3816-МР

Документи » Рішення міської ради » 3816-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XLІІI СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "26" травня 2010 р № 3816-МР
м. Суми

Про внесення змін до рішень Сумської міської ради

З метою оптимізації роботи виконавчих органів ради, приведення положень про виконавчі органи міської ради у відповідність до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 27 грудня 2006 року № 337-МР та дотримання основних принципів формування розпорядчих документів (уніфікації, стандартизації та організаційної єдності), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Унести зміни до рішень Сумської міської ради, а саме: 
  1.1. У додатку до рішення Сумської міської ради від 20 грудня 2006 року № 270-МР «Про Положення про управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради» (зі змінами) пункт 1.7. та абзац п’ятий пункту 1.8. викласти у наступній редакції: «1.7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням з начальником головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Прийняття, звільнення з посади, переведення на іншу посаду заступників начальника управління здійснюється розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства 1.8. Начальник управління:

  - призначає на посади та звільняє з посад працівників управління (крім заступників начальника управління) відповідно до чинного законодавства;»


  1.2. У додатку до рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2002 року № 125 МР «Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я Сумської міської ради» пункт 4.2. та абзац сьомий пункту 4.5. викласти у наступній редакції: «4.2. Управління охорони здоров`я очолює начальник. Начальник та заступники начальника управління призначаються та звільняються з посади міським головою. 4.5. Начальник управління охорони здоров`я:
  • приймає на роботу за рекомендаціями конкурсної комісії і звільняє в установленому порядку працівників управління (крім заступників начальника управління) та пропонує медичних працівників на посаду головних лікарів підвідомчих лікувально-профілактичних закладів;»

  1.3. У додатку до рішення Сумської міської ради від 20 грудня 2006 року № 272-МР «Про Положення про відділ культури та туризму Сумської міської ради» пункти 1.5. та 1.7. викласти у наступній редакції: «1.5. Відділ очолює начальник. Начальник та заступник начальника відділу призначаються на посади розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії Сумської міської ради та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства. 1.7. Працівники Відділу (крім заступника начальника відділу) призначаються на посаду начальником Відділу за рекомендацією конкурсної комісії Сумської міської ради та звільняються з посади відповідно до чинного законодавства. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.»
  1.4. У додатку до рішення Сумської міської ради від 27 грудня 2006 року № 332-МР «Про зміни до рішення Сумської міської ради від 05 липня 2005 року № 1287 МР „Про перейменування управлінь територіями Зарічного та Ковпаківського в місті Суми районів у Зарічну та Ковпаківську в місті Суми адміністрації”» (зі змінами) пункт 1.8. та абзац третій пункту 1.10. викласти у наступній редакції:. «1.8. Райадміністрацію очолює начальник. Начальник та заступники начальника адміністрації призначаються і звільняються з посад міським головою за рекомендацією конкурсної комісії Сумської міської ради. 1.10. Компетенція начальника райадміністрації:
  • - призначає на посади працівників райадміністрації за рекомендацією конкурсної комісії Сумської міської ради та звільняє їх в порядку, визначеному законодавством (крім заступників начальника адміністрації);»

  1.5. У додатку до рішення Сумської міської ради від 20 лютого 2002 року «Положення про фінансове управління Сумської міської ради» (зі змінами) пункти 4.2. та 4.5 викласти у наступній редакції: «4.2 Управління очолює начальник. Начальник та заступники начальника управління призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства. 4.5. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління (крім заступників начальника управління) відповідно до чинного законодавства.»
 2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 3-06-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав