227-МР

Документи » Рішення міської ради » 227-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ IV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "26" січня 2011 р № 227-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора міста Суми від 27.10.2010 № 107/4364 вих.10 на рішення Сумської міської ради № 4336-МР від 22.09.2010

Прокурором м. Суми 27.10.2010 внесено протест №107/4364 вих.10 на рішення Сумської міської ради № 4336 - МР від 22.09.2010, яким було внесено зміни до деяких рішень Сумської міської ради, якими затверджувалися містобудівні обґрунтування розміщення об’єктів містобудування згідно з додатком, а саме доповнено ці рішення пунктом наступного змісту: «Дане рішення набирає чинності з моменту про проходження містобудівних обґрунтувань державної експертизи містобудівної документації та процедури громадського обговорення або затвердження Сумською міською радою місцевих правил забудови міста Суми». У протесті зазначено, що вказане рішення Сумської міської ради є незаконним і підлягає скасуванню з підстав невідповідності нормам Закону України «Про планування і забудову територій».

Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства, слід зазначити наступне. Відповідно до статті 5 Закону України «Про основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені: урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій; урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів та захист прав громадян згідно із законодавством. Відповідно до частини восьмої статті 23 Закону України «Про планування і забудову територій» планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням законних інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд. У разі відсутності місцевих правил забудови містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок встановлюються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування па підставі містобудівного обґрунтування, яке підлягає громадському обговоренню (частина третя статті 23 цього Закону).

На даний час в м. Суми відсутні місцеві правила забудови. Згідно статті 30-2 Закону України «Про планування і забудову територій» громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови, проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, у тому числі містобудівні обґрунтування розміщення об'єктів містобудування. Відповідно до частини третьої статті 30-6 Закону України «Про планування і забудову територій», затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови. З урахуванням вищевикладеного, Сумською міською радою 22.09.2010 було прийнято рішення №4336-МР «Про внесення змін до деяких рішень Сумської міської ради». Крім того, слід зазначити, що відповідно до рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 №7-рп/2009 рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Однак, як вважає Конституційний суд України, це не позбавляє орган місцевого самоврядування права за власної ініціативою чи ініціативи інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України. Відповідно до статті 19 Конституції України та частини 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора м. Суми від 27.10.2010 № 107/4364 вих. 10 на рішення Сумської міської ради № 4336-МР від 22.09.2010 відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора м. Суми.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 4-02-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав