266-МР

Документи » Рішення міської ради » 266-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ V СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "23" лютого 2011 р № 266-МР
м. Суми

Про заходи щодо впорядкування роботи деяких управлінь міської ради в період коригування генерального плану міста Суми та розробки плану зонування територій

Основною містобудівною документацією, якою керуються виконавчі органи міської ради у вирішенні питань забудови територій міста Суми є Генеральний план міста Суми, що затверджений рішенням Сумської міської ради 16 жовтня 2002 року. №139-МР Відповідно до статті 17 Закону України «Про основи містобудування» основою для вирішення питань вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб є містобудівна документація. Статтею 39 Земельного кодексу України визначено, що використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови. Враховуючи практику реалізації основних положень генерального плану міста з моменту прийняття рішення про його затвердження, рішенням міської ради 23 грудня 2010 року № 115-МР «Про розроблення документації з корегування генерального плану м. Суми та розроблення зонінгу території міста» визнано необхідним здійснити коригування текстової та графічної частини генерального плану м. Суми, а також розробити план зонування території міста.
На сьогоднішній день, детальний план території міста не затверджено, генеральний план міста потребує коригування, а план зонування території розробки. У свою чергу, прозорість та законність процедури надання у власність земельних ділянок із комунальної власності для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд визиває значний суспільний інтерес мешканців міста Суми. Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання проявам корупції в питаннях виділення земельних ділянок для містобудівних потреб, враховуючи необхідність коригування Генерального плану міста Суми та розробки плану зонування територій, відповідно до пункту "а" статті 12 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Здійснити заходи щодо впорядкування роботи деяких управлінь міської ради в період коригування генерального плану міста Суми та розробки плану зонування територій, а саме:
    1.1. Управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради прискорити процедуру коригування генерального плану міста Суми та розробки плану зонування територій. До моменту впровадження плану зонування території міста призупинити погодження питань надання земельних ділянок комунальної власності у власність (оренду) для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, а також видачу заявникам висновків про відповідність місцевим правилам забудови, генеральному плану міста Суми, іншій містобудівній документації намірів отримати земельну ділянку у власність (оренду) для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд.
    1.2. Управлінню земельних ресурсів Сумської міської ради до моменту впровадження плану зонування території міста призупинити підготовку проектів рішень про надання згоди (дозволу) на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання у власність (оренду) земельних ділянок комунальної власності, метою використання яких є будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд.
  2. Суб’єктам нормотворчої ініціативи призупинити внесення на розгляд Сумської міської ради проектів рішень зазначених у пункті 1.2. даного рішення до затвердження плану зонування територій.
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка М.Г., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябоконя А.Б., згідно з розподілом обов’язків, а контроль – на постійну комісію з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин (Братушка Ю.В.).

 

Секретар Сумської міської ради О.Л. Мовчан


Дата публікації: 2-03-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав