3747-МР

Документи » Рішення міської ради » 3747-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ позачергова СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "12" травня 2010 р № 3747-МР
м. Суми

Про міський бюджет на 2010 рік

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Сумської міської ради проект міського бюджету на 2010 рік (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.05.10 № 215 „Про внесення пропозиції Сумській міській раді щодо проекту міського бюджету на 2010 рік”), який сформовано на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, керуючись статтею 25 та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2010 рік у сумі 652788104 грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 417040400 грн., додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1750000 грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 187310600 грн., субвенції з обласного бюджету в сумі 582904 гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 581886004 грн., спеціального фонду бюджету 70902100 грн., у тому числі бюджету розвитку 15220000 грн. (додаток № 1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2010 рік у сумі 652834018 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 581942608 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 70891410 грн. за функціональною структурою (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 500000 гривень.
 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до міського бюджету та обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються іншим бюджетам на 2010 рік, (додаток № 4).
 5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджету села Піщане та коштів, що передаються до державного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, згідно із додатком № 4 до цього рішення. У разі, якщо сума дотації вирівнювання бюджету села Піщане, перерахована управлінням Державного казначейства України в м. Суми, не забезпечує отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативом щоденних відрахувань, визначеним у додатку № 4 до цього рішення, управління Державного казначейства України в м. Суми перераховує на рахунок бюджету села Піщане недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду міського бюджету м. Суми не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
 6. Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету в сумі 1797120 грн. та розподіл надання кредитів з міського бюджету в сумі 1751206 грн. в 2010 році (додаток № 5). При цьому термін повернення бюджетної позички, наданої з міського бюджету КП „Електроавтотранс” у 2009 році в сумі 1000000 грн. – серпень 2010 року, у ІІ кварталі 2010 року 471600 грн. – липень 2010 року.
 7. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), в сумі 2220000 гривень.
 8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, (додаток № 6).
 9. Затвердити перелік об’єктів за рахунок видатків на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, (додаток № 7).
 10. Затвердити перелік видатків використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток № 8).
 11. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2010 рік у сумі 2500000 гривень.
 12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2010 рік за економічною структурою відповідно до статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”:
  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.
  Установити, що фінансування витрат по захищених статтях міського бюджету проводиться в першочерговому порядку.
 13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити:
  • в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;
  • під час укладання угод щодо закупівлі товарів, робіт, послуг за кошти міського бюджету обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету на код 240603000 „Інші надходження”.
 14. Установити, що в 2010 році розпорядники коштів міського бюджету мають право:
  • брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державного казначейства України в м. Суми;
  • брати зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету;
  • реєструвати в управлінні Державного казначейства України в м. Суми фінансові зобов’язання та платіжні доручення на перерахування коштів (крім видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів) лише за офіційним погодженням фінансового управління по видатках:
  • загального фонду ( у тому числі і по захищених статтях);
  • спеціального фонду (кошти бюджету розвитку, цільового, природоохоронного та дорожнього фондів).
  За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
 15. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 64386858 грн. (додаток № 9).
 16. Надати право виконавчому комітету міської ради при необхідності
  • проводити перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що не призводить до зміни затверджених бюджетних призначень, по загальному та спеціальному фондах з наступним затвердженням міською радою;
  • вносити зміни до міського бюджету по доходах і видатках з послідуючим затвердженням міською радою у разі зміни обсягів дотацій та субвенцій з Державного бюджету України та бюджетів інших рівнів.
 17. Дозволити фінансовому управлінню міської ради у виняткових випадках здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів міського бюджету з наступним затвердженням міською радою:
  • щодо субвенцій з державного бюджету за функціональною та економічною класифікацією – самостійно;
  • щодо решти видатків за економічною класифікацією на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника коштів в межах обсягу його бюджетних призначень.
 18. Надати право міському голові у разі необхідності брати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2010 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів за рахунок єдиного казначейського рахунку відповідно до статті 50 Закону Україну "Про Державний бюджет України на 2010 рік”.
 19. Зобов’язати головного розпорядника коштів міського бюджету – управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради у двотижневий термін після затвердження міського бюджету узгодити з постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та надзвичайних ситуацій титульні списки по видатках, передбачених у бюджеті по КФК 100102 ,,Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади” та КФК 100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ”.
 20. Установити, що пільги, компенсації та гарантії, встановлені для громадян, яким присвоєно звання ,,Почесний громадянин міста Суми”, надаються у разі, якщо середньомісячні грошові доходи цих громадян за попередній рік без врахування грошової винагороди, передбаченої пунктом 4.7. Положення про звання ,,Почесний громадянин міста Суми”, затвердженого рішенням міської ради від 24 березня 2004 року та грошового еквіваленту пільг за спожиті житлово-комунальні послуги, не перевищують величини п’яти прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством з 1 січня 2010 року для працездатних осіб.
 21. Прийняти до відому пояснення до розрахунків бюджету на 2010 рік (додаток № 10).
 22. Рішення Сумської міської ради від 28 січня 2009 року № 2327 – МР ,,Про міський бюджет на 2009 рік” зі змінами та доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям цього рішення.
 23. Додатки №№ 1 – 10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 24. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Трофименка М.О. та фінансове управління Сумської міської ради (Липова С. А.), а контроль на постійну планово - бюджетну комісію Сумської міської ради (Козьменко С.М.).

 

Міський голова Г. М. Мінаєв

 

Додатки [998.95 Kb] (cкачувань: 198)Дата публікації: 20-05-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав