109-МР

Документи » Рішення міської ради » 109-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ III СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "23" грудня 2010 р № 109-МР
м. Суми

Про розгляд протесту прокурора Ковпаківського району міста Суми від 25.10.2010 № 104-5715-вих10 на рішення Сумської міської ради від 26.03.2003 № 372-МР «Про перелік об’єктів комунальної власності (нежитлові приміщення) територіальної громади міста Суми, які підлягають приватизації в 2003 році»

Прокурором Ковпаківського району міста Суми внесено протест на рішення Сумської міської ради від 26.03.2003 № 372-МР «Про перелік об’єктів комунальної власності (нежитлові приміщення) територіальної громади міста Суми, які підлягають приватизації в 2003 році». Прокурор Ковпаківського району міста Суми у протесті зазначає, що приймаючи зазначене рішення Сумська міська рада порушила вимоги статті 32 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» та статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до яких вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних навчальних закладів використовуються виключно для роботи з дітьми, у зв’язку з чим вимагає його скасування. Враховуючи вимоги прокурора Ковпаківського району міста Суми та норми чинного законодавства, повідомляємо наступне. Дошкільний навчальний заклад № 23, що був розташований в будинку № 11 по проспекту Шевченка у м. Суми, закритий наказом відділу освіти від 20.05.1997 № 133 в зв’язку з тим, що не відповідав санітарно-гігієнічним вимогам. Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, а відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. На підставі розпорядження Сумського міського голови від 20.01.1999 № 19-р нежитлові приміщення в будинку № 11 по проспекту Шевченка в м. Суми передано в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «БМС-Північ» (в подальшому «БМС-Лайн») для розміщення службових приміщень. Таким чином, приймаючи рішення, на яке внесено протест прокурора Ковпаківського району м. Суми, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених статтею 144 Конституції України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Крім того, рішенням Конституційного Суду України від 16.04.2009 по справі № 7-рп/2009 зазначено, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення. Опротестоване прокурором рішення Сумської міської ради є ненормативним правовим актом одноразового застосування, вичерпує свою дію фактом його виконання, а тому воно не може бути скасоване чи змінене органом місцевого самоврядування. Частиною десятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест прокурора Ковпаківського району міста Суми від 25.10.2010 № 104-5715-вих10 на рішення Сумської міської ради від 26.03.2003 № 372-МР «Про перелік об’єктів комунальної власності (нежитлові приміщення) територіальної громади міста Суми, які підлягають приватизації в 2003 році» в частині включення нежитлового приміщення по проспекту Шевченка, 11 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2003 році, відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора Ковпаківського району міста Суми.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 10-01-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав