206-МР

Документи » Рішення міської ради » 206-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ IV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "26" січня 2011 р № 206-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Ковпаківського району міста Суми від 08.10.2010 № 104/5322 вих.10 на рішення Сумської міської ради від 24.02.2010№ 3485-МР

Прокурором Ковпаківського району м. Суми 08.10.2010 внесено протест №104/5322 вих.10 на рішення Сумської міської ради від 24.02.2010 № 3485 - МР, яким було затверджено містобудівні обґрунтування місця розміщення об’єктів містобудування на території м. Суми за адресами: вул. Радгоспна, 1; вул. Римського – Корсакова; вул. Л. Шевцової 10; м. Суми Ковпаківський район, с. Піщане, вул. Вигонопоселенська, 5б; вул. Братська, ділянка №23, вул. Нахімова; вул. Менжинського, 11; пров. Ювілейний діл. № 40а, 40б, 40в, 40г; вул. Черепіна (напроти буд. №36); вул. Харківська, 122; вул. Курська, 18-18а; вул. Скрябіна, 111; вул. Газети «Правда» (р-н буд. № 16); вул. Шишкарівська, 112 б; вул. Тополянська,12; вул. Воскресенська, 7; вул. Воєводіна, 9; вул. Санаторна, 1; вул. Санаторна, 1.
У протесті зазначено, що вказане рішення Сумської міської ради є незаконним і підлягає скасуванню з підстав невідповідності нормам Закону України «Про планування і забудову територій». Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства, слід зазначити наступне. Відповідно до статті 5 Закону України «Про основи містобудування», при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені: урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій; урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів та захист прав громадян згідно із законодавством.
Відповідно до частини восьмої статті 23 Закону України «Про планування і забудову територій» планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням законних інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд. У разі відсутності місцевих правил забудови містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок встановлюються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування па підставі містобудівного обґрунтування, яке підлягає громадському обговоренню (частина третя статті 23 цього Закону).На даний час в м. Суми відсутні місцеві правила забудови. Згідно статті 30-2 Закону України «Про планування і забудову територій» громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови, проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, у тому числі містобудівні обґрунтування розміщення об'єктів містобудування. Відповідно до частини третьої статті 30-6 Закону України «Про планування і забудову територій» затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада


ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора Ковпаківського району м. Суми від 08.10.2010 № 104-5322 вих. 10 на рішення Сумської міської ради від 24.12.2010 № 3485-МР задовольнити.
  2. Скасувати рішення Сумської міської ради від 24.02.2010 №3485-МР «Про затвердження містобудівних обґрунтувань об’єктів містобудування на території м. Суми».
  3. Про прийняте рішення повідомити прокурора Ковпаківського району м. Суми.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 4-02-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав