3663-МР

Документи » Рішення міської ради » 3663-MP

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

V СКЛИКАННЯ XLІІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ


від "29" квітня 2010 р № 3663-МР
м. Суми

Про розгляд протесту заступника прокурора Сумської області від 18 березня 2010 року № 07/3-99 вих. на рішення Сумської міської ради від 16 квітня 2008 року № 1385-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми»

Заступником прокурора Сумської області внесено протест від 18 березня 2010 року № 07/3-99 вих. на рішення Сумської міської ради від 16 квітня 2008 року № 1385-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми» щодо вжиття заходів до внесення змін до вказаного рішення, а саме: зробити уточнення мети використання та фактичних площ, приміщень, призначених для забезпечення діяльності об’єктів позашкільної освіти відповідного профілю, а також доповнити перелік нежитловими приміщеннями ДКП «Сонечко» (вул. Троїцька, 18), ДКП «Майстер» (вул. Черепіна, 12), ДКП «Фантазія» (нежитлове приміщення 32,9 кв. м. за адресою: проспект ім. М.Лушпи, 29), ДПСК «Імпульс» (по вул. Зеленко, 4, площею 230 кв. м.). Заступник прокурора Сумської області у протесті зазначає, що неналежний облік приміщень, призначених для забезпечення діяльності дитячо – підліткових клубів за місцем проживання, як нерухомого комунального майна територіальної громади міста Суми, не сприяє збереженню мережі цих об’єктів позашкільної освіти міста та не відповідає змісту статей 9, 10 Закону України «Про позашкільну освіту». Проаналізувавши норми законодавства України та уважно ознайомившись з протестом заступника прокурора Сумської області повідомляємо. Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про позашкільну освіту» державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду. Частина шоста статті 10 вказаного вище Закону визначає, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно,… частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення,… рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності…(частина перша статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Згідно до статті 24 цього ж Закону, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до статті 114 Статуту територіальної громади м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2003 року №650-МР, міська рада затверджує перелік об`єктів права комунальної власності міської громади міста Суми. Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 21 Закону України «Про прокуратуру», керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Протест заступника прокурора Сумської області від 18 березня 2010 року № 07/3-99 вих. на рішення Сумської міської ради від 16 квітня 2008 року № 1385-МР «Про перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми» щодо вжиття заходів до внесення змін до вказаного рішення, а саме: зробити уточнення мети використання та фактичних площ, приміщень, призначених для забезпечення діяльності об’єктів позашкільної освіти відповідного профілю, а також доповнити перелік нежитловими приміщеннями ДКП «Сонечко» (вул. Троїцька, 18), ДКП «Майстер» (вул. Черепіна, 12), ДКП «Фантазія» (нежитлове приміщення 32,9 кв. м. за адресою: проспект ім. М.Лушпи, 29), ДПСК «Імпульс» (по вул. Зеленко, 4, площею 230 кв. м.), задовольнити.
  2. Доручити управлінню майна комунальної власності Сумської міської ради (Щербак В.І.) підготувати проект рішення Сумської міської ради щодо внесення змін в частині приміщень дитячо – підліткових клубів до переліку об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Суми.
  3. Про прийняте рішення повідомити заступника прокурора Сумської області.

 

Міський голова Г. М. Мінаєв


Дата публікації: 14-05-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав