128-МР

Документи » Рішення міської ради » 128-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ III СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "23" грудня 2010 р № 128-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора м. Суми від 04 жовтня 2010 року № 107/3865 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 16 квітня 2008 року № 1385-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми»
Прокурором міста Суми внесено протест від 04 жовтня 2010 року № 107/3865 вих 10 на рішення Сумської міської ради від 16 квітня 2008 року № 1385-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми». Прокурор м. Суми у протесті зазначає, що вказане рішення не відповідає вимогам статті 19, 41 Конституції України, статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» в частині включення нежитлового приміщення по проспекту Шевченка, 19, площею 242,5 кв. м до переліку об’єктів комунальної власності, у зв’язку з тим, що Сумська міська рада не маючи відповідних повноважень по розпорядженню майном, що не належить до об’єктів права комунальної власності та без отримання згоди співвласників включила допоміжне приміщення, розміщене у підвалі будинку №19 по проспекту Шевченка у м. Суми та призначене для обслуговування будинку, до переліку об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Суми. Свою вимогу прокурор обґрунтовує тим, що нежитлове приміщення є підвалом багатоквартирного житлового будинку, тобто належить до допоміжних приміщень та знаходиться в спільній власності мешканців будинку. Однак, проаналізувавши норми чинного законодавства України та уважно ознайомившись з протестом прокурора міста Суми, повідомляємо наступне. Відповідно до опротестованого рішення та рішення Сумської міської ради від 25 травня 2004 року №819-МР «Про Перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Суми» нежитлове приміщення по проспекту Шевченка, 19 у м. Суми є об’єктом права комунальної власності територіальної громади м. Суми. З метою належного використання комунального майна територіальної громади міста Суми укладено договір оренди нерухомого майна між управлінням майна комунальної власності Сумської міської ради та ПП Мусатовою О.В. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (частина 1 статті 328 Цивільного кодексу України). Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом (частина 2 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Частина 1 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, житловий фонд, нежитлові приміщення, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності. Частина 5 статті 60 вищевказаного Закону передбачає, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону мають право розпоряджатись об’єктами права комунальної власності, в тому числі передавати їх у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам на підставі договору оренди. Рішенням Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року по справі № 1-9/2009 зазначено, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення. Опротестоване прокурором рішення Сумської міської ради є ненормативним правовим актом одноразового застосування, вичерпує свою дію фактом його виконання, а тому воно не може бути скасоване чи змінене органом місцевого самоврядування. Частиною 10 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції України або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Ухвалою Конституційного Суду України від 12 травня 2004 року по справі №2-40/2004 щодо роз’яснення Рішення Конституційного Суду України від 02 березня 2004 року (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків), на яке посилається прокурор м. Суми, передбачено, що питання про тлумачення терміна «допоміжні приміщення» Конституційний Суд України не вирішував. Тому наведений у підпункті 1.1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України №4-рп/2004 перелік «допоміжних приміщень (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т.ін.)» не є офіційним тлумаченням терміна «допоміжні приміщення» та інших термінів, що вживаються у законах, тому не може бути взятий до уваги. Проте законодавець розділяє поняття допоміжного приміщення та нежитлового. Зокрема, в статті 1 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» зазначено, що допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення). Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин. Знаходження певних приміщень в підвалах, цокольних поверхах не може визнаватися безумовною підставою віднесення їх до допоміжних приміщень, які підлягають приватизації разом з приватизацією квартир. Тому, приймаючи рішення, на яке внесено протест прокурора м. Суми, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених статтею 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Враховуючи вище викладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора міста Суми від 04 жовтня 2010 року № 107/3865 вих 10 на пункт 1539 додатку до рішення Сумської міської ради № 1385-МР від 16 квітня 2008 року «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми»відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Суми.

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 11-01-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав