129-МР

Документи » Рішення міської ради » 129-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ III СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "23" грудня 2010 р № 129-МР
м. Суми

Про розгляд протесту в.о. прокурора Ковпаківського району м. Суми від 05 листопада 2010 року № 104-5976 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 16 квітня 2008 року № 1385-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми»

В.о. прокурора Ковпаківського району міста Суми внесено протест від 05 листопада 2010 року № 104-5976 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 16 квітня 2008 року № 1385-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми». В.о. прокурора Ковпаківського району м. Суми у протесті зазначає, що вказане рішення не відповідає вимогам статті 41 Конституції України, статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» в частині включення нежитлового приміщення по вул. Першотравневій, 31 у м. Суми, площею 131,1 кв. м до переліку об’єктів комунальної власності, оскільки порушується право приватної власності мешканців зазначеного житлового будинку. Свою вимогу прокурор обґрунтовує тим, що нежитлове приміщення є підвалом багатоквартирного житлового будинку, тобто належить до допоміжних приміщень та знаходиться в спільній власності мешканців будинку. Однак, проаналізувавши норми чинного законодавства України та уважно ознайомившись з протестом прокурора Ковпаківського району м. Суми повідомляємо наступне. Відповідно до опротестованого рішення нежитлове приміщення у будинку №31 по вул. Першотравневій у м. Суми є об’єктом права комунальної власності територіальної громади м. Суми. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (частина 1 статті 328 Цивільного кодексу України). Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом (частина 2 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Частина 1 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, житловий фонд, нежитлові приміщення, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності. Частина 5 статті 60 вищевказаного Закону передбачає, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону мають право розпоряджатись об’єктами права комунальної власності, в тому числі передавати їх у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам на підставі договору оренди. Ухвалою Конституційного Суду України від 12 травня 2004 року по справі №2-40/2004 щодо роз’яснення Рішення Конституційного Суду України від 02 березня 2004 року (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків), на яке посилається прокурор Ковпаківського району м. Суми, передбачено, що питання про тлумачення терміна «допоміжні приміщення» Конституційний Суд України не вирішував. Тому наведений у підпункті 1.1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України №4-рп/2004 перелік «допоміжних приміщень (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т.ін.)» не є офіційним тлумаченням терміна «допоміжні приміщення» та інших термінів, що вживаються у законах, тому не може бути взятий до уваги. Проте законодавець розділяє поняття допоміжного приміщення та нежитлового. Зокрема, в статті 1 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» зазначено, що допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення). Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин. Знаходження певних приміщень в підвалах, цокольних поверхах не може визнаватися безумовною підставою віднесення їх до допоміжних приміщень, які підлягають приватизації разом з приватизацією квартир. Частиною 10 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції України або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Тому, приймаючи рішення, на яке внесено протест прокурора Ковпаківського району м. Суми, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених статтею 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Враховуючи вище викладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест в.о. прокурора Ковпаківського району міста Суми від 05 листопада 2010 року № 104-5976 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 16 квітня 2008 року № 1385-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми», в частині включення до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Суми підвального приміщення житлового будинку №31 по вул. Першотравневій у м. Суми, площею 131,1 кв. м. відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити в.о. прокурора Ковпаківського району міста Суми.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 11-01-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав