4373-МР

Документи » Рішення міської ради » 4373-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XLVI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "22" вересня 2010 р № 4373-МР
м. Суми

Про розгляд протесту в.о. прокурора м. Суми від 12 серпня 2010 року №107/3035 вих. 10 на рішення Сумської міської ради від 27 грудня 2006 року №333 – МР «Про Положення про управління майна комунальної власності Сумської міської ради»

В.о. прокурора м. Суми внесено протест від 12 серпня 2010 року №107/3035 вих. 10 на рішення Сумської міської ради від 27 грудня 2006 року №333 – МР «Про Положення про управління майна комунальної власності Сумської міської ради». В.о. прокурора м. Суми у протесті зазначає, що пункти 2.7, 2.12, 2.15 Положення про управління майна комунальної власності не відповідають вимогам статей 1, 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 761 Цивільного кодексу України. Свою вимогу прокурор обґрунтовує тим, що передавати майно комунальної власності в оренду має право власник цього майна – територіальна громада міста або, безпосередньо, сама міська рада. Проаналізувавши норми чинного законодавства України та ознайомившись з протестом прокурора м. Суми повідомляємо наступне. Відповідно до частини першої статті 140 Конституції України, місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Ця норма Основного Закону кореспондується з частиною першою статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (частина третя статті 140 Конституції України). Представницьким органом місцевого самоврядування в м. Суми є Сумська міська рада, яка складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення. Відповідно до частини першої статті 143 Конституції України та частини другої статті 327 Цивільного кодексу України, управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад (стаття 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою (стаття 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Відповідно до частини третьої статті 52 вказаного вище закону, сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. Відповідно до частини четвертої статті 91 Статуту територіальної громади м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2003 року №650-МР, суб`єктом права комунальної власності є міська громада. Від її імені та в її інтересах управління об`єктами права комунальної власності здійснює міська рада та уповноважені нею органи. Міська рада своїми рішеннями визначає порядок володіння, користування і розпорядження комунальною власністю міської громади, передачі окремих об`єктів комунальної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст області. Повноваження щодо користування та розпорядження окремими об`єктами комунальної власності міська рада може передати виконавчим органам міської ради (частина п’ята статті 91 Статуту територіальної громади м. Суми). Таким чином, одним із виконавчих органів міської ради є управління майна комунальної власності Сумської міської ради, яке наділено певними повноваженнями визначеними Положенням про управління майна комунальної власності Сумської міської ради щодо управління майном комунальної власності територіальної громади міста Суми. Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України. Приймаючи рішення, стосовно Положення про управління майна комунальної власності Сумської міської ради на яке внесено протест в.о. прокурора м. Суми, Сумська міська рада діяла в межах повноважень визначених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест в.о. прокурора м. Суми від 12 серпня 2010 року №107/3035 вих. 10 на рішення Сумської міської ради від 27 грудня 2006 року №333 – МР «Про Положення про управління майна комунальної власності Сумської міської ради» відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити в.о. прокурора м. Суми.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 6-10-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав