225-МР

Документи » Рішення міської ради » 225-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ IV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "26" січня 2011 р № 225-МР
м. Суми

Про розгляд протесту заступника прокурора Сумської області від 28 жовтня 2010 року № 07/3-40 вих на пункт 25 додатку 1 до рішення Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року № 1637-МР «Про передачу в оренду та суборенду нежитлових приміщень та внесення змін до рішень Сумської міської ради»

Заступником прокурора Сумської області внесено протест на пункт 25 додатку 1 до рішення Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року № 1637-МР «Про передачу в оренду та суборенду нежитлових приміщень та внесення змін до рішень Сумської міської ради». Заступник прокурора Сумської області у протесті зазначає, що приймаючи зазначене рішення Сумська міська рада порушила вимоги статті 5 Закону України «Про охорону дитинства» та статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до яких вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних навчальних закладів використовуються виключно для роботи з дітьми, у зв’язку з чим вимагає його скасування. Проаналізувавши норми законодавства України та уважно ознайомившись з протестом заступника прокурора Сумської області повідомляємо. Дошкільний навчальний заклад № 65, що був розташований на І поверсі в житловому будинку № 32 по вул. Соборній у м. Суми, закритий наказом відділу освіти від 01 квітня 1996 року № 295 в зв’язку з тим, що не відповідав вимогам Санітарних правил улаштування і утримання дитячих садків та значним зменшенням контингенту дітей. Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. Таким чином, на підставі на пункту 25 додатку 1 до рішення Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року № 1637-МР «Про передачу в оренду та суборенду нежитлових приміщень та внесення змін до рішень Сумської міської ради» зазначене приміщення передано в оренду товариству з обмеженої відповідальності «Видавничий регіональний центр «Собор», під розміщення службових приміщень. Отже, приймаючи рішення, на яке внесено протест заступника прокурора Сумської області, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених статтею 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Крім того, рішенням Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року по справі № 7-рп/2009 зазначено, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення. Опротестоване заступником прокурора рішення Сумської міської ради є ненормативним правовим актом одноразового застосування, вичерпує свою дію фактом його виконання, а тому воно не може бути скасоване чи змінене органом місцевого самоврядування. Частиною десятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Протест заступника прокурора Сумської області від 28 жовтня 2010 року № 07/3-40 вих на пункт 25 додатку 1 до рішення Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року № 1637-МР «Про передачу в оренду та суборенду нежитлових приміщень та внесення змін до рішень Сумської міської ради», в частині передачі в оренду нежитлових приміщень по вул. Соборній, 32 у м. Суми, площею 128,0 кв. м. товариству з обмеженої відповідальності «Видавничий регіональний центр «Собор», відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити застпника прокурора Сумської області.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 4-02-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав