110-МР

Документи » Рішення міської ради » 110-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ III СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "23" грудня 2010 р № 110-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Ковпаківського району міста Суми від 22.10.2010 № 104-5676-вих10 на рішення Сумської міської ради від 23.06.2004 № 860-МР «Про приватизацію нежитлових приміщень»

Прокурором Ковпаківського району міста Суми внесено протест на рішення Сумської міської ради від 23.06.2004 № 860-МР «Про приватизацію нежитлових приміщень». Прокурор Ковпаківського району міста Суми у протесті зазначає, що приймаючи зазначене рішення Сумська міська рада порушила вимоги статті 32 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» та статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до яких вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних навчальних закладів використовуються виключно для роботи з дітьми, у зв’язку з чим вимагає його скасування. Враховуючи вимоги прокурора Ковпаківського району міста Суми та норми чинного законодавства, повідомляємо наступне. Дошкільний навчальний заклад № 75, що був розташований по вул. 40 років КПУ, 28, знаходився на балансі ВАТ «Центроліт» та функціонував до 1995 року. У зв’язку із фінансовою неспроможністю підприємства утримувати заклад, ВАТ «Центроліт» було прийнято рішення про його закриття. У грудні 1995 року рішенням Фонду державного майна України від 15.12.1995 № 10-16-8900 дошкільний навчальний заклад № 75 передано УМВС України у Сумській області. На підставі рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.08.1998 № 412 зазначений заклад прийнятий від УМВС України у Сумській області до комунальної власності територіальної громади міста Суми. Рішенням Сумської міської ради від 23.09.1998 зазначена будівля була передана в постійне користування Сумській єпархії Української православної церкви. У квітні 2002 року будівлю колишнього дошкільного навчального закладу «Тюльпан» по вул. 40 років КПУ, 28 повернуто до комунальної власності територіальної громади міста Суми від Сумської єпархії Української православної церкви (акт приймання-передачі від 02.04.2002 № 11/04/02). Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, а відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Враховуючи те, що з 1995 по 2002 роки будівля колишнього дошкільного навчального закладу «Тюльпан» знаходилась в користуванні різних користувачів, які не підтримували її в належному технічному стані, що призвело до руйнування будівлі та неможливості використання її після повернення від Сумської єпархії Української православної церкви у 2002 році як дошкільний навчальний заклад, розпорядженням міського голови м. Суми від 30.04.2002 № 321-Р будівлю передано в оренду приватному підприємству «СКТ-люкс» для розміщення дитячого спортивного комплексу та здійснення торгівлі. Таким чином, приймаючи рішення, на яке внесено протест прокурора Ковпаківського району м. Суми, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених статтею 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Крім того, рішенням Конституційного Суду України від 16.04.2009 по справі № 7-рп/2009 зазначено, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення. Опротестоване прокурором рішення Сумської міської ради є ненормативним правовим актом одноразового застосування, вичерпує свою дію фактом його виконання, а тому воно не може бути скасоване чи змінене органом місцевого самоврядування. Частиною десятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора Ковпаківського району міста Суми від 22.10.2010 № 104-5676-вих10 на рішення Сумської міської ради від 23.06.2004 № 860-МР «Про приватизацію нежитлових приміщень» в частині включення нежитлового приміщення по вул. 40 років КПУ, 28 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2004 році, відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Ковпаківського району міста Суми.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 10-01-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав