360-МР

Документи » Рішення міської ради » 360-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ VI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "24" березня 2011 р № 360-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2010 року № 21-МР «Про затвердження Регламенту роботи Сумської міської ради VI скликання»

Керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни та доповнення до рішення Сумської міської ради від 15 грудня 2010 року № 21-МР «Про затвердження Регламенту роботи Сумської міської ради VI скликання», а саме:
  1.1. Частину 4 статті 23 викласти в наступній редакції: «Копії рішень міської ради та витяги з рішень міської ради завіряються круглою печаткою «Для рішень».
  1.2. Частини 4 і 5 статті 30 викласти в наступній редакції: «4. Візи проставляються на зворотній стороні останньої сторінки проекту рішення в термін не більше п’яти робочих днів з моменту його здачі». «5. Підготовлений проект рішення візують у наступному порядку: 1) суб’єкт нормотворчості (ініціатор розгляду питання); 2) керівник виконавчого органу за належністю; 3) посадова особа, на яку покладено ведення правової роботи у структурному підрозділі ради - розробника проекту рішення відповідно до покладених обов’язків (за наявності такої посади); 4) перший заступник міського голови або заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків; 5) начальник фінансового управління, якщо проект рішення містить положення щодо врегулювання фінансових питань; 6) начальник правового управління; 7) секретар міської ради.
  1.3. Частину 11 статті 37 викласти в такій редакції: «11. У виняткових випадках (надзвичайна ситуація, стихійне лихо, загроза порушення прав та свобод мешканців міста або наявність такого порушення, інші ситуації, що можуть негативно вплинути на умови життєзабезпечення міста) на розгляд міської ради вносяться та пропонуються до порядку денного міським головою, або іншими суб’єктами нормотворчої ініціативи, зазначеними у статті 26 цього Регламенту, проекти рішень, які не відповідають по термінам надання вимогам частини 2 вказаної статті, але завізовані у встановленому порядку та попередньо розглянуті на профільній депутатській комісії».
  1.4. Статтю 74 викласти в новій редакції: «1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата, депутатів, депутатської групи чи фракції міської ради (ініціатори запиту) до посадових осіб ради та її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста, а також до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради. 2. Депутатський запит може бути внесений ініціатором запиту попередньо до відділу з організації діяльності ради або на пленарному засіданні в письмовій чи усній формі. 3. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні депутатом, або іншим депутатом – представником ініціатора запиту за дорученням. 4. На поточній сесії міської ради один депутат може внести не більше двох запитів. 5. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії ради. Рішення про підтримку міською радою депутатського запиту приймається на пленарному засіданні не менше ніж однією третиною депутатів від загального складу міської ради. Підтримання депутатського запиту оформлюється рішенням Сумської міської ради, до якого додається текст депутатського запиту. 6. Орган або посадова особа, до яких спрямовано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і ініціатору запиту. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та ініціатору запиту, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту. 7. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат міської ради має право виступити і дати оцінку відповіді на депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає ініціатор запиту, або не менше ? присутніх на засіданні депутатів міської ради. 8. Посадових осіб, до яких звернено запит, завчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони зобов’язані бути присутніми на цьому засіданні ради.»
  1.5. У статті 24 замість слів «…запити депутатів» записати «…депутатські запити».

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 25-03-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав