130-МР

Документи » Рішення міської ради » 130-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ III СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "23" грудня 2010 р № 130-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора м. Суми від 05 листопада 2010 року № 107/4496 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2010 року № 4474-МР «Про продаж частини жилої будівлі по вул. Прокоф’єва, 32 у місті Суми Сумському міському громадському об’єднанню «Медик-32»

Прокурором міста Суми внесено протест від 05 листопада 2010 року № 107/4496 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2010 року № 4474-МР «Про продаж частини жилої будівлі по вул. Прокоф’єва, 32 у місті Суми Сумському міському громадському об’єднанню «Медик-32». Прокурор міста Суми у протесті зазначає, що вказане рішення не відповідає вимогам статті 19 Конституції України та суперечить Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», у зв’язку з цим порушується право мешканців на приватизацію кімнат у гуртожитку. Свою вимогу прокурор обґрунтовує тим, що право на приватизацію займаного житла у вигляді окремої кімнати (кількох кімнат, жилих блоків, секцій), мають лише громадяни, які проживають у гуртожитках, що є об’єктами права державної чи комунальної власності. Однак, враховуючи норми чинного законодавства України та доводи прокурора м. Суми, повідомляємо наступне. Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 05 листопада 2007 року серія САВ №557281, житлова будівля загальною площею 4 981,5 кв. м. по вул. Прокоф’єва, 32 у м. Суми є власністю територіальної громади м. Суми. Згідно рішення Сумської міської ради від 25 травня 2004 року №819-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Суми» та рішення Сумської міської ради від 20 вересня 2006 року №148-МР «Про внесення змін та доповнень до рішень Сумської міської ради щодо переліку об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Суми» вказаний будинок є об’єктом права комунальної власності територіальної громади м. Суми. Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Частина 1 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, житловий фонд, нежитлові приміщення, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності. Частина 5 статті 60 вищевказаного Закону передбачає, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. На пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна (пункт 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Таким чином, враховуючи чисельні звернення голови правління Сумського міського громадського об’єднання мешканців гуртожитку «Медик - 32» прийнято відповідне рішення. Частиною 10 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції України або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Тому, приймаючи рішення, на яке внесено протест прокурора м. Суми, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених статтею 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Враховуючи вище викладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора міста Суми від 05 листопада 2010 року № 107/4496 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2010 року № 4474-МР «Про продаж частини жилої будівлі по вул. Прокоф’єва, 32 у місті Суми Сумському міському громадському об’єднанню «Медик-32» відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Суми.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 11-01-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав