4310-МР

Документи » Рішення міської ради » 4310-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XLVI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "22" вересня 2010 р № 4310-МР
м. Суми

Про розгляд протесту в.о. прокурора міста Суми від 16.08.2010 року № 107/3111 на рішення Сумської міської ради № 1977-МР від 29.10.08

В.о. прокурора м. Суми внесено протест від 16.08.2010 року № 107/3111 на рішення Сумської міської ради № 1977-МР від 29.10.08, яким було затверджено містобудівне обґрунтування розміщення садибної житлової забудови по вул. Доватора та вул. Піщанська загальною площею 0,9 га. Прокурорською перевіркою встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про планування і забудову територій», обов'язкова Державна експертиза містобудівного обґрунтування розміщення садибної житлової забудови по вул. Доватора та вул. Піщанська, затвердженого рішенням Сумської міської ради № 1977 – МР від 29.10.2008 року, не проводилась. Також не було проведено його громадського обговорення. Окрім того, містобудівне обґрунтування розміщення садибної житлової забудови по вул. Доватора та вул. Піщанська загальною площею 0,9 га не погоджено з відповідними органами охорони культурної спадщини. Також, згідно генерального плану м. Суми земельні ділянки зазначені у даному містобудівному обґрунтуванні по вул. Доватора фактично розміщені на території зелених насаджень, а по вул. Піщанській - на території пам’ятки садово – паркового мистецтва – Заповідне урочище «Сосняк». Таким чином, розміщення садибної житлової забудови по вул. Доватора та вул. Піщанська вимагає внесення змін до генерального плану м. Суми. Відповідно до п.3.8 ДБН Б. 1.1 - 4.2002«Склад. Зміст. Порядок розроблення та погодження містобудівного обґрунтування», що був чинний на момент прийняття рішення, містобудівне обґрунтування внесення змін до містобудівної документації для населеного пункту, як правило, розробляється організацією-розробником цієї містобудівної документації, а у разі розробки іншою організацією - погоджується з зазначеною організацією. Генеральний план м. Суми розроблено Державним інститутом проектування міст «Діпромісто». Однак, розроблене містобудівне обґрунтування садибної житлової забудови по вул. Доватора, вул. Піщанська, яке передбачає внесення змін до генерального плану м. Суми, з Державним інститутом проектування міст «Діпромісто» не погоджувалось. Прокурор вважає, що зазначене рішення Сумської міської ради є незаконним і підлягає скасуванню з підстав не відповідності нормам Закону України «Про планування і забудову територій». Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства слід зазначити наступне. Відповідно до статті 5 Закону України «Про основи містобудування», при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені: урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій; урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів та захист прав громадян згідно із законодавством. Згідно статті 1 Закону України «Про планування та забудову територій» генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральний план міста Суми, що затверджений рішенням Сумської міської ради від 16.10.2002 року № 139 – МР є основною містобудівною документацією на території міста Суми, яким керуються виконавчі органи міської ради при вирішенні питань планування та забудови територій. Статтею 12 Закону України «Про планування і забудову територій» визначено, що відповідно до генеральних планів населених пунктів, міські ради та їх виконавчі органи в межах повноважень, визначених законом вирішують питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користування земельних ділянок, організують розроблення та затвердження місцевих правил забудови, детальних планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та проектів. Відповідно до частини восьмої статті 23 Закону України «Про планування і забудову територій», планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням законних інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд. У разі відсутності місцевих правил забудови містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок встановлюються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування па підставі містобудівного обґрунтування, яке підлягає громадському обговоренню (частина третя статті 23 цього Закону). На даний час в м. Суми відсутні місцеві правила забудови. Згідно статті 30-2 Закону України «Про планування і забудову територій», громадському обговоренню підлягають розроблені та затверджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови, проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, у тому числі містобудівні обґрунтування розміщення об'єктів містобудування. Відповідно до частини третьої статті 30-6 Закону України «Про планування і забудову територій», затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови. Відповідно до статті 19 Конституції України та статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест в.о. прокурора міста Суми від 16.08.2010 року № 107/3111 на рішення Сумської міської ради № 1977-МР від 29.10.2008 року задовольнити.
  2. Скасувати п. 2 додатку до рішення Сумської міської ради № 1977-МР від 29.10.2008 року «Про затвердження містобудівних обґрунтувань».
  3. Про прийняте рішення повідомити прокурора м. Суми.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 5-10-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав