3739-МР

Документи » Рішення міської ради » 3739-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XLІІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" квітня 2010 р № 3739-МР
м. Суми

Про надання дозволу на створення будинкового комітету жителів будинку № 21 по вулиці Газети «Правди» в м. Суми

З метою забезпечення участі членів територіальної громади міста Суми у вирішенні питань місцевого значення, на підставі заяви ініціативної групи жителів будинку № 21 по вулиці Газети «Правди» про створення будинкового комітету, відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення», керуючись пунктом 20 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на створення будинкового комітету жителів будинку № 21 по вулиці Газети «Правди», а також визначити його назву: «Будинковий комітет Газети Правда - 21».
 2. Визначити основними напрямками діяльності будинкового комітету жителів будинку № 21 по вулиці Газети «Правди»:
  2.1. Представництво інтересів жителів будинку в міській раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади.
  2.2. Сприяння додержанню Конституції та законів України.
  2.3. Внесення пропозицій до проектів місцевих програм та бюджетів.
  2.4. Організація на добровільних засадах участь жителів будинку в толоках та інших громадських акціях.
  2.5. Здійснення контролю за якістю та кількістю наданих житлово – комунальних послуг.
  2.6. Надання допомоги благодійним, громадським, державним організаціям, органам місцевого самоврядування, жителям будинку, що її потребують.
  2.7. Ведення обліку мешканців будинку.
  2.8. Сприяння депутатам місцевих рад.
 3. Уповноваженим зборами (конференцією) жителів будинку № 21 по вулиці Газети «Правди» представникам здійснити легалізацію будинкового комітету жителів будинку № 21 по вулиці Газети «Правди» в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 4. Надати будинковому комітету жителів будинку № 21 по вулиці Газети «Правди» для реалізації основних напрямків своєї діяльності наступні повноваження:
  4.1. Представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку у Сумській міській раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади.
  4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України, органів виконавчої влади, рішень Сумської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами.
  4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Суми та проектів місцевих бюджетів.
  4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами, тощо.
  4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
  4.6. Здійснювати контроль за якістю надаваних жителям будинку житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт.
  4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.
  4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Сумської міської ради та її виконавчого комітету.
  4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення жителями будинку правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.
  4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.
  4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
  4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у будинку.
  4.13. Сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з жителями будинку та їх прийому.
  4.14. Інформувати громадян про діяльність будинкового комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
 5. Будинковий комітет жителів будинку № 21 по вулиці Газети «Правди» набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку встановленому Законом.
 6. Визнати, що орган самоорганізації населення – «Будинковий комітет Газети Правда - 21» діє до моменту саморозпуску на території, в межах будинку № 21 по вулиці Газети «Правди» в місті Суми
 7. Управлінню інформаційно – аналітичної роботи Сумської міської ради ( Сокура А. В.) довести дане рішення до відома жителів будинку № 21 по вулиці Газети «Правди» шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації.
 8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 18-05-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав