4490-МР

Документи » Рішення міської ради » 4490-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XLVI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" вересня 2010 р № 4490-МР
м. Суми

Про розгляд протесту в.о. прокурора міста Суми від 12.08.2010 року № 107/3024 на рішення Сумської міської ради № 346-МР від 27.12.06 «Про надання в оренду, продовження терміну користування земельними ділянками підприємствам, установам, організаціям і підприємцям та внесення змін до рішень Сумської міської ради»
В.о. прокурора м. Суми внесено протест від 12.08.2010 року № 107/3024 на рішення Сумської міської ради № 346 - МР від 27.12.06 року «Про надання в оренду, продовження терміну користування земельними ділянками підприємствам, установам, організаціям і підприємцям та внесення змін до рішень Сумської міської ради», яким ВАТ «Сумбуд» було надано земельну ділянку під будівництво житлового будинку, що розташована по вул. Заливна, 1 в м. Суми. Прокурор вважає, що зазначене рішення Сумської міської ради є незаконним і підлягає скасуванню з підстав не відповідності нормам Закону України «Про планування і забудову територій» та положенням Регіональних правил забудови населених пунктів Сумської області. Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства, слід зазначити наступне. Відповідно до статті 23 Закону України «Про планування і забудову територій» (далі - Закон), забудова територій передбачає здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств. Будівництво об'єктів містобудування здійснюється згідно з законодавством, державними стандартами, нормами та правилами, регіональними і місцевими правилами забудови, містобудівною та проектною документацією. Стаття 21 Закону зазначає, що регіональні правила забудови є обов'язковими для суб'єктів містобудування на території відповідного регіону. Статтею 26 Закону, в редакції чинній на момент прийняття міською радою даного рішення, визначено, що при відсутності місцевих правил забудови для будівництва окремого об'єкта містобудування на території кварталу існуючої забудови розробляється містобудівне обґрунтування розташування об'єкта містобудування в цьому кварталі. Відповідно до пункту 5.13 Регіональних правил забудови населених пунктів Сумської області, затверджених рішенням Сумської обласної ради IV скликання від 25.09.02 року земельні ділянки для містобудівних потреб надаються юридичним та фізичним особам за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування або виконавчої влади у відповідності з затвердженим генеральним планом або іншою містобудівною документацією, згідно з Земельним кодексом України та діючими нормативно-правовими документами і положеннями. У випадках, коли запропонований об'єкт не відповідає положенням містобудівної документації або за її відсутності, для обґрунтування місця розташування та розмірів земельної ділянки замовником-забудовником розробляється містобудівне обґрунтування розміщення об'єкта. Згідно статті 10 Закону містобудівна документація затверджується відповідною місцевою радою з визначенням строку її дії та переліку раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, а також тих рішень, до яких необхідно внести відповідні зміни. Частиною 5 статті 23 Закону, в редакції чинній на момент прийняття міською радою даного рішення, планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд. Відповідно до пункту 4.2 Регіональних правил забудови населених пунктів Сумської області виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до своїх повноважень організовують участь громадян в обговоренні містобудівної документації місцевого рівня, а саме: генеральних планів міських і сільських поселень, детальних планів територій, проектів забудови територій житлових кварталів, мікрорайонів, окремих об'єктів містобудування з врахуванням приватних інтересів щодо забезпечення фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захисту їх майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості. Обговорення містобудівної документації оформляється протоколом, в якому відображається громадська думка і який долучається до неї при її погодженні та затвердженні. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест в.о. прокурора міста Суми від 12.08.2010 року № 107/3024 на рішення Сумської міської ради від 27.12.06 року № 346-МР відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокуратуру м. Суми.

Секретар Сумської міської ради В.О. Шилов


Дата публікації: 8-10-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав