245-МР

Документи » Рішення міської ради » 245-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ V СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "23" лютого 2011 р № 245-МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 16.04.2008 № 1381 – МР «Про Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів»

У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з метою приведення Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів до вимог даного нормативно-правового акту та належної організації роботи управління, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада


ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни та доповнення до Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 16.04.2008 № 1381 – МР, а саме:
  1.1. У пункті 1.7 Розділу 1 Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів після слів «Державні реєстратори» доповнити словами «та державні адміністратори».
  1.2. Абзац 5 підпункт 2.2.2. Розділу 2 Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів викласти у наступній редакції: «Організовує та інформаційно забезпечує проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта».
  1.3. Підпункт 2.2.2. Розділу 2 Положення про управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів доповнити абзацами наступного змісту:
  - «веде в мережі Інтернет веб-сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;
  - координує діяльність дозвільного центру; - видає довідки з реєстру документів дозвільного характеру;
  - складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом».
 2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Єфіменка К.В.

 

Секретар Сумської міської ради О.Л. Мовчан


Дата публікації: 1-03-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав