4035-МР

Документи » Рішення міської ради » 4035-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ Позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "07" липня 2010 р № 4035-МР
м. Суми

Про розгляд протесту в.о. прокурора міста Суми від 01.07.2010 року № 107/2462 на рішення Сумської міської ради № 3938-МР від 02.06.10
В.о. прокурора м. Суми від 01.07.2010 року № 107/2462 внесено протест на рішення Сумської міської ради № 3938-МР від 02.06.10, яким було затверджено містобудівне обґрунтування розміщення літнього майданчику (кафе) по вул. Охтирська, 1-1. Прокурор вважає, що зазначене рішення Сумської міської ради є незаконними і підлягає скасуванню з підстав не відповідності нормам Закону України «Про планування і забудову територій». Проаналізувавши вимоги прокурора та норми чинного законодавства слід зазначити наступне. Відповідно до статті 5 Закону України «Про основи містобудування», при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені: урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій; урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів та захист прав громадян згідно із законодавством. Відповідно до частини восьмої статті 23 Закону України «Про планування і забудову територій», планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням законних інтересів інших власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд. У разі відсутності місцевих правил забудови містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок встановлюються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування па підставі містобудівного обґрунтування, яке підлягає громадському обговоренню (частина третя статті 23 цього Закону).На даний час в м .Суми відсутні місцеві правила забудови. Згідно статті 30-2 Закону України «Про планування і забудову територій», громадському обговоренню підлягають розроблені та затверджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови, проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, у тому числі містобудівні обґрунтування розміщення об'єктів містобудування. Відповідно до частини третьої статті 30-6 Закону України «Про планування і забудову територій», затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест в.о. прокурора міста Суми від 01.07.2010 року № 107/2462 на рішення Сумської міської ради № 3938-МР від 02.06.10 відхилити.
  2. Про прийняте рішення повідомити прокурора м. Суми.

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 16-07-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав