4041-МР

Документи » Рішення міської ради » 4041-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ Позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "07" липня 2010 р № 4041-МР
м. Суми

Про розгляд протесту в.о. прокурора міста Суми від 01.07.2010 року № 107/2470 на рішення Сумської міської ради № 3930-МР від 02.06.10
В.о. прокурора м. Суми від 01.07.2010 року № 107/2470 внесено протест на рішення Сумської міської ради № 3930-МР від 02.06.10, яким було затверджено містобудівне обґрунтування розміщення земельної ділянки під реконструкцію та розширення існуючих нежитлових приміщень під торгівельний центр по вул. Кооперативна, 1. Прокурор вважає, що зазначене рішення Сумської міської ради є незаконними і підлягає скасуванню з підстав не відповідності нормам Закону України «Про планування і забудову територій». Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства слід зазначити наступне. Відповідно до статті 5 Закону України «Про основи містобудування», при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені: урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій; урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів та захист прав громадян згідно із законодавством. Відповідно до частини восьмої статті 23 Закону України «Про планування і забудову територій», планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням законних інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд. У разі відсутності місцевих правил забудови містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок встановлюються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування па підставі містобудівного обґрунтування, яке підлягає громадському обговоренню (частина третя статті 23 цього Закону).На даний час в м. Суми відсутні місцеві правила забудови. Згідно статті 30-2 Закону України «Про планування і забудову територій», громадському обговоренню підлягають розроблені та затверджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови, проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, у тому числі містобудівні обґрунтування розміщення об'єктів містобудування. Відповідно до частини третьої статті 30-6 Закону України «Про планування і забудову територій», затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест в.о. прокурора міста Суми від 01.07.2010 року № 107/2470 на рішення Сумської міської ради № 3930-МР від 02.06.10 відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора м. Суми.

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 16-07-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав