (ліфтів) – 1000,0 тис. грн. (головний розпорядник бюджетних коштів - управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради).
  2.3. Залишок коштів спеціального фонду міського бюджету (цільового фонду Сумської міської ради) станом на 01.01.2011 по головних розпорядниках бюджетних коштів: – виконавчому комітету Сумської міської ради (,,Всього”, ,,Видатки споживання”) у сумі 105,9 тис. грн.;
  – управлінню житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради (,,Всього”, ,,Видатки розвитку”) - 32,4 тис. грн.;
  – управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради (,,Всього”, ,,Видатки споживання”) - 11,8 тис. грн.;
  – управлінню реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради (,,Всього”, ,,Видатки розвитку”) – 969,6 тис. гривень.
 3. Кошти субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування в сумі 27,6 тис. грн. з Лебединського районного та Лебединського міського бюджетів направити на утримання комунальної установи ,,Сумська міська рятувально - водолазна служба”, при цьому кошти, які були передбачені на утримання вказаної установи за рахунок власних доходів міського бюджету, направити на збільшення обсягу резервного фонду.
 4. Установити, що для забезпечення помісячної збалансованості розпису загального фонду міського бюджету залучається залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01 січня 2011 року.
 5. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка М.Г. та фінансове управління Сумської міської ради (Липова С.А.).

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Додатки [143.82 Kb] (cкачувань: 258)Дата публікації: 31-03-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав