155-МР

Документи » Рішення міської ради » 155-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ IV СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "26" січня 2011 р № 155-МР
м. Суми

Про розгляд протесту в.о. прокурора Зарічного району м. Суми від 27 серпня 2010 року № 96/4592 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 27 лютого 2008 року № 1261-МР «Про включення нежитлового приміщення по вул. Кірова, 18 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2008 році»

27 серпня 2010 року в.о. прокурором Зарічного району міста Суми внесено протест № 96/4592 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 27 лютого 2008 року № 1261-МР «Про включення нежитлового приміщення по вул. Кірова, 18 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2008 році». У протесті прокурор зазначає, що вказане рішення не відповідає вимогам статті 41 Конституції України, статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» в частині включення нежитлового приміщення парадного ходу по вул. Кірова, 18 у м. Суми, площею 14,9 кв. м до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2008 році, оскільки порушується право приватної власності мешканців зазначеного житлового будинку.
Свою вимогу в.о. прокурора обґрунтовує тим, що нежитлове приміщення є парадним входом до будинку №18 по вул. Кірова, тобто належить до допоміжних приміщень та знаходиться в спільній власності мешканців будинку. Однак, проаналізувавши норми чинного законодавства України та уважно ознайомившись з протестом в.о. прокурора Зарічного району м. Суми, повідомляємо наступне.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності. Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
За територіальною громадою міста Суми зареєстровано право власності на нежитлове приміщення по вул. Кірова, 18, площею 14,9 кв. м, про що свідчить Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САВ №339300, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» від 29 серпня 2007 року серія ССЕ №413098. Вказане нежитлове приміщення було передано в оренду приватному підприємству і у зв’язку з тим, що орендар належним чином виконував умови договору оренди даний об’єкт включено до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. Необхідно відмітити, що відповідно до рішення господарського суду Сумської області від 10 грудня 2008 року по справі №16/509-08 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Маркетинг – центр ЛТД» до управління майна комунальної власності Сумської міської ради щодо зобов’язання управління майна комунальної власності Сумської міської ради розпочати та здійснити процедуру приватизації шляхом викупу, позовні вимоги задоволені в повному обсязі. Заступник прокурора Сумської області не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції звернувся до Вищого господарського суду України з касаційним поданням, але постановою Вищого господарського суду України від 27 квітня 2010 року подання прокурора залишено без задоволення.
Таким чином, суд першої та касаційної інстанції підтвердив правомірність дій Сумської міської ради та управління майна комунальної власності Сумської міської ради стосовно процедури приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Суми. Відповідно до частини п’ятої статті 124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. Крім того, 23 червня 2009 року укладено договір купівлі – продажу нежитлового приміщення шляхом викупу між управлінням майна комунальної власності Сумської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «Маркетинг – центр ЛТД».
Рішенням Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року по справі № 1-9/2009 зазначено, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення. Ухвалою Конституційного Суду України від 12 травня 2004 року по справі №2-40/2004 щодо роз’яснення Рішення Конституційного Суду України від 02 березня 2004 року (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків), на яке посилається в.о. прокурор Зарічного району м. Суми, передбачено, що питання про тлумачення терміна «допоміжні приміщення» Конституційний Суд України не вирішував. Тому наведений у підпункті 1.1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України №4-рп/2004 перелік «допоміжних приміщень (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т.ін.)» не є офіційним тлумаченням терміна «допоміжні приміщення» та інших термінів, що вживаються у законах, тому не може бути взятий до уваги. Проте законодавець розділяє поняття допоміжного приміщення та нежитлового. Зокрема, в статті першій Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» зазначено, що допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення).
Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин. Знаходження певних приміщень в підвалах, цокольних поверхах не може визнаватися безумовною підставою віднесення їх до допоміжних приміщень, які підлягають приватизації разом з приватизацією квартир. Згідно зі статтею 114 Статуту територіальної громади м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2003 року №650-МР, міська рада затверджує перелік об`єктів права комунальної власності міської громади міста Суми.
Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. При цьому, згідно частини восьмої вказаної статті право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом. Приймаючи рішення, на яке внесено протест, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених статтею 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Частиною десятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада


ВИРІШИЛА:

  1. Протест в.о. прокурора Зарічного району міста Суми від 27 серпня 2010 року № 96/4592 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 27 лютого 2008 року № 1261-МР «Про включення нежитлового приміщення по вул. Кірова, 18 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2008 році», в частині включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2008 році нежитлового приміщення по вул. Кірова, 18 у м. Суми, площею 14,9 кв. м., відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити в.о. прокурора Зарічного району міста Суми.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 3-02-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав