228-МР

Документи » Рішення міської ради » 228-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ IV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "26" січня 2011 р № 228-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Сумської області від 13.12.2010 № 07/4-43 вих10 на рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2005 року № 1384-МР «Про вилучення, надання в оренду, зміну цільового призначення, продовження терміну оренди земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям і підприємцям та внесення змін до рішень Сумської міської ради»

13.12.2010 року прокурором Сумської області внесено протест № 07/4-43 вих10 на рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2005 року № 1384-МР «Про вилучення, надання в оренду, зміну цільового призначення, продовження терміну оренди земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям і підприємцям та внесення змін до рішень Сумської міської ради». У протесті зазначено, що опротестоване рішення прийняте з порушенням вимог статей 5, 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», статті 150 Земельного кодексу України, статей 10, 12, 17, 18, 26 Закону України «Про планування і забудову територій», ДБН Б 1.1-4-2002 «Склад, зміст, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування» в частині надання земельної ділянки в оренду ПП «Алмаз» по вул. Воскресенській, 12/1 для будівництва адміністративно-торгівельно-розважального комплексу. Свою вимогу прокурор міста Суми обґрунтовує тим, що вказана земельна ділянка розташована в межах археологічної пам’ятки місцевого значення – території Сумської фортеці 17-18 століття – поселення пізнього середньовіччя, а також історичного ареалу населеного місця. Відповідно до ст. 53 Земельного кодексу України така ділянка віднесена до особливо цінних земель, а її вилучення повинно здійснюватися за постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення земельної ділянки погоджено Верховною Радою України. Також, для адміністративно-торгівельно-розважального комплексу не розроблялось відповідне містобудівне обґрунтування, яке не затверджувалося Сумською міською радою, не проходило державної експертизи та не проходило громадського обговорення. Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства з даного питання, повідомляємо наступне. Вимога про затвердження проекту землеустрою управлінням культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації та Державною службою з питань національної культурної спадщини суперечить ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та ст. 123 Земельного кодексу України.
У 2005 році органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування на території міста Суми у відповідності до п. 17 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» був відділ культури Сумської міської ради, який 12 квітня 2005 року погодив матеріали по відведенню земельної ділянки для ПП «Алмаз» за умови дотримання пам’ятко-охоронного законодавства (ст. ст. 36, 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). Сумській міській раді невідомо про наявність фактів порушення ПП «Алмаз» пам’ятко-охоронного законодавства. На орендованій земельній ділянці відсутні об’єкти культурної спадщини (лист Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології Національної академії наук України від 10 серпня 2007 року № 314/10-08-01). ПП «Алмаз» повідомило Сумську міську раду, що 20 серпня 2008 року Державна служба з питань національної культурної спадщини погодила робочий проект з будівництва комплексу на орендованій земельній ділянці. ПП «Алмаз» повідомило Сумську міську раду, що питання надання йому в оренду земельної ділянки та питання будівництва на ній комплексу були предметом перевірок Генеральної прокуратури України ( лист від 31 серпня 2009 року № 07/4-19883-09), прокуратури Сумської області (лист від 24 липня 2009 року № 07/1-1260-09 та лист від 24 вересня 2009 року № 07/1-1260-09), прокуратури міста Суми (лист від 03 серпня 2009 року № с-676-09) та прокуратури Зарічного району міста Суми (лист від 24 липня 2009 року № 3543). Таким чином, прокуратурі Сумської області з липня 2009 року було відомо про наявність опротестованого нею рішення Сумської міської ради. ПП «Алмаз» протягом 2006 -2010 років сплатило до місцевого бюджету плату за користування земельною ділянкою в розмірі 243 731 грн. 87 коп. Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року № 1-9/2009 у справі про скасування актів органів місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
На підставі опротестованого прокурором рішення Сумської міської ради між нею та ПП «Алмаз» виникли земельні правовідносини і ПП «Алмаз» заперечує проти їх зміни чи припинення. Надана земельна ділянка ПП «Алмаз» по вул. Воскресенській, 12/1, площею 0,14 га, знаходиться в центрі міста Суми і перебуває в комунальній власності згідно ч. 2 ст. 83 Земельного кодексу України. Рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2005 року № 1384-МР земельна ділянка не вилучається, а лише надається в оренду (користування) строком на 10 років і залишається перебувати у власності територіальної громади міста Суми. Посилання прокурора на статтю 150 Земельного кодексу України щодо вилучення особливо цінної земельної ділянки із комунальної власності є безпідставним. 20 травня 2009 року Постановою Кабінету Міністрів України № 522 було затверджено порядок проведення державної експертизи містобудівної документації, до якого включено містобудівне обґрунтування (пункт 2 постанови), яке попередньою постановою № 1577 від 20.10.2000 року проведенню експертизи не підлягало. Відповідно до ст. 30-2 розділу VI-1 Закону України «Про планування і забудову територій» громадському обговоренню підлягає розроблений та погоджений в установленому законодавством порядку проект містобудівного обґрунтування розміщення об’єкту. Розділ VI-1 був доповнений до цього Закону 16 вересня 2008 року. Статтею 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, а тому посилання прокурора на відсутність державної експертизи та громадського обговорення в протесті є безпідставними. Враховуючи викладене, керуючись статтею 21 Закону України «Про прокуратуру», відповідно до статті 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада


ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора Сумської області від 13.12.2010 № 07/4-43 вих10 на рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2005 року № 1384-МР «Про вилучення, надання в оренду, зміну цільового призначення, продовження терміну оренди земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям і підприємцям та внесення змін до рішень Сумської міської ради» в частині надання земельної ділянки, що в м. Суми по вул. Воскресенській, 12/1, в оренду ПП «Алмаз» відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Сумської області.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 4-02-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав